Det moderne Danmark indtil 1914

 • Grundloven bliver til

  Enevælden gik af, og folket fik magten over landet, det blev til et demokratisk folkestyre.
 • 1864

  Den danske konge måtte afstå en tredjedel af hans areal, og 40% af sine indbyggere.
 • industalisering

  Det var en vigtig tid, da det var der hvor landbruget blevet mere fokuseret på brugen af maskiner, og folkene begyndte at søge ind mod byerne for at finde arbejde på fabrikkerne.
 • Period: to

  Det moderne Danmark

 • Første socialistiske parti

  Det første socialistiske parti bliver dannet, som senere blev ville blive kendt som socialdemokratiet efter navneændring i 1878. I 1901 fik de 14 ud af 114 mandater.
 • Kvindefrigørelsen

  Der kunne kvinder tage studentereksamen.
 • Udvandring og urbanisering

  der var ca 120.000 danskere som udvandrede til Amerika. Samtidig modtog København 100.000 nye indbyggere.
 • Gifte kvinder får ret til at bestemme over deres egne penge.

  som de ikke brugte på sko og tøj :)
 • Landbrugets industrialisering

  Der blev oprettet andelsmejerier af bønderne, hvor de producerede fløde til smør og osteprodukter, og ekspoterede det til det engelske marked.
 • Oprettelse af andelsslagterier

  Oprettelsen af andelsslagterier, havde en stor betydning for kvinderne, som kunne komme ud af huset og arbejde.
 • Folket får mere magt

  Kongen kunne nu ikke længere udpege selve regeringen, nu kan den nuværende regering kun væltes af flertallet i folketinget.
 • Venstre kom til magten

  Venstre kommer til magten.
 • Venstre bliver splittet

  Partiet Venstre bliver splittet i to, hvoraf den ene del fortsatte som Venstre, og den anden del lavede et nyt parti, kendt som Radikale Venstre.
 • Kvinderne fik valgret

  Kvinderne fik valgret, de havde nu noget at sige når det stod til politik.
 • Æsel bliver født-

  Jeres frelser bliver født. <3