Historie, kap 1 - Norge blir et velferdssamfunn

By sarbol
 • Norrge skrev under FN-avtalen

 • Period: to

  Norge blir et velferdssamfunn

 • Period: to

  Etterkrigstiden, Norges oppbygging

  Norge ble gjenreist og fikk ny regjering
  Marshallhjelpen var til stor hjelp - USAs utenriksminister lovet å hjelpe vennelandene som var i økonomisk nød med lån slik at de kunne bygge seg opp igjen -> mer handel med USA også = vinnvinn situasjon
  Folketrygden hjalp mange
  Etter bare ca 10 år var de fleste ødelagte områdene gjenreist
  Det ble bygget mange nye moderne fabrikker = mange arbeidsplasser - økte inntekter = økt levestandard -> forbruket økte
  Alt ble mer moderne -> forurensing pga industri
 • Frigjøringsdagen

  Norge fikk en samlingsregjering - alle partiene er representert
  - Einar Gerhardsen (Ap) var statsminister
 • Den Norske Stats Husbank ble opprettet

  En organisasjon som hjalp kommunene til å ha nok boliger til de som trengte det. - de finansierte mer enn halvparten av boligbyggingen etter 2. vk
 • Period: to

  Kvinnekamp og likestilling

  Før var de fleste kvinner husmødre
  Moderniseringen av samfunnet førte til mer teknologiske hjelpemidler som vaske og- oppvaskmaskin, støvsuger ol
  Kvinner tok høyere utdanning og dro ut av hjemmet
  Prevensjon ble lettere tilgjengelig og reduserte antall barn
  i 1978 kom likestillingsloven som ga likere rettigheter mellom kjønn
 • Arbeidsledighetstrygden ble innført

  Denne trygden var for de som ufrivillig hadde mistet arbeidet sitt.
  Andre trygder/støtter ble også dannet fra 1945-60, som alderspensjon, uføretrygd, barnetrygd og sykepenger. Blir i dag organisert av NAV.
 • Fjernsynet kom

 • Period: to

  Urfolkene ble anerkjent

  Samene og romaniefolket/taterne fikk igjen lov til å snakke språket sitt og lære samisk på skolen
  Sameloven le innført i 1987 og sametinget åpnet i 1989
  I 1997 ble romaniefolket/taterne anerkjent som en nasjonal minoritet
  Mange fikk erstatning fra sstaten for overgrep, mishandling og manglende skolegang.
 • 9-årig grunnskole innføres

  Skolegangen ble forlenget med 2 år, fra 7 - 9-årig skolegang
  Var nå obligatorisk med 9 år
 • Norge ble en OLJENASJON

  Funn av olje førte til fortgang av bygging av oljeplattformer
  Oljenæringen ga mange arbeidsplasser
  Staten fikk gode inntekter - kunne nedbetale lån
  Men alt var ikke en dans på roser - medførte ulykker og miljøtrusler
 • Miljøvernsdepartementet ble dannet

  Velferdssamfunnet kom pga mer arbeidsplasser i tungindustri ol og førte til at flere hadde rå til motoriserte kjøretøy
  Alt dette førte til mere forurensing og en forandring av miljøet
  - det ble mindre "goder" som rent vann, stillhet og frisk luft
  Få tenkte på konsekvensene av utbyggingen av industrien og forsøpling.
  Dette førte til at miljøvernsdepartementet ble dannet
  - de vernet naturrområder og fokuserte mer på miljøet og slikt
 • Folkeavstemning om EF(EU)

  Det var store debatter om Norge skulle bli medlem eller ikke
  Verken i 1972 eller 1994 førte avstemningen til medlemskap, men begge sider av saken hadde mange gode argummenter
 • Gro Harlem Brundtland

  Hun ble norges første kvinnelige statsminister (Ap)
  Maktkamp mellom Høyre og Arbeiderpartiet
  Ap hadde makten til 2013 da Erna Solberg (H) tok makten
 • Økt innvandring i Norge

  Arbeids og- flyktningsinnvandrere kom til Norge
  Økt befolkning
 • Borgerkrig i Syria påvirker Norge

  Krig fører til flyktninger som kommer til bl.a. Norge
 • Terrorangrep i Norge

  Angrep på demokratiet av Anders Behring Breivik
  Demokratiet ble sterkere og viktigere etter dette