Industrialiseringen i Danmark

 • Starten af Industrialiseringen i DK

 • Jernbanen

  Den gik fra København til Roskilde
 • Grundloven

  Den grundloven revideres i en ikke demokratisk retning, valgstinget får valgret
 • Politiske partier

  Politikere vælger at organisere sig i politiske partier, og højre får regeringmagt. Frontfigueren er Estrup som statsminister.
 • Stemmeret og Socialistiske parti

  Første socialiske parti dannes, og er ledet af Karl Marx.
  Dansk kvindesamfund dannes, fordi de får stemmeret.
 • Louis Pio

  Ulovlig demonstration igennem en avis, som Louis Pio har skrevet.
  Han bliver fængslet i 3 år
 • Oprrettelse af Venstre

  Venstre oprretter et parti
 • Tilladelse blandt piger

  Tilladt for piger at tage en studentereksamen og studere på universitet.
 • Første andelsmejeri bliver oprettet i Hjedding

 • Andelsbevægelse og andelsmejerier

  Dansker bønder organisere sig i en andelsbevægelse og oprettede andelsmejerier og andelslagterier.
 • Socialdemokraterne får deres første 2 medlemmer

  De får deres første 2 medlemmer
 • Finanslov

  Oprrettelse af gendarmerikorps, samt vedtagelse af en provisorisk finanslov (som venstre havde stemt nej til).
 • Fagforbund

  Fagforeningerne begynder at slutte sig sammen i landsdækende fagforbund.
 • Dødskvoten falder

  Dødskvoten falder hurtigt og 39.000 mennesker i Danmark modtager fattighjælp
 • Alderdoms understøttelse og social lovgivning

  Der blev vedtaget at folk over 60 år kunne få alderdoms understøttelse. Begyndelse til social lovgivning
 • Stiftelse af LO

  LO stiftes ved et møde i København
 • Kul produktion

  Produktionen af kul er 27 dublet.
 • Venstre

  Venstre danner regering, fra dette årstal og 13 år frem
 • Zeppeliner

  Første styrebare kæmpe luftskib
 • Den første fungerende radio

 • Støvsuger

 • Bedre arbejdsforhold

  Lov om ændringer for forurening, kemisk industri og mekanisk drivkraft, ved virksomheder over 5 ansatte.
 • Første fly

 • Flere industri virksomheder

  3000 flere virksomheder og 100.000 arbejdere i industrien siden starten
 • Industrialiseringen sluttede