Tema 2 Danmark bliver demokratisk

 • Period: 476 to 1500

  Middelalderen

 • Period: to

  Oplysningtiden

 • Kongeloven

 • Krigsudbrud mellem England og Frankrig

 • Frihedskrigen

 • "Amerikas forenede stater"- USA, blev grundlagt

 • Period: to

  Frederik den 6. var konge af Danmark

 • Period: to

  Juristen Orla Lehmann kæmpede for demokratiet

 • Statsbankerotten og tabet af Norge

 • Kejser Napoleon taber krigen ved Waterloo

 • Period: to

  Den økonomiske krise

 • Dannelse af selvskabet Bondevennerne, som var ledet af de nationalliberale

 • Period: to

  Treårskrigen

 • Det første ministermøde afholdes, hvor kongen vidergav det politiske ansvar

 • Grundloven indføres

  Kun ca. 14% fik stemmeret- mænd over 40 som havde en pæn indtægt og aldrig havde modtaget fattighjælp
  Folkehold(tjenere, kvinder), fattige og fjolser fik ikke stemmeret
 • Slaget ved Dybbølmølle. Preussen og Østrig invaderede Danmark, og fratog det hertugdømmerne Slesvig og Holsten

 • Grundloven omskrives 1. gang

  Grundlovsændringen i 1866 er et tilbageskridt for den demokratiske udvikling i Danmark, fordi grundlovsændringen giver de rige i samfundet kontrollen over landstinget. De rige i samfundet kan bruge denne kontrol over landstinget, til at stoppe lovforslag fra folketinget, som vil begrænse de riges magt/rettigheder/indflydelse.
 • Regeringsforhandlingerne mundede ud i en regering af godsejere og nationalliberale

 • Period: to

  Forfatningskampen

  Venstre ville have et parlamentaristiskstyre indført, men Højre afviste dette krav. Det startede en lang kamp Højre og Venstre imellem.
 • En attentat-mad affyrede to skud mod Estrup, som dog ikke kom noget til

 • Systemskiftet

  Ved valget i 1901 vandt Venstre og Socialdemokraterne en sikker sejr. Denne begivenhed signalerede, at kongen nu skulle rette sig efter princippet om parlamentarisme. Systemskiftet var et demokratisk fremskridt.
 • Højre, skiftede navn til Det konservative folkeparti

 • Estrup trådte modvilligt af som regeringschef, og en finanslov blev vedtaget