Udviklingen i Det danske demokrati fra 1870

 • Danmark mister Holsten og Slesvig

  Preussen og Østrig indvarderer Danmark og fratager de to hertugdømmer. Partierne til højre for bondevennerne, de nationalliberale og de nationale godsejere, kræver forfatningsændring. Ønsker indskrænkning af almindelige valgret til Landstinget.
 • Grundlovsændring

  De formuende, godsejere, blev overrepræsenterede i Landstinget.
 • Venstre krav om regeringsdannelse i tråd med parlamentarismen.

  Regeringsforhandlingerne i 1870 leder til, at en regering af godsejere og nationalliberale. Det forenede Venstre ikke fan! Venstre krav om parlamentarisme. Venstre vil have parlamentarisme (må ikke have flertal mod sig)
  Imod at kongen bestemmer.
  Orla Lehmanns tanke : kun de dannede Højre mener --> kongen er vigtig, grundloven siger= kongen må udvælge sine ministre. Konflikt mellem land og by
 • Venstre nægter at stemme for finanslov.

  Venstre forsøget at tvinge parlamentarisme igennem.
  1874 --> højre regering presses af
 • Højre regering går af

 • Period: to

  Estrup som statsminister

  Stålsat højre mand.
  Godsejer.
  Ingen respekt for folketinget, vigtigt for ham at kongen må udvælge ministre. Form for statskup --> provisoriske love + gendarmerne + angreb på ytringsfriheden venstre lægger massivt pres på Estrup gennem hele perioden.
 • Estrup laver provisoriske love.

  Udnytter Grundlovens nødparagraf til at omgås systemet.
  love som folketinget ikke har godkendt
  Diktatorisk. Modstrid med tankegangen i Grundloven.
  Upopulært.
 • To provisoriske love

  Regeringen gennemfører 2 provisoriske love. Udenom rigsdagen. Gendarmprovisoriet
  - riddende politi --> bekæmpe uroligheder
  Kritik af regering = kriminalitet (dato= bare det år! self efter )
 • Attentat mod Estrup

  Affyrer skud mod Estrup
 • Rigsdagen mødes igen

  Ikke enig om finansloven. Fosøg på normale love slår fejl i flere år. (ikke præcis dato. blot december)
 • Systemskiftet

  Venstre og Socialdemokratiet vinder stort. Højre kun otte mandater i Folketinget.
  Demokratisk fremskridt. KOngen nu rette sig efter parlamentarisme
 • Grundlovsændring

  Kvinder og tjenestefolk valgret. + mere se side 141-142 Venstre
  - Venstre
  - Radikale venstre - regering 1909-10 og 1913-20 Socialdemokraterne
 • Påskekrisen 1920

  Ny regering indsættes
  - Ramaskrig i befolkning = nye regering går af.
  - valg til folketinget (parlamentarisme)
 • Period: to

  Stauning som statsminister

  Socialdemokratisk mindre tals regering. Radikale støtteparti
 • Period: to

  Stauning som statsminister

 • Grundlovsændring

  Landstinget afskaffet.