Det danske demokratis udvikling

By Ja mig
 • Period: to

  Martsministeriet

  Dannet efter casinomødet
 • Grundloven

  Danmarks første grundlov, underskrevet af Frederik 7.
 • Danmark invaderes af Preusen og Østrig

  Danmark ender med at afstå Holsten og Slesvig
 • Regerings-forhandlinger

  Forhandlingerne ender med en regering bestående af godsejere og nationalliberale
 • Venstre nægter at stemme for finansloven

 • Period: to

  Estrup statsminister

 • Estrup svarer igen med provisoriske love. eks. tillæg til straffeloven

 • Slaget ved brønderslev

 • 2 skud mod Estrup, som ikke kom noget til.

 • Regeringen vender tilbage til demokratisk sikker grund

 • Estrups profisoriske love ophæves

 • Period: to

  ordinær finanslov vedtages

  Det tog et stykke tid at få vedtaget finansloven
 • Period: to

  Det radikale Venstre danner regering

 • Folketingsvalg-->systemskiftet

  Højre overgiver magten til bondepartiet venstre.
  Landstinget afskaffes indirekte
 • Period: to

  Det radikale venstre danner regering støttet af socialdemokratiet

 • Højre skifter navn til De Konservative

 • Ny grundlov-kvinder og tjenestefolk får stemmeret. valgretsalder nu 25 år

 • 80% af de valgberittigede stemte til valget

 • Påskekrisen

 • Stauning bliver statsminister

  r Staunings tiltrædelseserklæring 30.
  april 1924: "Den samlede regering ønsker derfor også, at det politiske
  arbejde skal foregå på parlamentarismens grund, hvorfra
  ingen afvigelse vil ske." I betegnelsen "den samlede regering" var
  kongen indbefattet.