Historia

 • Period: 300 to 1000

  Äldre medeltid: Religion

  Jag valde att Ta upp Konstantin efter som han införde kristendomen till Europa. Och händelsen jag valde var första korstorget.
  Jag valde gå religionens vägen här eftersom den har en stor betydelse i historian. personer samt vändningen till vad som har lett till dessa ögonblicken.
 • 313

  Kejsare Konstantin.

  Konstantin var Kejsare över romarriket. och var den kejsare som konverterade från det romerska republiken till kristendomen. Vilket ledde till Kyrkans makt över Europa.
 • Period: 500 to

  Historia

  Tidslinje från Äldre medeltid till Upplysningen
 • 600

  Heliga Kriget (Första korståget)

  Korstågen var en religiöst fälttåg av Europas kritsa arméer. Att befria Jerusalem ifrån araberna. och öppna upp pilgrims vandring till den heliga platsen där Jesus var. Det första började it mitten av 600-talet.
 • Period: 1000 to 1500

  Högmedeltid: Politik

  Jag valde politik i detta ämne. Efter som monarkin var i sin höjd punkt med kyrkan. så blir det politiska dramat bättre. Personen jag valde var Rikard Lejonhjärta eftersom han var den första kungen som tog med sig högtränade soldater till att ta tillbaka Jerusalem ifrån Saladin. händelsen jag valt är Ståndssamhället. Det delades in i tre grupper De som bad, De som krigade och de som arbetade. Det så kallade Hierarkin. Vilka som hör hemma vart och vilka som var viktiga.
 • 1001

  Ståndssamhället Grundas

  Samhällets under mornakin och Pvåen delades in i tre olika grupper. De som bad: var dom som var kyrkligt frälsta. Munkar, präster och biskopar.
  De som Krigade: Det var dom som var Riddare adla män som som var land ägare.
  De som Arbetar: Det var Människor som Arbetare som beskrevs som Lata, duma och ociviliserade.
 • 1189

  Rikard Lejonhjärta

  Kung av England som ledde det tredje korståget. Han kröntes den 3 September 1189. men stannade inte kvar i England som konung utan hans intresse var åt det heliga landet. Vilket han ville ta tillbaka det ifrån Saladin.
 • 1300

  Digerdöden

  Digerdöden var en pest som spreds ut i Europa. Den dödade nästa halva befolkningen. Detta tillkom eftersom ekonomin fick bakslag och missväxt i fälten så att hungersnöd blev alltvanligt. Följ av detta ledde till ett förbättrad levnadsvillkor för folket.
 • Period: 1300 to 1500

  Senmedeltiden: Människan

  Personen jag valde är Jeanne d'Arc eftersom hon blev en martyr inom kyrkan. Jag valde Digerdöden eftersom den utplånade nästa halva befolkningen.
 • 1420

  Sankta Jeanne d'Arc

  Jungfrun av Orleans. Jeanne d'Arc var en bondflicka som stred i det hundraåriga kriget för Frankrike. Hon blev fältherre över den Franska armen. Hon blev Helgonförklarad på den sin års dag 1920. Hon fick Titeln Skyddshelgon för soldater.
 • Period: 1500 to

  Renässans och reformation:

  Jag valde att skriva om Gustav Vasa efter som han reformerade kyrkan i Sverige. Samt stärkte kungamakten. Vasa var en viktig person i svensk historia. Händels valde jag Kyrkans Makt. eftersom dom förlorade sin makt efter Munken Martin Luther gjorde sitt budskap om kyrkans missbruk.
 • 1523

  Gustav Vasa

  Gustav Vasa Svensk konung från 1523 till sin död 1560. Han stärkte Sveriges kungamakt och samt reformera kyrkan och införde protestantismen i Sverige.
 • 1550

  Kyrkans Makt

  Efter att Martin Luther kritiserar kyrkans sätt att be förlåtelse för pengar. Den katolska kyrkan Blev kritiserad för den Moraliska och andliga handling. Efter Martin Luthers budskap spreds med hjälp av boktryck. tappar kyrkan makten och nya idéer spreds länder och kungar reformerade sig och lämnade den katolska kyrkan och införde den protestantiska.
 • Period: to

  Upplysningen

  Jag valde Isaac Newton som person eftersom han gjorde grunden till den vetenskap vi har idag. Franska revolution är den Händels jag valde eftersom det är en skapade grunden till jämlikhet och frihet till den arbetande personen. Vilket la grunden till fackliga organisationen som vi har idag.
 • Isaac Newton

  Isaac Newton var en vetenskapsman som skapade Gravitation samt Spegelteleskop. Gravitationen som han upptäckte igenom att få ett äpple i huvudet fick han att tänka "varför faller äpplet till jorden". Detta är mannen som la grunden till den vetenskap vi känner till idag.
 • Franska revolutionen

  En kupp emot den franska monarkin. Folket utförde en revolution emot kungamakten samt de adlas lyxliv. Revolutionen varade i 10 år. viket skakade Frankrike som land. Efter att ha hjälpt med koloni kriget mellan Amerika och England. Höjde skatterna vilket ledd till folket kunde inte livnära sig.