Fotografi den 03 11 15 kl. 09.09

Else og Jimmy-drengen

 • Grundloven

  Grundloven blev skrevet af Frederik 7 d. 5 juni 1849.
  Danmark fik dermed demokrati, og enevellen blev afskaffet.
 • Kongen og hans konservative

  Kongen og hans konservative embedsmandregning ville have en forfatning, der bevarede novemberforfatningens indskrænkede valgret til Landstinget, og de fleste nationalliberale ønskede også begrænsninger i den brede vælgerbefolknings mulighed for at få bestemmede indflydelse på Landstingets sammensætning
 • Den gennemsete grundlov

  Det blev en lille gruppe af nye aktører på den politiske scene, de såkaldte nationale godsejere, der med den senere konseilspræsident J.B.S Estrup
 • Forfatningskampen

  Forfatningen sluttede med et politiksk forlig 1894
 • Estrup

  Her blev Estrup efter et forlig mellem moderate Højre- og venstrefolk overtalt til at gå af
 • Løsningen på den gennemsete grundlov

  Den gennemsete grundlov udløste en halv snes år senere en forbitret forfatningskamp, der først fandt sin løsning ved Systemskiftet i 1901
 • Kongens magt

  Kongens magt til at udnævne minister uafhængig af Folketingets flertal forsvandt. Og dermed blev folketingsparlamentarismen det afgørende princip i det danske demokrati. det kom under pres i 1920, men har været grundsfæstet siden 1953.