Medicinens utveckling

 • Period: 460 BCE to 476

  Antiken

  Läkarkonst blir vetenskap
 • Period: 1400 to 1500

  Renässansen

  Andreas Versalius studerar den riktiga mänskliga kroppen och utvecklar kunskapen om anatomin.
 • Period: to

  Edward Jenner

  Vaccinet blir upptäckt
 • Period: to

  Mikroteorin

  Forskare upptäcker att bakterier kan orsaka sjukdomar.
 • Period: to

  Antibiotika och pencilin

  Alexander Fleming upptäcker antibiotikan.