Historie Julie

 • 550

  Danskerne bliver omtalt for første gang

  Den græske historiker omtaler Prokopios, som "Danoi"
 • Feb 25, 737

  Dannevirke bygges

 • Period: Feb 25, 1096 to Feb 25, 1099

  Det første korstog til Jerusalem

 • Feb 25, 1103

  Lund bliver ærkesæde

 • Feb 25, 1146

  Borgerkrig og tre konger

  (Svend, Knud og Valdemar)
 • Feb 25, 1168

  Erobringen af Arkona på Rügen

 • Feb 25, 1200

  Saxo skriver sin Danmarkshistorie

 • Feb 25, 1219

  Erobringen af Tallinn i Estland

 • Feb 25, 1230

  Kong Valdemars Jordebog, den første danske skattekiste

 • Feb 25, 1241

  Jyske Lov, det første forsøg på en fælles dansk lov

 • Period: Feb 25, 1348 to Feb 25, 1351

  Den sorte død Europa for første gang

 • Feb 27, 1348

  Den sorte død

  Pesten rammer Firenze, og det skønnes at op mod 2/3 af byen befolkning dør.
 • Period: Feb 25, 1378 to Feb 25, 1417

  To paver på samme tid, en i Rom og en i Avignon

 • Feb 27, 1397

  Kalmarunionen

 • Feb 25, 1517

  Martin Luther begynder sit opgør med romerkirken

 • Feb 27, 1520

  Paven bandlyser Luther, og kejser Karl 5. gør ham fredløs, men kurfyrsten af Sachen beskytter Luther

 • Feb 27, 1520

  Det Stockholmske blodbad

 • Feb 27, 1521

  Chrstian 2. afskaffer betaling til paven ved besættelse af kirkelige embeder

 • Feb 27, 1523

  Frederik 1. bliver konge efter adelens oprør mod Christian 2.

 • Period: Feb 27, 1534 to Feb 27, 1536

  Grevens Fejde

 • Feb 27, 1536

  Christian 3. indfører Reformationen

 • Feb 27, 1555

  Religionsfreden i Augsburg

 • Feb 27, 1574

  Opførelsen af Kronborg begyndes

 • Enevælde

 • Stavnsbåndet ophæves

 • Slaget på Reden

 • Grundloven

 • Danmark taber Slesvig, Holsten

 • Harald Blåtand bliver kristen

 • Vikingerne hærger og plyndrer langs Vesteuropas kyster

 • Karl den store krones som hellig romers kejser af paven

 • Den tyske missionærbiskop Asgar kommer til Danmark

 • Nyt kejserdynesti opstpr i Vesteuropa. Otto 1. krones

 • Jelling-dynastiet indfører kristendommen i DK

 • Period: to Feb 25, 1050

  Begyndelsen til den store økonomiske vækst i Europa