Reformationen i Danmaek

 • Period: Mar 18, 1523 to Mar 18, 1536

  Reformationen i Danmark

 • Mar 18, 1524

  Reformationen får fodfæste i Danmark

  Bønderne gør oprør mod adelen og kirken. I flere lande Tyskaland, Østrig, Polen og i Bøhmen, samt Danmark og Norge.
 • Jan 1, 1526

  Pavemagt i Danmark afbrydes

  Frederik 1. får gennemført at paven ikke længere er indblandt i danske bispeudnævnelser. Konsekvensen heraf blev, at kontakten til pavemagten i Rom blev afbrudt.

  Istedet for, at paven skal udnævne de danske bispeudnævnelser, bliver det den danske ærkebiskop. De penge som man før betalte til paven, går i stedet for til den danske konge.
 • Mar 18, 1529

  Latin er ude, dansk er det nye

  Præsterne begynder at prædike på dansk istedet for latin.
  I samme årstal får borgerne i Viborg lov til at rive 12 af sognets kirker ned, og vil i stedet opføre lutheranske kirker.
 • Mar 18, 1533

  Frederik 1. dør og rigsrådet tager magten

  Kong Frederik 1. dør, for at forhindre reformationens udspredelse udnævner rigsrådet ikke en ny konge. Istedet for vil rigsrådet føre kættersager mod forkæmpere for reformationen.
 • Mar 18, 1534

  Borgerkrig

  Mange spændinger om rigets magt, jord og religion, som ender i borgerkrig. Borgerkrigen varer fra 1534-36. Krigen bliver udkæmpet mellem bønder og borgere på Sjælland. I Jylland kæmper bønderne også en lang kamp mod biskopperne, adelen og godsejerne. Krigen ender, da rigsrådet udnævner ny konge. Selvom alle i rigsrådet er katolikker, udnævner de lutheraneren Christian 3. til konge.
 • Mar 18, 1534

  Grevens fejde

  Krigen er opkaldt efter Grev Christoffer af Oldensburg, han kæmpede sammen med bønderne og borgerne på Sjælland i håbet om, at blive konge efter krigen. (Dette skete ikke) http://www.youtube.com/watch?v=iVxdUZa-K9M
 • Mar 18, 1536

  Reformationen ser dagens lys i Danmark

  1536 er året for reformation i Danmark. Christian 3. nedlægger bispedømmet og ulovliggør den katolske kirke.
  Christian 3. gør lutherdom til statsreligion og den eneste lovlige i landet. Det er den, indtil Danamrk indfører trosfrihed i 1849.