Kommunikation sätt

  • 50,000 BCE

    Kroppspråk och ljud

    I början så använde man sig av kroppsspråk och ljud och försökte prata när man kommunicerar detta kan ha pågått väldigt tidigt det är ingen som vet vilket årtal.