Økonomiske kriser og vækst i Danmark

 • Period: to

  Velfærdsstatens gyldne år

  Den gennemsnitslige årlige vækstrate fordobledes. Dette skete i industriproduktionen, der var godt hjulpet af en lovgivning.
 • Period: to

  Oliekrise - Oliepriserne steg

  Mange boliger i Danmark blev opvarmet af oliefyr, men det var så dyrt, så mange husholdninger måtte spare på andre ting. Det faldenede forbrug smittede af på produktionen. Man oplevede en kraftig stigning i arbejdsløsheden, som på kun 3 år blev tredoblet.
 • Period: to

  Oliekrise - Optimisme efter første oliekrise

  Efter første oliekrise var vi meget optimistiske og tænkte at første krise kun var midlertidigt, og at vi hurtigt ville få fuld beskæftigelse. I 1979 oplevede vi dog igen en stigning i oliepriserne, hvilket medførte en stigning i arbejdsløsheden, som fra 1979 - 1983 blev fordoblet. man blev nødt til at indføre bilfrie søndage og man måtte ikke have lys i forretninger efter lukketid, netop for at spare. 5. arabisk-israelske krig.
 • Period: to

  Kartoffelkuren

  Kartoffelkuren, blev indført i skolernes efterårsferie (1986).
  I starten af 80’erne skyldte Dk mange penge til udlandet. Dette skyldes at der var gang i den danske økonomi, både staten og private brugte løs og lånte penge og satte sig i dybt gæld.
  (også det der skete i 00’erne med en finanskrise i 2008).
 • Period: to

  Højkonjunktur 2008

  Erhvervsinvesteringer steg med 6,1% og boliginvesteringer steg med 8%. Der skete en vækstrate på 2,1% og lavere arbejdsløshed.
 • Period: to

  2017 sluttede med solid vækst

  Samlet vækst fra 2017 fra 2,1%. Dette skyldes privatforbrug og eksportindtægt.