Tema 2: Danmark bliver demokratiske

 • Period: 476 to 1500

  Middelalderen

  *Korstogene var en måde at undgå skærsilden.
  *Pesten blev forklaret Guds straf.
  *Gud og djævlen blev brugt som årsagsforklaring - som i Rosens Navn.
  *Afladshandel: Kirken solgte afladsbreve til befolkningen.
 • Period: to

  Oplysningstiden

  Sekularisering sker under oplysningstiden. Sekularisering er hvor man går fra religions tænkning hvor man går over til den mere naturvidenskabelige tankegang. Før i tiden gav mange religion skylden for en hændelse, i dag ser vi mere realistiske på tingene. F.eks. "det er djævlens værk" vs "han døde af gift"
 • Period: to

  Kongeloven

 • Krig mellem England og Frankrig

  Den begyndte med en mindre konflikt i Europa, men udviklede sig hurtigt til verdenskrig.
  Side 96-101 i kernestof bog
 • Frihedskrigen

  Et oprør.
 • USA bliver grundlagt

 • Grundloven 1849

  Frederik d. 7 underskrev DK*s første grundlov. Den gik ud på at den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt skulle være adskilt.
 • Grundloven 1866

  Dette er demokratiske tilbageskridt for Danmark, da denne ændring giver de rige i samfundet kontrol over landstinget. De rige kan bruge denne kontrol til at stoppe Folketinget fra at begrænse de riges magt.
 • Period: to

  Forfatningskampen

  Højre/de konservative afviste Venstres krav om parlamentarisme, og partiet forsøgte at tvinge sin vilje igennem. Finanslovsbevillingerne blev beskåret til minimum, og lovgivningsarbejdet blev totalt lammet. Det endte med at Rigsdagen blev sendt hjem og regeringe udstedte love via. provisoriske love. Venstre nægtede at stemme for finansloven, og det endte med Højre-regeringens afgang i 1874.
  I 1885 mødtes Rigsdagen igen, men da man ikke kunne blive enige om en finanslov, blev Rigsdagen sendt hje
 • Systemskiftet

  Estrup trådte modvilligt tilbage som regeringschef. De havde sluttet forlig med den moderate del af Venstre om, at Estrup skulle træde tilbage. Venstre og Socialdemokratiet vandt, og nu havde Højre kun 8 mandater i Folketinget. Kongen skulle nu rette sig efter princippet parlamentarisme. Systemskiftet var et demokratisk fremskift, men stadig ikke det fulde demokrati, det skete først da kvinder fik stemmeret i 1915.
 • Påskekrisen 1920

  Kong Christian d. 10 afskeder statsminister, Zahle. Dette gjorde han fordi han selv havde interesse i at få et større område af Slesvig, men Zahle ville ikke gøre noget for at få mere end afstemningen viste. Dette var også et brud på grundloven og svarer til at dronningen fyrer Lars Lykke.