Henrik Ibsen

Timeline created by sarabraek
 • Henrik ble født

  Henrik ble født
  Henrik Johan Ibsen ble født 20. mars 1828 i skien. Han var en norsk forfatter og regnes som grunnleggeren for det moderne, realistiske dramaet.
 • Terje Vigen

  Terje Vigen
  Terje Vigen er et episk dikt. Diktet bygger på fortellinger fra sørlandskysten under Napoleons krigen og kornblokaden.
 • Reisen til Italia

  Reisen til Italia
  I 1863 fikk Henrik et reisestipend på 400 spesidaler og han bestemmer seg for å dra sørover. I 1864 drar han og oppholdet hans utenlands varer i 27 år, med kun noen få avbrytelser.
 • Peer Gynt

  Peer Gynt
  Et dramatisk dikt i fem handlinger. Kalles for "vår litteraturs nasjonale hovedverk. Diktet bygger på folketro, sagastoff og eventyrmotiver.
 • Internasjonalt gjennombrudd

  Internasjonalt gjennombrudd
  Gjennombrudd med det populære skuespillet "et dukkehjem". Temaet i dette skuespillet er kvinnens vanskelige posisjon i det borgerlige ekteskapet.
 • Gengangere

  Gengangere
  Et drama skuespill skrevet av Henrik Ibsen, utgitt 1881. Det handler om utroskap, kjønnssykdommer og dobbelt moral i det borgerlige ekteskapet. Ibsens mest kontroversielle verk.
 • En folkefiende

  En folkefiende
  Et drama skrevet av Henrik, omhandler motsetningen mellom sannhet og egen interesser. Tar et oppgjør med alle maktgrupperinger og politiske partier.
 • Vildanden

  Vildanden
  Enda et skuespill av Ibsen. Dette ble skrevet i realistisk stil, men blir også sett i sammenheng med symbolismen.
 • Ibsen blir syk

  Ibsen blir syk
  I 1900 ble Henrik rammet av slag, noe som svekket han mer og mer som tiden gikk. Han var foreslått til nobelprisen i 1902 og 1903, men den svenske komiteen brukte hans dårlige helse i mot han.
 • Henrik døde

  Henrik døde
  Henrik Johan Ibsen døde 23.mai 1906 i Kristiania. Ibsen er gravlagt i Æreslunden på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
 • Period: to

  Romantikken og Nasjonalromantikken

  I denne perioden var man opptatte av å se verden med et romantisk filter og man var svært opptatt av naturen og mennesket. Folkeeventyr var svært typisk for denne perioden. Man ønsket å bygge nasjonalidentitet og opplyste gjennom følelser.
 • Period: to

  Realismen

  I denne perioden ønsket man å sette problemer under debatt. Det ble gitt ut mange samfunnskritiske bøker. Litteraturens oppgave vår å engasjere folk og vise samfunnet fra flere sider (ikke bare de positive sidene).
 • Period: to

  Naturalismen og Kristianiabohemen

  Denne perioden var en videreføring av realismen. Naturalistene hadde et pessimistisk syn på livet. Kristianiabohemen gjorde opprør mot normer og verdier.
 • Period: to

  Nyromantikken

  Denne perioden var en reaksjon på realismen og forfatterne begynte å skrive om menneskets indre liv. Vise hvordan det var å være menneske i en verden som ble fremmed på grunn av utbygging og industrialisering.