Idé historia Antiken - Medeltiden

By Ill1337
 • Period: 800 BCE to 480 BCE

  Arkaiska Grekland

 • 750 BCE

  Homeros

  Författaren till Illiaden och Odyssén
 • 700 BCE

  Hesiodos

  Första västerländska poeten
 • Period: 624 BCE to 546 BCE

  Thales av Miletus

 • Period: 610 BCE to 546 BCE

  Anaximander

 • Period: 600 BCE to 400 BCE

  Försokratikerna

 • Period: 586 BCE to 526 BCE

  Anaximenes

 • Period: 570 BCE to 495 BCE

  Pythagoras

 • Period: 570 BCE to 478 BCE

  Xenofanes

 • Period: 550 BCE to 480 BCE

  Herakleitos

 • Period: 515 BCE to 445 BCE

  Parmenides

 • Period: 500 BCE to 428 BCE

  Anaxagoras

 • Period: 495 BCE to 430 BCE

  Zenon

 • Period: 494 BCE to 434 BCE

  Empedokles

 • Period: 490 BCE to 420 BCE

  Protagoras

 • Period: 480 BCE to 323 BCE

  Klassiska Grekland

 • Period: 480 BCE to 400 BCE

  Leukippos

 • Period: 470 BCE to 399 BCE

  Sokrates

 • Period: 460 BCE to 370 BCE

  Demokritos

 • Period: 427 BCE to 347 BCE

  Platon

 • Period: 384 BCE to 322 BCE

  Aristoteles

 • Period: 323 BCE to 31 BCE

  Hellenismen

 • 146 BCE

  Romerska Grekland

 • Period: 27 BCE to 476

  Romerska Imperiet

 • 1 CE

  Jesus födds

 • Period: 354 to 430

  Augustinus

 • 476

  Rom faller

 • Period: 476 to 1500

  Medeltiden

 • 632

  Mohammed dör

 • Period: 700 to 1200

  Islamiska "golden age"

 • Period: 1098 to 1179

  Hildegard av Bingen

 • Period: 1225 to 1274

  Thomas av Aquino

 • 1500

  Medeltiden Slutar