Middelalder i Europa (Elias)

 • 400

  Folkevandringstiden (400-600)

  Folkevandringstiden (400-600)
  Hunere trengte inn i Europa fra øst og fordrev menneskene som bodde der fra før. Dette førte til en kjedereaksjon, og ulike folkegrupper måtte på vandring etter nye steder å slå seg ned
 • 476

  Det vestromerske rikets fall (476

  Det vestromerske rikets fall (476
  Det romerske imperiet kontrollerte i århundre et enormt territorium, dette strakk seg fra Storbritannia til Nord-Afrika og fra Spania til Midtøsten. Jo mer imperiet vokste jo vanskeligere ble det å styre imperiet effektivt. Samtidig kom det invasjoner fra barbarer fra nord. Regnes som starten på Middelalderen.
 • 500

  Kirken og kristendommen får en stor rolle

  Kirken og kristendommen får en stor rolle
  I den tidlige middelalderen får kirken og kristendommen en større rolle i samfunnet. Etter det vest romerske rikets fall tok kirken på seg andre type oppgaver. Som matforsyning og konflikter. Flere fulgte kristendommen, med paven som øverste leder.
 • Period: 500 to 1000

  Tidlig middelalderen

 • Period: 500 to 1500

  Middelalderen

 • 632

  Muhammeds død (570-632)

  Muhammeds død (570-632)
  Muhammed var både religionsstifter (Islam), politisk leder og hærfører. Han sa et det bare fantes en gud, dette skapte motstand. Han erobret mekk i 630, dette gjorde byen sentrum for Islam. Han døde av sykdom i 632
 • 700

  Starten av Føydalsamfunnet

  Starten av Føydalsamfunnet
  Det utviklet seg en samfunnsordning i Frankrike på 700-tallet, som senere ble spred ut til resten av Europa. Den gikk ut på at fattige bønder søkte beskyttelse hos stormenn med god råd. Til gjengjeld måte si fra eiendomsretten sin på jordene og måtte i tillegg gjøre pliktarbeid på jordene, og betale skatt ved jordbruksprodukter. Den føydale tiden var fra 1000-tallet
 • Period: 793 to 1066

  Vikingtiden

 • 800

  Karl den Store Keiser

  Karl den Store Keiser
  Karl den store ble keiser 1 juledag i 800. Før han ble keiser var han konge av frankeren 768 og langobardene 774, men deretter ble han tysk-romersk keiser. Når satt på makten var hans tid preget av mye erobringer og krigstog. Grunnen til at han ble keiser er omdiskutert. Mange mener at paven fryktet han, og noen mener at paven hadde bruk for en keiser i konflikten med romerne. Han ble kronet i Peterskirken. Han kronet sin sønn keiser i 813, og dermed var han ikke keiser lenger.
 • Period: 850 to 1000

  De mørke århundre

 • 900

  Reformbevegelsen

  Reformbevegelsen
  Dette var noe som skjedde på 900-tallet. Dette startet fra den franske byen Cluny. Dette var en kirkelig reformbevegelse, og den handlet om at man skulle befri klostrene fra utenforstående myndigheter. Og måten de gjorde det var å stille klostrene direkte under pavestolens beskyttelse. Med den bevegelsen vill man få fram en mektig leder som skal ha odel til både kirken kongedømmet. Dette var med å skape kirken i høymiddelalderen.
 • Period: 1000 to 1300

  Høymiddelalderen (1000-1300)

 • 1054

  Det Store skisma

  Det Store skisma
  Den østlige og den vestlige kirken hadde i mange år hadde spenninger seg imellom. Men det var i 1054 de ble splittet. Det var en strid de imellom som skapte den splittelsen. Den handlet mye om lederskap innenfor kirken og kirkelige bestemmelser. De hadde ulike synspunkt om den hellige ånden skulle være utgått for Jesus og Gud eller bare Gud. Dermed ble det laget den romerske-katolske kirke i vest og en gresk-ortodoks kirke i øst. Det var summen av problemer som skapte splittelsen.
 • 1066

  Den normanniske erobringen av England

  Den normanniske erobringen av England
  Erobringen startet i 1066, og var ledet av Vilhelm hertug av Normandie. Og av den erobringen ble han kalt Vilhelm erobreren. De klarte å erobrere dem ved at de vant slaget ved Hastings. Ved at de klarte å vinne det slaget førte det til at de nå hadde kontroll over England. Erobringen var med på skape den engelske historien. For det første var den med å fjerne herskende klasse og fikk heller inn fransktalende monarki. Det ble også en stor endring i språk og kultur. Det ble også en rivalisering.
 • 1095

  Korstogene

  Korstogene
  Korstogene var noe pave Urban 2. satte i gang i 1095. Han bad fyrster om å hjelpe til å frigjøre Jerusalem og flere steder i Det hellige land fra muslimsk kontroll. Han mente at pilgrimer møtte på hindringer og de var utsatt for overgrep. Og for de som falt under kamp lovet han syndsforlatelse. Noe av grunnen til korstogene var at han ville samle folk rundt til kirken og i tillegg styrke hans posisjon som den øverste lederen i Kristendommen. Mange hørte på han. Korstogene varte helt til 1291.
 • 1189

  Richard Løvehjerte konge av England

  Richard Løvehjerte konge av England
  Richard Løvehjerte var Konge av England i 10 år, fra 1189 til 1199. Han var også med i det tredje korstog, noe som han kanskje er mest kjent for. Han var en velutdannet mann og var kjent som en modig og dyktig kriger. Han prøvde i 1192 å gjenerobre Jerusalem, men måtte gi opp. Han døde i 1199
 • 1209

  Massakeren ved Beziers

  Massakeren ved Beziers
  Massakren ved Beziers var en plyndring av korsfarere. Plyndring var det albigensiske korstoget som sto for, dette var deres første stor militær aksjon. Dette var en militær kampanje som pave Innocens 3. Kampanje var for at de ville katarenes tro. De var en kristen sekt i senmiddelalderen, de holdt til i sør Frankrike. De ville få tilbake den kristne troen om perfeksjon, fattigdom og preken. De hadde ideen om to guder, der den en var god og den andre ond. Korstogene ble ferdig i 1229 (fredsavtale
 • 1215

  Magna Carta (1215)

  Magna Carta (1215)
  Den engelske kongen Johan led England til et stort nederlag i 1214. Nederlaget deres førte til at England tapte store områder i Frankrike. Krigføringens kostander ble for store og mange stormenn i England var grundig lei av alle kostandene. Dermed ble det laget et dokument som Johan måtte skrive under, dokumentet het Magna Carta. Dokumentet gikk ut på at kongen ikke kunne kreve inn nye skatter og avgifter uten samtykke av landets stormenn.
 • Period: 1300 to 1500

  Senmiddelalderen

 • 1337

  Hundreårskrigen (1337-1453)

  Hundreårskrigen (1337-1453)
  Hundreårskrigen dreide seg om en rivalisering mellom Frankrike og England. Rivaliseringen startet ved at når den franske kongen Karl 4 død og ikke hadde en mannlig arving, meldte en Engelsk og fransk tronkrever seg. Krigen førte med seg nye krigs teknikker, krutt tatt fra Kina. Man kunne da skyte kuler med kanoner og håndvåpen. Kongene begynte da å bygge opp hærer av profesjonelle leiesoldater som kunne bruke skytevåpen, fordi ridderne ikke klarte det. Krigen endte i 1453, England ut av landet.
 • Period: 1337 to 1453

  Hundreårskrigen

 • 1347

  Svartedauden (1347-1353)

  Svartedauden (1347-1353)
  Svartedauden kom til Europa i 1347, den spredde seg raskt. Svartedauden var en pest som drepte rundt halvparten av Europas befolking på den tiden. Dette er en av verste pandemiene i historien.
 • 1378

  Det vestlige skisma

  Det vestlige skisma
  Det vestlige skisma var en deling innen den Katolske kirken i 1378. Det skjedde ved at det vart to paver på samme tide. Når pavesetet ble flyttet til Roma fra Avignon i Frankrike ble de ikke enige om valget av en nye pave. Dermed ble det valgt to paver, en i Roma og en i Avignon. Det førte kirken inn i et opprør fordi at man fikk to rivaliserende paver. Splittelsen mellom ulike paver svekket kirkens autoritet. .Det gikk 40 år før man samlet seg rundt en pave i Roma.
 • 1453

  Det østromerske rikets fall

  Det østromerske rikets fall
  Det østromerske riket falt ved at Osmanske styrker erobret Konstantinopel i 1453. Osmanerne var et tyrkisk talende. De gjorde om Konstantinopel til hovedstad som i dag heter Istanbul.