Moderne gennembrud og Industrialisering ca 1866-1914 - Rafia

By Rafia
 • Industrien i Danmark - Grundloven bliver ikke-demokratisk

  Grundloven blev ændret i ikke-demokratisk retning = Overklassens parti, Højre, fik flertal i landstinget, men bønderne blev repræsenteret i åartiet Venstre (Venste havde flertal i Folketinget, mens Højre overlod det til kongen).
 • Period: to

  Moderne gennembrud og Industrialisering ca 1866-1914

 • Politik i Danmark - Førende parti

  1870-1901: I over 30 år lå regeringsmagten hos Højre, hvis frontfigur var Estrup (Statsministeren). Venstre forsøgte at få regeringen til at gå af --> Forfatningskamp til borgerkrigslignende tilstande i landet.
 • Landbruget i Danmark - Andelsbevægelsen

  Fra 1882 organiserede danske bønder sig i en andelsbevægelse og oprettede bl.a. andendelsmejerier og andelsslagterrier --> Skabte enormt fremskridt for dansk landbrug i både kvantitet og kvalitet
 • Politik i Danmark - Socialdemokratiet repræsenteres i folketinget

  Socialdemokratiet blev første gang blev repræsenteret i folketinget i 1882
 • Politik i Danmark - Socialdemokraterne blev repræsenteret

  I 1884 blev Socialdemokraterne for første gang repræsenteret i folketinget med to mandater
 • Udland vs. Danmark - Handel

  Omkring 1900 var smør og flæsk langt de største eksportartikler og tidens rigeste og mægtigste land, England, var den største kunde
 • Politik i Danmark - Et Venstre-ministerium udnævnes

  I 1901 udnævnte kongen (Chr. 9.) et Venstre-ministerium
 • Politik i Danmark - Socialdemokratiet får 14/114 medlemmer

  Socialdemokraterne fik 14 af folketingets 114 medlemmer
 • Politik i Danmark - Det Radikale Venstre blev dannet

  I 1905 brød venstreføljen af Venstre ud og dannede Det Radikale Venstre, hvis mærkesager blev: Anti-militarisme og socialsikring af de svageste. På disse punkter kunne de samarbejde med arbejdernes parti, Socialdemokratiet
 • Politik i Danmark - Ændring i Grundloven

  I begyndelsen af 1900-tallet var Venstres store tid. De fik gennemført en række reformer, bl.a. en demokratisering af skolen og en ny revision af Grundloven i 1915
 • Politik i Danmark - Socialdemokratiet slår Venstre

  Socialdemokratiet stormede frem fra valg til valg og overhalede Venstre i 1924