Middelalder i Europa Mari

 • Period: 375 to 550

  Folkevandringstiden

  Folkevandringstiden er en arkeologisk tidsperiode i Nord-Europa fra om lag 375 til 550 etter vår tidsregning. Folkevandringstiden utgjør sluttfasen av eldre jernalder.
 • 476

  Den siste vest-romerske keiseren ble avsatt

  Den siste vest-romerske keiseren ble avsatt
  Den siste vest-romerske keiseren ble avsatt i 476, dette markerer slutten på Antikken som epoke.
 • 500

  Middelalderen startet

  Middelalderen startet
  År 500 regnes som starten på middelalderen. I middelalderen var det katolsk kristendom som preget store deler av Vest-Europa.
  Europeisk middelalder blir ofte delt i tre deler: Tidlig middelalder, høymiddelalderen og senmiddelalderen.
 • Period: 500 to 1000

  Tidlig middelalder

  Tidlig middelalder regnes som perioden fra år 500 til 1000.
  I tidlig middelalder ble pave en betegnelse på biskopen i Roma. Fra midten av 700-tallet fikk paven, med støtte fra kongemakten i det nye Frankerriket, gradvis kontroll over et område som strakte seg fra byen Roma og på tvers av det italienske fastlandet.
 • 610

  Profeten Muhammed grunnla en ny religion

  Profeten Muhammed grunnla en ny religion
  Profeten Muhammed grunnla en ny religion, Islam, med sentrum i den arabiske byen Mekka.
 • 800

  Karl den store krones til keiser

  Karl den store krones til keiser
  Karl den store krones til keiser av Paven i Roma.
 • Period: 800 to 1050

  Vikingetiden

  Vikingtiden er en betegnelse på tidsrommet fra 800 til 1050. Det sies at årsaken til vikingetiden var at befolkningsvekst i de skandinaviske områdene skapte press på jorda og behov for mer ressurser og nytt land. Mest sannsynlig var tilgangen på egnet jord begrenset, og derfor valgte folk å reise ut av landet.
 • Period: 1000 to 1300

  Høymiddelalderen

  Høymiddelalderen var en periode fra ca 1000 til 1300. I høymiddelalderen økte jordbruksproduksjonen, og folketallet steg. Det var trolig mellom 25 og 30 millioner mennesker i Europa i begynnelsen av høymiddelalderen, og ca 80 millioner ved slutten av perioden.
 • 1020

  Innføring av kristendommen

  Innføring av kristendommen
  Olav Haraldsson gjorde kristendommen til landets offisielle religion rundt år 1020.
 • 1250

  Enorm økning befolkningsvekst

  Enorm økning befolkningsvekst
  Karakteristisk for høymiddelalderen var den eksplosive befolkningsveksten i Europa, som førte til store sosiale og politiske forandringer fra den foregående perioden. Ved år 1250 sørget befolkningsøkningen for at økonomien nådde et vekstnivå den ikke ville se igjen i noen områder før på begynnelsen av 1800-tallet.
 • Period: 1300 to 1500

  Senmiddelalderen

  Svartedauden regnes som innledningen til senmiddelalderen. I senmiddelalderen ble det mer krigføring og uro. Klimaet ble også kjøligere. Slik sett er senmiddelalderen blitt oppfattet som en nedgangstid. På den andre siden var det også en tid med vekst og omstilling. I de norditalienske bystatene blomstret økonomien. Mange bønder fikk det også materielt bedre i tiden etter svartedauden.
 • 1347

  Svartedauden

  Svartedauden
  Svartedauden kom til Europa, og spredte seg raskt. Det var første gang siden begynnelsen av middelalderen at Europa ble herjet av pest.
 • 1450

  Folketallet har blitt sterkt redusert

  Folketallet har blitt sterkt redusert
  Fra midten av 1300-tallet ble Europa rammet av flere pestepandemier, og fram til 1450 ble folketallet sterkt redusert.
 • 1453

  Krigen endte

  Krigen endte
  Krigen endte med at England matte nøye seg med et lite område rundt Calais i det nordvestlige Frankrike
 • 1492

  Kristne tropper klarte å nedkjempe muslimene i Spania

  Kristne tropper klarte å nedkjempe muslimene i Spania
  I 1492 klarte kristne tropper å nedkjempe muslimene i Spania.
 • 1500

  Slutten på middelalderen

  Slutten på middelalderen
  Rundt 1500 står humanismen, renessansen, reformasjonen og de store oppdagelsene for en ny utvikling som gjør det naturlig å sette et sluttpunkt for middelalderen.
 • KILDER

  -Dokumentene på Canvas
  -Historieboka