Historie/Dansk forløb - Danmark 1864-1901

 • Anden Slesvigske Krig

  Anden Slesvigske Krig
  Krigen om Slesvig part 2. Krigen begynder i 1864, da Bismarck erklærer krig mod Danmark, da Danmark jo havde brudt fredsaftalerne fra 1851.
 • Danskheden bliver skabt

  Danskheden bliver skabt
  Efter tabet af Slesvig er Danmark ikke længere en multinational stat, og mange nationalistiske følelser kom til live.
 • Period: to

  Danmark 1864-1901

 • Revidering af grundloven

  Revidering af grundloven
  Valgretten til Landstinget blev indskrænket. Dette fulgte til at de folkevalgte begyndte at samle sig i egentlige partier. Bøndernes repræsentanter ude til højre og de øverste lags repræsentanter til venstre.
 • Mathilde Fibiger, Landets første kvindelige telegrafist og tjenestemand

  Mathilde Fibiger, Landets første kvindelige telegrafist og tjenestemand
  Som 19 årig skrev Mathile Fibiger under pseudonymet Clara Raphael romanen "Tolv Breve", som bliver det første feministiske værk i dansk litteratur.
 • Danmark opgiver håbet om grænseryk og fokuserer på at styrke og udvikle samfundet

  Danmark opgiver håbet om grænseryk og fokuserer på at styrke og udvikle samfundet
  Siden tabet til Prøjsen i '64 havde Danmark håbet Prøjsen ville tabe en krig til en anden europæisk stormagt og dermed blive tvunget til en afstemning om grænsedragningen, men efter Prøjsen sejrede over Østrig i 1866 og Frankrig i 1870 opgav DK håbet om at få staterne tilbage.
 • Kornsalgsperioden slutter

  Kornsalgsperioden slutter
  Kornsalgsperioden 1830-1870 slutter.
  Værdien af det eksporterede korn var større end værdien af husdyr, selvom produktionen af husdyr var størst.
  I 1870 blev det pga. forbedrede transportmuligheder muligt at eksportere korn billigt fra Ukraine og USA til de store vesteuropæiske markeder.
 • Den største arbejdskamp i danmarkshistorien blev afsluttet

  Den største arbejdskamp i danmarkshistorien blev afsluttet
  Septemberforliget: Arbejdsgivernes organisationer anerkender arbejdernes ret til at lade fagforeningerne forhandle deres løn- og -arbejdsvilkår.
 • Systemskiftet

  Systemskiftet
  Forfatningskampen mellem Højre og Venstre slutter med Systemskiftet.
  Kongen udnævner en regeringsleder fra Bondepartiet Venstre.
  Parlamentarisme indføres. - en regering skal have et flertal bag sig eller ikke må have et flertal imod sig i Folketinget.