Tidslinje 1866-1914

 • Dødeligheden

  Dødeligheden
  Dødeligheden faldt ned til 10-11 promille. ( /1000)
 • Period: to

  dødlighedkvotienten

  I 1981 døde der for første gang flere end der blev født
 • Period: to

  Indbygger tal i DK

  1800 var der 925.000
  1900 var der 2,5 mio.
  2015 er der 5,5 mio.
 • Period: to

  Skolelov

  i 1814 skrider skoleloven i kræft med en garanti på syv års undervisningspligt. Efter 1850 kunne næsten alle danskere læse og skrive.
 • BNP stiger igen

  Efter kriserne i 1820, begyndte Danmarks BMP at stige igen.
 • Period: to

  Højre havde regeringsmagten

  I 30 år havde Højre regeringsmagten. Statsministeren som var deres frontfigur hed Estrup. Først i 1901 udnævne kongen et venstre-ministerium. Ingen regering kunne nu blive siddende hvis de havde folketingsflertallet mod sig.
 • Avisen

  Avisen
  1870 slog aviserne for alvor igennem, og allerede tre år efter havde hver fjerde bonde avis.
 • Mere politik

  1870 begyndte politikere og vælgere at organisere sig i politiske partier. Forskellige bondepolitikere sluttede sig sammen i det forende venstre. Efter få år dannedes partiet Højre.
 • Skole

  Skole
  Før 1903 tog man studentereksamen på latinskole, hvor elverne blev optaget i 10-12 års alderen. Først i 1875 blev det tilladt piger at tage studentereksamen og studere ved universitetet. Med reformen blev der efter folkeskolens femte klasse indskudt en fireårig mellemskole, der gav adgang til gymnasiet. I 1945 tog 30% af en årgang mellemskoleeksamen, men stadig kun 4% studentereksamen. På landet gik børnene som altid syv år i skole og kun kun hver anden dag, det var en undtagelse, at et landboba
 • Fremskridt for DK's landbrug

  Fremskridt for DK's landbrug
  Bønderne oprettede andelsmejerier og andelsslagterier
 • Period: to

  Socialdemokratiet

  Socialdemokratiet blev i 1882 for første gang repræsenteret ved et folketing. De stormede sig så frem og i 1924 overhalede de venstre.
  Da de havde bøndernes stemmer. Dengang havde vi klasseparti, så bønderne valgte venstre og rige valgte højre.
 • Det første andelsmejeri

  Det første andelsmejeri
  1882 oprettede bønderne det første andelsmejeri. Andelsmejeri er er hvor man kan skille fløden fra mælken.
 • fattighjælp

  I 1890 modtog 39 000 mennesker fattighjælp, ud af de
  39 000 var 17 000 anbragt på fattiggårde.
 • Period: to

  Landbruget får økonomisk fremgang

  Fra 1895 til 1914 oplevede landet og landbruget i særdeleshed en stabil og stærk økonomisk fremgang.
 • Kong Chr. bedrageri

  kong Christian den 9 var leder af den sjællandske bondestands sparekasse og ved retsagen i 1908 viste det sig at han havde bedraget sparekassen for 15 millioner kr. Et beløb der overstreg et års indkomstskat.
 • Kvinde valgret

  Kvinde valgret
  Kvinderne og tyende fik valgret.
  Grunden til dette punkt er at kvinderne begynder at få indflydelse på samfundet.
  I 1960 begynder de også på arbejdsmarkedet.