Tidslinje over side 136-144

 • Holsten og Slesvig tabes

  Preussen og Østrig invader Dk og overtager Holsten og Slesvig
 • Tre venstre grupper går sammen til fællesparti

  Regeringsforhandling ender med regering bestående af godsejere og nationalliberale, som medførte at ventregrupperne slog sig sammen og stillede krav til dannelsen af et ministerium.
 • Venstre nægter at stemme for finansloven

  Højre afviser Venstres krav om parlementarisme. Venstre svarer igen ved ikke at stemme for finansloven.
 • Højre-regeringen afgår

  Højre-regeringen mangler flertal grundet Venstres afvisning af finansloven, og må derfor gå af
 • Period: to

  Statsminister Estrup

 • Skud affyret mod Estrup, flere provisoriske love

  2 skud affyres d. 21. Oktober mod Estrup. Man fandt ingen forbindelse mellem modstandspartier og attentatsforsøget.
  Dette medførte at Risdagens møde endnu en gang udsattes, og Gendarmprovisoriet indførtes samt en lov der kriminaliserede kritik mod regeringen
 • Estrup svarer igen med provisoriske love

  Venstre lagde enormt pres på Estrup: Finansbevillinger beskåret til minimum. Lovgivningsarbejde lammet.
  Som svar på dette indførte Estrup en række provisoriske love. Se s. 139. Tillæg til straffeloven
 • Period: to

  Regeringen vender tilbage til demokratisk sikker grund

  Estrups profisoriske love ophæves. Ordinær finanslov vedtages.
 • Venstre og Socialdemokratiet vinder og danner regering

  Højre havde nu kun 8 mandater i Folketinget
 • Det Radikale Venstre dannes

  Dannedes i protest mod Venstres militærudgifters størrelse
 • Period: to

  Det radikale Venstre danner regering

 • Period: to

  Det radikale venstre danner regering støttet af socialdemokratiet

 • Højre skifter navn

  Højre skifter navn til Det Konservative Folkeparti. Og gjorde dermed udtryk for deres accept og støtte af parlamentarismen.
 • Ny grundlov- kvinder og tjenestefolk får stemmeret. valgretsalder nu 25 år