Industriallisering

 • Starten på industrialiseringen i England

 • Dampmaskinen

  Dampmaskinen
  Den første fungerende dampmaskine blev opfundet af Thomas Savery, sammen med Thomas Newcomen.
 • Skoleloven

  Alle danske børn skal gå i skole i mindst 7 år.
 • Første jernbane

  Indvielse af den første jernbane i Danmark. Strækningen gik fra København til Roskilde Førte på længere sigt til ’industrialiseringens succes’
 • Større intelligens

  Næsten alle danskere kunne læse og skrive.
 • Aviserne slog igennem

  Partier og vælgere begynder at samle sig i partier.
  Industrialiseringens gennembrud.
 • Dannelse af parti

  Første socialist parti dannes.
 • Demonstration i fælledparken

  Demonstration i fælledparken. Lederne (louis Pio) blev anholdt og holdt fængslet i 3 år, og bevægelsen døde for en tid.
 • Studentereksamen hos kvinder

  Kvinder får mulighed for at tage en studentereksamen og at læse på universitetet.
 • Social demokratiet genoprettes

 • Andelsbevægelser

  Danske bønder organiserede sig i en andelsbevægelse og oprettede andelsmejerier og andelsslagterier.
 • Socialdemokraterne vinder to mandater i folketinget.

 • Fagforbund

  Fagforeningerne begynder at slutte sig sammen i landsdækkende fagforbund
 • Grundloven revideres

  der indføres privilegeret flertal i landstinget. Det gjorde at partiet Højre vandt stemmerne i landstinget mens at partiet Venstre vandt flertallet i folketinget. Højre fik primært stemmerne fra godsejere og embedsmænd, mens venstre primært fik dem fra bønder.
 • Antallet af fødsler begynder at falde

 • Alderdomsunderstøttelse

  Vedtaget ny lov om at folk over 60 år kunne få alderdomsunderstøttelse. Begyndelse til sociallovgivning.
 • 2,5 mio indbyggere i Danmark

 • Der udnævnes et venstre-ministerium af kongen.

 • Hartkonsskatter afløses

  Her blev de gamle hartkornsskatter på jord afløst af indkomstskat
 • Ny skolereform

  Venstre gennemfører sammen med socialdemokraterne en skolereform, der demokratiserer adgangen til de højere uddannelser.
 • Det Radikale Venstre dannes

  Social sikring af de svageste er centralt.
 • Det danske jernbanenet er færdigbygget

  4000 km jernbane
 • Ny version af grundloven

  Kvinder får valgret. Valgret til landstinget afskaffes.
 • Højre bliver til det konservative folkeparti

 • Præventionsmidler begynder at benyttes