Kald krig

Hendelser den kalde krigen

 • Jernteppet begrepet innført

  Jernteppet begrepet innført
  Begrepet brukes om politikken som gikk ut på å holde Sovjetunionen isolert fra resten av verden. Det ble først brukt av Joseph Goebbels i den tyske avisa "Das Reich" i 1945.
 • Period: to Aug 9, 1045

  USAs atombombing av Japan

  USA slapp atombomber over de Japanske byene Hiroshima og Nagasaki. Atombombene drepte omtrent 120 000 mennesker. Noen av dødsårsakene var direkte stråling, brannskader, og skader fra flyvende gjenstander.
 • Trumandoktrinen lansert

  Trumandoktrinen lansert
  Trumandoktrinen regnet som et skifte i amerikansk utenrikspolitikk. Det gikk ut på at USA skulle "redde" Hellas og Tyrkia fra kommunsimen, etter borgerkrig begge steder.
 • Marshallhjelpen lanseres

  Marshallhjelpen lanseres
  USAs utenriksminister, George Marshall lanserte Marshallplanen/Marshallhjelpen i 1947. Planen gikk ut på at USA skulle tilby økonomisk hjelp til landene som ble rammet av andre verdenskrig. Marshallhjelpen gjorde at det ble sterk økonomisk vekst i Vest-Europa.
 • Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia

  Et sovjetstøttet kupp i 1948 førte til at kommunistene tok over makten i Tsjekkoslovakia. Landet hadde året før takket ja til Marshallhjelpen, men etter kuppet ble dette trukket tilbake.
 • Period: to

  Berlinblokaden

  Sovjetunionen blokkerte alle vestmaktenes innfartsveier til Vest-Berlin i et forsøk på å presse vestmaktene til å fjerne den tyske mark i Vest-Berlin.
 • Tyskland delt

  Tyskland delt
  Etter den andre verdenskrig ble Tyskland delt i fire deler, okkupert av fire forskjellig land, Sovjetunionen, Frankrike, USA og Storbritannia. De ville hindre at Tyskland skulle starte en ny krig. I 1949 slo vestmaktene seg sammen og lagde en ny del, kalt Vest-Tyskland, mens Sovjetunionen sin del ble kalt Øst-Tyskland (Den tyske demokratiske republikk). Da var Tyskland delt i 2 deler.
 • NATOs opprettelse

  NATOs opprettelse
  NATO ble dannet den 4. april 1949 i Washington D.C. Det er en forsvarsallianse med 29 land i Europa og Nord-Amerika, men da det ble dannet var det 12 land fra Europa og Nord-Amerika. Bakgrunnen for NATO var frykt for Sovjetunionens økende makt i Europa.
 • Warsawapakten opprettet

  Warsawapakten opprettet
  Warsawapakten er Sovjetunionens "svar" på NATO, altså deres egen forsvarsallianse med de øst-europeiske landene. Pakten ble formelt oppløst 1. juli 1991.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen var en væpnet konflikt mellom Nord-Vietnam og Sør-Vietnam. Den startet som et opprør i Sør-Vietnam, men førte til Borgerkrig mellom Sør og Nord-Vietnam.
 • Period: to

  Suez-krisen

  I 1956 fikk Egypt en ny leder, Gamal Nasser, som arbeidet for å samle hele Midtøsten til kamp mot Israel. Egypt tok kontroll over Suezkanalen, som var viktig for handelen i området. Storbritannia, Frankrike og Israel angrep Egypt og tok tilbake kontrollen over kanalen. I 1967 blokkerte Egypt Israels adgang til Rødehavet. Videre angrep Israel Egypt og vant etter bare seks dager.
 • Sputnikoppskytingen

  Sputnikoppskytingen
  Sputnik var den første kunstige satellitten som gikk i bane rundt jorda. Den ble sendt opp av Sovjetunionen i 1957, og kom som en stor overraskelse for USA. Sputnik regnes som starten på romkappløpet mellom Sovjetunionen og USA.
 • Jurij Gagarin

  Jurij Gagarin
  Gagarin var en Sovjetisk kosmonaut, og i 1961, ble han det første mennesket i verdensrommet og som gikk i bane rundt jorda.
 • Berlinmuren satt opp

  Berlinmuren satt opp
  Myndighetene i Øst-Tyskland bestemte seg for å stenge grensa gjennom Berlin. Berlinmuren gikk tvers gjennom Øst og Vest-Berlin, og var 45,1km lang.
 • Period: to

  Cubakrisen

  Krise mellom Cuba og Sovjetunionen og USA. Cubakrisen oppsto etter Sovjetunionen gjemte hemmelige missiler med atomladning på Cuba. John F. Kennedy fant ut av disse, noe som førte til krise. Det regnes som den perioden hvor den kalde krigen var nærmest til å utvikle seg til atomkrig, og endte da Sovjetunionen demonterte atomvåpnene mot at USA lovet å ikke angripe Cuba.
 • Neil Armstrong

  Neil Armstrong
  Neil Armstrong ble den 20. juli 1969 det første mennesket på månen. Han er kjent for sitatet "a small step for me, one giant leap for mankind". Han reiste til verdensrommet med romekspedisjonen Apollo 11, og de ble senere verdenskjent.
 • SALT-avtalen signert

  SALT-avtalen signert
  USAs president Richard Nixon og Sovjetunionens generalsekretær Leonid Bresjnev underskrev i 1972 en avtale som gikk ut på å fryse antall utskytningspunkter for strategiske atomraketter.
 • Glasnost lansert

  Glasnost lansert
  Glasnost betyr åpenhet, og er slagordet Gorbatsjov brukte i sin politikk. Det er en betegnelse på reformpolitikk og liberalisering som ble innledet i Sovjetunionen etter Mikhail Gorbatsjov ble partisjef i 1985.
 • Period: to

  Gorbatsjov statsleder i Sovjet

  Mikhail Gorbatsjov er Sovjetunionens siste statsleder. Fra 1985 til 1990 var han generalsekretær i det sovjetiske kommunistpartiet og fra 1990 til 1991 var han Sovjetunionens første og eneste president .
 • Perestrojka lansert

  Perestrojka lansert
  Betyr omstrukturering. De økonomiske reformene som ble innført i juli 1987 av Gorbatsjov. Det gikk ut på omstruktureringen av Sovjetunionens økonomi, hvor teknologi og vitenskap ble mye mer prioritert enn før. Gorbatsjov ville ha økt effektivitet og vekst i den Sovjetiske økonomi. I tillegg ble det åpnet for en begrenset form for markedsøkonomi.
 • Berlinmuren revet

  Berlinmuren revet
  Myndighetene i Øst-Tyskland bestemte at de skulle la muren falle, og i løpet av 1990, var mesteparten revet ned. En årsak til fallet var det sterke presset fra befolkningen om å innføre reisefrihet
 • Tyskland samlet

  Tyskland samlet
  Etter Sovjetunionen ga samtykke til å gjenforene Tyskland, sommeren 1990, kunne Tyskland endelig samles igjen. Dette skjedde 3. oktober 1990.
 • START-avtalen signert

  START-avtalen signert
  Start-avtalen ble underskrevet av George Bush og Mikhail Gorbatsjov i 1991. Den gikk ut på å redusere de strategiske atomvåpen med ca en tredjedel til max 1600 våpenbærere på hver side.
 • Sovjetunionens oppløsning

  Sovjetunionens oppløsning
  Den økonomiske veksten i Sovjetunionen gikk i stå etter flere år med militær opprustning. De kunne ikke delta i våpenkappløpet på en måte som var økonomisk bærekraftig, som førte misnøye i befolkningen.