Franske revolusjon

 • Ballhuseden avlegges

  Kongen stenge den opprørske tredjestanden ute fra stenderforsamlingen. I raseri marsjere standens representantar til eit ballhus (ein hall som er bygd for ballspell) i Versailles, der dei sverger å utforme ein ny forfatning.
 • Masseopprør i Paris

  Året 1789 markera det første viktige vendepunktet under revolusjonen. 14. juli dette året brøyt det ut masseopprør i Paris og fengselet Bastillen blei storma.
 • Stormen på Bastillen

  Kongen angra på at han støtta tredjestanden, og samler 20 000 soldat rundt Paris for å slå ned på einkvar som hylle den nye regjeringen. I raseri storme parisarane Bastillen, og også på landet gripe folk til våpen.
 • Kongen blir halshogd

  Etter ein kort prosess erklærast Ludvig 16. skyldig i å hjelpe Frankrikes fiendar. Kongen ende i giljotinen, og 16. oktober samme år følge dronning Marie-Antoinette sin mann i døden. Sønnen Ludvig dør i fengselet, og dattera Marie blir utvekslet mot østerrikske fanger.
 • Ny republikansk forfatning

  Ein ny republikansk forfatning blei vedtatt i 1795 med garantier mot maktmisbruk, under forsvar av dei nye grensene fikk dei militære stadig større innflytelse