Mellomkrigstiden

Timeline created by facebooker_2512450162116441
 • Tsarregimet falt

  Det er mange årsaker til at Tsarregimet falt. Den direkte konsekvensen til første verdenskrig var den russiske revolusjonen. Tsardømmet klarte ikke å håndtere de økonomiske og sosiale problemene. I tillegg var 80% av russiske befolkning bønder, og det fantes ikke et liberalt borgerskap som kunne drive fram økonomiske og politiske reformer.
 • Februarrevolusjonen

  En revolusjon som brøt ut i mars men ble kalt februar på grunn av Russlad kalender var enda julianske til 1918. Revolusjonen handler om at folk var lei av å stå i kø, det ble først kvinne som streika også fulgte mennene.
 • Oktoberrevolusjonen

  Det samme grunnen til det ble kalt Oktoberrevolusjonen som det ble kalt Februarrevolusjonen. Denne revolusjonen handler mest om maktkamp mellom partiene i sovjetene. Lenin som er partilederen til Bolsjevikene har kupplan.
 • Island blir selvstendig stat

  island ble en uavhengi stat, men i personal union med Danmark. den danske kongen var konge i island.
 • Komintern

  Komintern er etablert for å styre verdensrevolusjonen, men Komintern ble rask omdannet til et lydig og militant redskap for lederne i Moskva.
 • Ny økonomisk politikk

  Det var slik at bøndene dyrket maten for seg selv, dermed kom Lenin fram en ny økonomisk politikk som skulle friste bøndene til å selge på markedet og det funket.
 • krigserstatning

  det blir fastsatt at tyskland skal betale 132 milliarder gullmark i krigsskadeerstatning
 • Locarno-avtalen

  Tyskland, Frankrike og Belgia anerkjenner grenser
 • 1925 - Mussolini erklærer at han skal bli diktator

 • 1925 - Hitlers bok Mein Kampf kommer ut

 • Sovjetunionen under Stalin

  Josef Stalin som motarbeidet Lenin var generalsekretær i partiet og hadde kjennskap til alt som foregikk og viste alt om alle. Han klarte å komme i den øverste makten.
 • Kellog-pakten

  en rekke sotrmakter bannlyser krig som politisk middel
 • Tvangskollektivisering

  Stalin hadde femårsplan, og det ble klart at Stalin hadde tenkt å presse jordbruket for å skaffe kapital til industrialiseringen. Og det ble gjort at alle disse storbøndene som ble kjente som "kulakker" ble likvidert som andre mindre bøndene.
 • World Cup

  World Cup I fotball ble etablert
 • 1933 - Hitler blir rikskansler

  kjempet om plassen i 5 år og i 1933 ble han endelig rikskansler
 • Franklin D

  Franklin D. Roosevelt blir president i USA og lanserer New Deal
 • Moskvaprossesene

  Denne prosessen var at de som hadde høy stilling som kunne hatt trussel mot han, ble henrettet, torturert og ble filma slik at hele verden kunne se.
 • Versailles-avtalen

  Tyskland undertegner versailles-avtalen under protesten