Fortbildning från och med juni 2010

  • Börjar kursen Digitalt Lärande för det 21:a århundradet på KTH

  • Deltar i webbseminarie om OER

  • Börjar kursen PLENK2010

  • Deltar i webseminarie om den nya lärarrollen

  • Deltar i skolverkets 2-dagrs konferens för PIM-femmor i Gbg

  • CO11 online konferens