Den kalde krigen

 • USAs atombombing av Japan

  USAs atombombing av Japan
  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. og 9. august 1945 over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. De to atombombene drepte minst 120 000 mennesker av direkte dødelig stråling, brannskader og skader av fallende og flyvende gjenstander.
 • Jernteppet (Iron Curtain) begrepet innført

  Etter den annen verdenskrig ble jernteppet brukt om politikken som gikk ut på å holde Sovjetunionen og de stater som fulgte den sovjetiske ledelsen, isolert fra resten av verden. Ordet ble først brukt i denne betydningen av den tyske propagandaminister Joseph Goebbels i ukeavisa Das Reich 25. februar 1945.
 • Period: to

  Trumandoktrinen lansert

  Trumandoktrinen var at da det var borgerkrig i Hellas (fra 1946-1949) deltok kommunistene i frigjøringen av landet, men etter at krigen var ferdig prøvde de å ta makten i landet. Da gikk USA inn i krigen på regjeringstroppens side og kommunistene ble nedkjempet.
 • Marshallhjelpen lansert

  Marshallhjelpen lansert
  I 1947 kom også Marshallhjelpen i gang. Andre stikkord i utviklingen av den kalde krigen i Europa er kuppet i Tsjekkoslovakia 1948, opprettelsen av NATO i 1949 og etableringen av to tyske stater i 1949. I 1952 ble Tyrkia medlem av NATO, noe som i en krisesituasjon kunne stenge den sovjetiske flåte inne i Svartehavet.
 • Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia

  Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia
  Som motstandsparti ble kommunistpartiet i 1945 en del av Nasjonalfronten som skapte regjering i det frigjorte landet. Partiet hadde stor makt i regjeringen, ettersom det formelt selvstendige KSS også fikk representanter der. Kommunistene stemte for framlegget fra sosialdemokratene om å nasjonalisere alle virksomheter med mer enn 50 ansatte, samt hele bankvesenet.
 • NATOs opprettelse

  NATOs opprettelse
  Den sentrale bestemmelsen i Atlanterhavspakten er artikkel 5, som sier at et væpnet angrep mot ett eller flere av medlemsstatene er et angrep mot alle, og at den enkelte medlemsstat selv tar stilling til med hvilke midler (herunder militære) angrepet skal besvares. NATO har hovedkvarter i Brussel, Belgia.
 • Warsawapakten opprettet

  Warsawapakten opprettet
  Warszawapakten, tidligere militær- og sikkerhetspolitisk allianse mellom Sovjetunionen og de kommunistiske land i Øst-Europa. Alliansens grunnlag, en traktat om vennskap, samarbeid og gjensidig bistand ble undertegnet 14. mai 1955 i Warszawa av Albania, Bulgaria, Polen, Romania, Sovjetunionen, Tsjekkoslovakia, Ungarn og Øst-Tyskland (trådte ut i september 1990, forut for den tyske gjenforeningen). Warszawapakten ble formelt oppløst 1. juli 1991.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen var den væpnede konflikten mellom Nord-Vietnam (med FNL fra 1960) og Sør-Vietnam fra midten av 1950-årene til 1975, særlig i tiden 1963–73 da USA deltok aktivt i krigen på Sør-Vietnams side.
 • Cuba-krisen

  Cuba-krisen
  Cubakrisen er konfrontasjonen som oppstod mellom USA og Sovjetunionen i oktober 1962 på grunn av opptrappingen av det sovjetiske militære engasjement på Cuba. Krisen brakte de to supermaktene til randen av atomkrig.
 • Berlinmuren satt opp

  Den ble satt opp av myndighetene i DDR den 13. august 1961. Murens historie begynte natten mellom 12 og 13. august i 1961 under Cubakrisen. De østtyske myndighetene (DDR) hadde beordret at byggingen av Berlinmuren skulle begynne, og dermed stengte de østtyske myndighetene grensen mellom Øst- og Vest-Berlin.
 • Sovjetunionens oppløsning

  Sovjetunionen, eller Sovjetsamveldet, forkortelse SSSR, ofte feilaktig kalt Russland, var en tidligere forbundsrepublikk som dekket den nordlige del av Asia og den østligste delen av Europa. Sovjetunionen ble opprettet 30. desember 1922 og oppløst 26. desember 1991.
 • Period: to

  Gorbatsjov statsleder i Sovjet

  Mikhail Sergejevitsj Gorbatsjov er en russisk og tidligere sovjetisk politiker, som var den siste statslederen i Sovjetunionen fra 1985 til 1991. Han styrte som generalsekretær i sentralkomitéen i Sovjetunionens kommunistiske parti fra 1985 til mars 1990 og deretter som Sovjetunionens president fra mars 1990 til desember 1991. Gjennom sin politikk med perestrojka og glasnost bidro han til Sovjetunionens sammenbrudd og dermed avslutningen av den kalde krigen.
 • Berlinmuren revet

  Berlinmuren revet