Förändring och kontinuitet: 1900-talet till nutiden - samtidshistorien

 • Första världskrigets startskott: "Skotten i Sarajevo" mordet på österrikisk-ungerske ärkehertig, tronföljare Franz Ferdinand och hans fru i Sarajevo, juni 1914. (Aktör, struktur, materialism, idealism)

  Orsak: Ökad nationalism i Europa. Industrialismen/kolonialismen. Kapprustning. Tyskland enas. Följder: 17 miljoner döda. Hyperinflation i Tyskland. Nazisterna tog makten i Tyskland, kommunisterna i Ryssland. Europas karta ritades om. Leder upp till andra världskriget. Perspektiv: Politik, ekonomi, levnadsvillkor, teknik och vetenskap samt miljö- och resursanvändning.
 • Period: to

  Förändring och kontinuitet: 1900-talet till nutiden - samtidshistorien

 • Penicillinets upptäckt (Vetenskap), London, England.

  Orsak: Slumpen. En oförsluten odling av stafylokockbakterier leder fram till uppkomsten av mögelsvampen "penselmögel" som frigör en substans som dräper bakterier. Följder: Penicillinets födelse, har räddat miljontals människor från en annars säker död. Perspektiv: levnadsvillkor, hälsa, vetenskap.
 • Sir Alexander Fleming (1881 -1955) London, England

  Orsak: Bakteriologen Alexander Fleming uppfinner av en slump penicillinet. Följder: Räddar miljontals människor mot diverse bakteriesjukdomar. Används än idag. Fick Nobelpriset i medicin 1945 för sin upptäckt. Perspektiv: levnadsvillkor, hälsa, vetenskap.
 • Adolf Hitler (Aktör, idealism) (1889-1945), Nazitysklands diktator, Führer, mellan 1933-1945.

  Ledare för det tyska nazistpartiet (NSDAP) och Nazitysklands diktator, Führer, mellan 1933-1945. Orsaker: Samhällets missnöje och dåliga ekonomi bidrog till att Hitler kunde ta makten över Tyskland. Följder: Hitlers aggressiva utrikes/inrikespolitik leder till andra världskriget, förintelsen där miljontals judar och andra människor mördades. Nürnbergrättegångarna. Perspektiv: Politik, ekonomi, juridik/lag och rätt, mänskliga rättigheter, teknik och vetenskap.
 • Andra Världskriget (1939-1945) (Aktör, idealism)

  Orsak: Hitlers vilja att förena alla tysktalande länder i ett rike. Hyperinflation Tysklands tilldömda krigsskadestånd efter Versaillefreden, krav på militär nedrustning och landavträdelser. Folkets missnöje underlättade för Hitler/nazisterna genom propaganda att bli valda. Följder: Förintelsen, Miljoner döda, Europa i ruiner. Perspektiv:Politik, ekonomi, juridik/lag och rätt, religion, mänskliga rättigheter, levnadsvillkor och hälsa, teknik och vetenskap samt miljö- och resursanvändning.
 • Kalla Kriget (1945-1991) (Idealism, makt struktur)

  Orsak: Krigets slut och uppdelningen i öst och väst där de möttes i Berlin. Öst och västvärldens samhälleliga ideologiska skillnader låg till grund för konflikten. Följder: Kapprustning, propaganda krig, ett kommunistiskt Östeuropa. Berlinmuren. Perspektiv: Politik, ekonomi, juridik/lag och rätt, religion, mänskliga rättigheter, levnadsvillkor och hälsa, boende och matproduktion, teknik och vetenskap samt miljö- och resursanvändning.
 • Grundandet av FN (Förenta Nationerna) (1945-)

  Orsak: Arbeta och medla för upprätthållandet av internationell fred/säkerhet. Skapa vänskapliga förbindelser över landsgränser.
  Samarbetsorgan beslut och bistår i överenskommelser rörande frågor om mänskliga rättigheter. Följder: Stöd för underutvecklade länder utveckling- och utbildningsprojekt, nödhjälp, fredsbevarande styrkor. Perspektiv: Juridik/lag och rätt, mänskliga rättigheter, levnadsvillkor och hälsa, boende och matproduktion, teknik och vetenskap samt miljö- och resursanvändning.
 • Franska kolonialkriget i Indokina (Vietnam) 1946-1954.

  Orsak: Följder: Frankrike retirerar. Leder senare till Vietnamkriget. Perspektiv: Politik, ekonomi, juridik/lag och rätt, religion, mänskliga rättigheter, levnadsvillkor och hälsa, boende och matproduktion, teknik och vetenskap samt miljö- och resursanvändning.
 • Kol- och stålsamarbetet och i förlängningen EG/EU (1952-) (Struktur)

  Orsak: WWI/WWII, viljan att säkra freden. Följder: Ökar från 6 medlemsländer initialt till idag där 27 länder ingår. Europa som en stormakt, öppen marknad för varor och tjänster, gemensam valuta i Euron med undantag. Fritt för medborgare i EU att flytta mellan länderna för arbete eller studier. Perspektiv: Politik, ekonomi, juridik/lag och rätt, religion, mänskliga rättigheter, levnadsvillkor och hälsa, boende och matproduktion, teknik och vetenskap samt miljö- och resursanvändning.
 • Rosa Parks (1913-2005) (Aktör, idealism, struktur)

  Orsak: Bussbojkotten i Montgomery. Parks vägrade att lämna sin plats åt en vit man vilket krävdes enligt lag. Följder: Föranledde bussbojkotten i Montgomery vilket ses som starten på medborgarrättsrörelsen och dess kamp mot att upphäva de segregerande lagarna i södra USA. USA:s kongress förbjöd rassegregation i alla samhällssektorer år 1964 då de stred mot den amerikanska konstitutionen. Perspektiv: Politik, ekonomi, juridik/lag och rätt, mänskliga rättigheter, levnadsvillkor och hälsa.
 • 1957-75: Vietnamkriget (Idealism)

  Orsaker: Den Sydvietnamesiska regimen attackeras av kommunistiska gerillasoldater, USA ger sig in i konflikten 1960. USAs rädsla att göra samma misstag som England och Frankrike med Hitler under 1930-talet. Där han låtits flytta fram sina positioner i Centraleuropa vilket hade lett till ett världskrig. Följder: Två år efter USAs reträtt tog Nordvietnam kontrollen över Sydvietnam. Vietnam fick ett kommunistiskt styre. Upptrappning av kalla kriget. Perspektiv: Politik, makt.
 • Olof Palme (1927–1986)

  Sveriges statsminister Olof Palme mördas efter ett biobesök i Stockholm. Orsak: Mordet är inte löst och det finns flera teorier om varför han blev mördad. Sett utifrån perspektiven så fanns det flera människor och grupperingar som såg ett intresse i att han blev mördad. Följder: Hot mot demokratin, frågeställningar kring sambandet mellan Sveriges säkerhet och neutralitet. Perspektiv: Politik, ekonomi, juridik/lag och rätt, religion, mänskliga rättigheter, levnadsvillkor och hälsa.
 • Berlin murens fall. (struktur, idealism) Symbol för kalla kriget och den Kommunistiska diktaturen som växt fram i Östeuropa under kalla kriget.

  Orsak: Kalla krigets slut
  Följder: Öst och Västtyskland återförenas. Det kommunistiska styret försvinner. Befolkningen får sin frihet.
  Perspektiv: Politik, ekonomi, mänskliga rättigheter, levnadsvillkor och hälsa, boende
 • Nelson Mandela (1918-2013) Sydafrika. (Aktör, idealism)

  I februari 1990, efter 28 år i fängelse, frigavs han av president F.W. de Klerk, som även godkände också tillät ANC att verka öppet. Nelson Mandela valdes till Sydafrikas president 1994 efter apartheidsystemet försvann. Orsaker: Sydafrika inför Apartheid efter WWII. Rasåtskiljning, fattigdom, segregation. Följder: Diktaturen avvecklas och demokrati införs. Apartheid avskaffas. Perspektiv: Politik, ekonomi, juridik/lag och rätt, mänskliga rättigheter.
 • 9/11 Attacken på World Trade Center. (Idealism, aktör, materialism)

  Orsaker: Al-Qaidas ledare Usama bin Ladins hat mot USA och deras inblandning i mellanöstern samt USA:s goda relationer med Israel. Följder: USA inleder krig mot "terrorismen" invasionen av Afghanistan inleds med namnet ”Operation Enduring Freedom” strax därpå ger sig USA även in Irak i jakten på diktatorn Saddam Hussein. Kriget har vänt upp och ner på hela mellanöstern regionen vilket har lett till framkomsten av bla IS. Perspektiv: Ekonomi, religion, mänskliga rättigheter.
 • Osama Bin Laden (1957-2011), Saudi-arabien. (Aktör, idealism, ekonomi)

  Orsak: Grundare av terror nätverket Al-Qaida. Attacken på världens ekonomiska centrum, World Trade Center i NY. Följder: IS, ny form av terrorism (Paris, London, Indien), USA och dess allierade går in i ett långt utdraget krig i Afghanistan. Invasion av Irak. Perspektiv: Politik, ekonomi, juridik/lag och rätt, religion.
 • Covid-19 (struktur)

  Orsak: Troligtvis Kinas "wet markets". Följder: Global pandemi, konkurser, död. Perspektiv: Politik, ekonomi, juridik/lag och rätt, religion, mänskliga rättigheter, levnadsvillkor och hälsa, boende och matproduktion, teknik och vetenskap samt miljö- och resursanvändning.