En tidslinje över EU

Timeline created by uye5248
In History
 • Europakongressen

  Ungefär 800 företrädare för europeiska länder träffas på en kongress för att diskutera nya samarbetsformer.
 • Europarådet

  Europarådet bildades av 47 stater för att främja demokratin och skydda de mänskliga rättigheterna.
 • Schuman deklarationen och Europadagen

  Fem år efter andravärldskrigets slut så föreslog dåvarande utrikesminister en ny form av politiskt samarbete.
  Det betraktas nu som startskottet för EU därför blev 9 maj Europa dagen
 • Grundarländerna

  Den 18 april så undertecknade de sex grundarländerna, Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland, ett fördrag för att skapa en europeisk organisation.
 • Yaoundékonventionen

  Den 20 juli så undertecknar Eu sitt första internationella avtal, Yaoundékonventione, för att hjälpa 18 tidigare kolonier i Afrika.
 • Frihandel i EU

  Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland tar bort importtullen för deras varor för varanndra.
 • Europeiska rådet bildades.

  Det bildades som ett informellt och diskussionsforum för stats- och regeringscheferna.
 • Första EU valet

  För första gången kan EU medborgare rösta för vem de vill ska representera dem i Europaparlamentet. Innan utsågs ledamöterna av ländernas nationella parlament. Från den 7 juni 1979 så hölls ett vall för de som hade rösträtt var femte år.
 • Schengenavtalet

  Den 14 juni 1985 så undertecknades ett avtal mellan Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland. Det avtalet gav människor rätten att resa över gränserna utan pass.
 • Eu flaggan hissas för första gången

  EU flaggan hissades för första gången utanför Berlaymontbyggnaden, EU-kommissionens högkvarter i Bryssel.