Mur

Pædagogik og dannelse i senmoderniteten

 • Period: to

  Pædagogik og dannelse i senmoderniteten

 • Det senmoderne samfund

  Det senmoderne samfund
  I 1970'erne kommer alt til debat, og underkastes den refleksive forandring. Det senmoderne samfund kaldes videnssamfundet - viden er blevet den primære kilde tiløkonomisk produktivitet. Virksomheder udvikler sig til "lærende organisationer" og ser deres medarbejder som ressourcer der skal tilbydes individuel udvikling.
 • Vidensøkonomien

  Vidensøkonomien
  Hastig teknologi udvikling gør viden om færdigheder forældede - man skal kunne bruge sin viden på nye og kreative måder - i fare for udstødelse på arbejdsmarkedet - Vidensøkonomien efterspørger kreative og fleksible mennesker.
 • Æstetikken

  Æstetikken
  Æstetikken er et begreb der opfindes omkring år 17-1800
  I dag er æstetik et abstrakt begreb, det har det ikke altid været sådan
  Kunsten var defineret af det finere borgerskab – religiøse billede- krigsbilleder – national følelsen/romantikken
  Omkring år 1870- (kulturradikalismen/ i mellemkrigstiden) sætte tingene til debat – et opgør med romantikken, gud og kongen 1848 enevældens fald, kommunismen opstår
  1920 industrisamfundet - moderne tider tingene må ikke være for pæne (Asger Jorn med anden
 • Livslang læring

  Livslang læring
  Virksomheder udvikler sig til "lærende organisationer" og ser deres medarbejdere som ressourcer der skal tilbydes individuel udvikling = livslang læring.
 • Regering

  Regering
  Anker Jørgensen, Socialdemokratiet
 • Fusionspædagogik

  Fusionspædagogik
  Økonomiske og politiske systemers pædagogik
 • Æstetisk dannelse

  Æstetisk dannelse
  Historie og kultur hænger sammen- vi kommunikerer gennem æstetiserede frembringelser – nye former fører til nye livstilssammenhænge, og derfor indgår æstetikken i almen dannelse.
  1980: Moderne samfund – informationssamfundet www – individualitet/ venner bekendelseslitteratur – creme fraiche - / kvindelitteratur i kølvandet af rødstrømperne.
 • Det hyperindividualiserede samfund

  Det hyperindividualiserede samfund
  Det hyperindividualiserede samfund sætter sig igennem - sætter spor i pædagogikken. Der lægges vægt på kompetenceudvikling og på at se individet som en ressource der skal udvikles.
 • Regering

  Regering
  Anker Jørgensen, Socialdemokratiet
 • Regering

  Regering
  Poul Schlüter, Det Konservative Folkeparti (C), Venstre (V), Centrum Demokraterne (D) og Kristeligt Folkeparti (Q)
 • Postmodernisme

  Postmodernisme
  1980´erne – postmodernismen dukkede op, her hævdede man at religion, videnskab og de store ideologier ikke giver et tilstrækkeligt livsindhold, man at man i stedet skal søge i den individuelle fortælling. Her kommer begrebet selvdannelse også ind og får betydning for egen identitet.
 • Regering

  Regering
  Poul Schlüter, Det Konservative Folkeparti (C), Venstre (V), Centrum Demokraterne (D) og Kristeligt Folkeparti (Q)
 • Regering

  Regering
  Poul Schlüter, Det Konservative Folkeparti (C), Venstre (V) og Det Radikale Venstre (B)
 • Berlin murens fald

  Berlin murens fald
 • Ansvar for egen læring

  Ansvar for egen læring
  Man er sin egen lykkes smed – curlingbørn- trofæbørn
 • Industrisamfundets hierarkier forandres

  Industrisamfundets hierarkier forandres
  Organisationer omstiller sig fra hierarkisk-bureaukratiske organisationsformer til den senmoderne flade form, præget af teamorienteret medarbejderorganisering, der stiller krav til selvstændighed og ansvarlighed.
 • Regering

  Regering
  Poul Schlüter, Det Konservative Folkeparti (C) og Venstre (V)
 • Praktisk-musisk

  Praktisk-musisk
  1990´erne – her prøvede man at inddrage den praktisk-musiske dimension i alle fag, i folkeskolen – det var til hjælp for barnets alsidige personlige udvikling. (s.97N)
  I midten af 1990´erne – her mente en del at den praktisk musiske dimension skulle gennemsyre alle fag i skolen. Men mod slutningen af årtiet trådte denne dagsorden i baggrunden, til fordel for en mere fagligt - vidensorienteret dannelsesfilosofi
 • Regering

  Regering
  Poul Nyrup Rasmussen, Socialdemokratiet (A), Centrum Demokraterne (D), Det Radikale Venstre (B) og Kristeligt Folkeparti (Q)
 • Personlige kompetencer

  Personlige kompetencer
  Personlige kompetencer fremmes i det rigtige undervisningsmiljø. Ifølge undervisningsministeriet skal læringskompetence og samarbejdskompetencer udvikles gennem en række selvstændige, deltagerorienterede arbejdsformer, som kræver en anden rolle af læreren end den traditionelle. Læreren skal i sin nye rolle: se s. 82.
 • Regering

  Regering
  Poul NYrup Rasmussen, Socialdemokratiet (A), Det Radikale Venstre (B) og Centrum Demokraterne (D)
 • Elevens egen læringsstil

  Elevens egen læringsstil
  Eleverne skal finde sin egen læringsstil. De er ansvarlige for egen læring. Ivar Bjørgens 10 punkter, kvalifikationer eleverne bør tilegne sig. Se s. 83. Eleverne skal medinddrages som ligeværdige partnere i undervisningssituationen – være med til at opstille mål, vælge indhold i og deltage i evalueringen af undervisningsforløbene. ”Det fuldstændige læringsbegreb”.
 • Fire personlige kernekompetencer

  Fire personlige kernekompetencer
  Ud fra samfundsudviklingen har kompetencerådet nedfældet fire personlige kernekompetencer – væsentlige i videnssamfundet.
  o Læringskompetence – kunne tilegne sig, mestre og videreudvikle færdigheder og viden, og at kunne overskue, prioritere og kombinere store mængder af viden. Bearbejder vidensmængde og omsætte den til handling.
  o Relationskompetence – kunne skabe nye samarbejdsmuligheder og muligheder for at dele viden. + evnen til at kunne arbejde tværfagligt (tværfaglig viden betyder vide
 • Bjarne Riis Vinder årets Tour De France

  Bjarne Riis Vinder årets Tour De France
 • Regering

  Regering
  Poul Nyrup Rasmussen, Socialdemokratiet (A) og Det Radikale Venstre (B)
 • Regering

  Regering
  Poul Nyrup Rasmussen, Socialdemokratiet (A) og Det Radikale Venstre (B)
 • Regering

  Regering
  Anders Fogh Rasmussen, Venstre (V) og Konservative (C)
 • Trinmål

  Trinmål
  I 2003 indføres trinmål – som reaktion mod individualisering og fragmentering.
 • Læreplaner i børnehaver

  Læreplaner i børnehaver
  I 2004 indføres læreplaner i børnehaverne. Forhåbning om at man kan hæve det faglige niveau – skal gøre skolen mere videns orienteret og mindre orienteret mod det, fusionspædagogikken står for, nemlig udviklingen af de personlige kompetencer.
 • Regering

  Regering
  Anders Fogh Rasmussen, Venstre (V) og Konservative (C)
 • Regering

  Regering
  Anders Fogh Rasmussen, Venstre (V) og Konservative (C)
 • Regering

  Regering
  Lars Løkke Rasmussen, Venstre (V) og Konservative (C)
 • Paradokset

  Paradokset
  Paradoksale ved den senmoderne periode er, at erhvervsliv og stat til en vis grad stræber efter det samme, som dem, der ønsker dannelse af det hele menneske. – svært at se hvornår skolen er for livet, og hvornår den er for erhvervslivet.
  Diskussion om hvorvidt fusionspædagogikken har en egentlig dannelsesteori. Dannelse er defineret som bestræbelsen på at udvikle mennesket til at kunne leve ”det gode liv”, mens intentionen i fusionspædagogikken er, at man gennem den bliver en god medarbejde
 • Interaktionssamfundet

  Interaktionssamfundet - vi iscenesætter og selv – reality-tv – vi er frisatte – passer den ene identitet ikke vælger vi en anden – rodløshed
  Man er gået fra det nationale til det globale og skal være god til at skabe sit eget liv, at kunne navigere i kaos, at kunne genopfinde og omskabe os selv, dette gøres bedst med et godt selvværd (redskaber som kunst og kreativitet er egnede og gode til at udtrykke sig med/i)
  Når vi fremsætter en smagsdom, etablerer vi således en passage mellem os selv og fæ
 • Regering

  Regering
  Helle Thorning-Schmidt, Socialdemokraterne (A), Det Radikale Venstre (B) og Socialistisk Folkeparti (F)
 • Tværfaglighed

  Tværfaglighed