Coldwar

Den Kalde Krigen Christina

 • Period: to

  Den Kalde Krigen

  En oversikt over hendelsene fra 2.verdenskrig sluttet og til berlinermurens fall i 1989.
 • 2.verdenskrig slutter

  2.verdenskrig slutter
  2.Verdenskrig sluttet i september 1945 ved at de allierte vinner krigen over aksemaktene.
 • Jernteppet

  Jernteppet
  Jernteppet gikk tvers gjennnom det gamle Tyskland og var nesten ugjennomtrengelig.
  I ly av jernteppet begynte Sovjet å gjøre voldsomme forandringer i Øst-Europa. Russerne trengte selv et parti de kunne dirigere og kontrollere landet, Gjennom partiet skulle de så styre landet. I Øst-Tyskland ble partiet kalt SED(det sosialstiske enhetspartiet.Det var et kommunistparti.
  Neste skritt var å endre det økonomiske livet og ingen fikk eie noe. Mens dette skjedde ble Vest-Tyskland demokratiske(USA).
 • Mashallplanen

  Mashallplanen
  Marshallplanen var et amerikansk hjelpeeprogram opprettet av George Marshall etter han hadde dratt til Europa i 1949 og så hvor ødelagt Europa var etter 2.verdenskrig. I Europa var det matmangel og bolignød så marshallhjelpen ble tilbudt alle i Europa. Marshallhjelp var å gi landene i Europa økonomisk støtte mot at landene skulle gå sammen med USA i en økonomisk organisasjon og samarbeide.Sovjet nektet alle øst-europeerene å motta Marshallhjelp.
 • NATO

  NATO
  NATO, North Atlantic Traty Organization. NATO ble dannet I Washington, DC 4.april 1949 av 12 vestlige land på grunn av frykt for Sovjets økende maktposisjon i Europa og spesielt kommunismen.
  Vest-Tyskland ble tatt opp i NATO fordi USA ville at tyskerene skulle være med å forsvare Vest-Europa.
 • Berlin Blokaden

  Berlin Blokaden
  Berlinblokaden var en av de første internasjonale krisene av den kalde krigen.
  24. juni 1949 blokkerer Stalin alle mulige kjøreveier(bilveier, toglinjer....) og til slutt var det bare luftbroen igjen.
  United States Air Force(USA) og Royal Air Force( England) fløy over 200.000 flyreiser i et år for å gi forsyninger til berlinerene.
 • BRD (Vest-Tyskland)

  BRD (Vest-Tyskland)
  I 1949 slår vestmaktene seg sammen og danner Vest-Tyskland BRD (Bundes Republik Deutschland) som var en demokratisk stat og medlem av NATO.
 • DDR (Øst-Tyskland)

  DDR (Øst-Tyskland)
  Øst Tyskland dannet DDR( Deutche Demokratische Republik) i 1949. Det var Sovjetunionen som eide Øst-Tyskland så Øst- Tyskland var kommunistisk.
  Under den kalde krigen ble Øst-Tyskland medlem av Warszawapakten.
 • Warszawa-pakten

  Warszawa-pakten
  Warszawa-pakten ble etablert som en millitær allianse for å forsvare seg mot NATO, Warszawa-pakten var millitæralliansen til Sovjetunionen og land i den tidligere Øst- Blokaden i Europa(kommunistene)
 • "Maos lille røde"

  "Maos lille røde"
  Maos lille røde er en sitatsamling til den tidligere kinesiske kommunistlederen MaoTse-Tung som ble veldig populær under kulturrevolusjonen på 1960-tallet.
  Boka som egentlig heter "sitater fra formann Mao" ble til i 1960 men ble ikke utgitt før 1964, hvor også omslaget på boka ble lite og rødt. Boka ble verdenskjent.
  Mao døde i 1971 av ukjent dødsårsak.
 • De to supermaktene

  De to supermaktene
  De to supermaktene under den kalde krigen var Sovjetunionen og USA. Sovjet og USA har aldri vært veldig gode venner men under 2. verdenskrig var begge land under de allierte sammen med Storbrittania og Frankrike, men dette samarbeidet var kun for å slå aksemaktene(Tyskland, Italia, Japan)
 • Kommunisme

  Kommunisme
  Kommunisme handler om at alt skal være rettferdig.
  I kommunismen er man hverken rik eller fattig, alle får jobb som staten bestemmer, alle får like høy lønn, ingen arbeidere har streikerett og kun kommunistpartiet regjerer.
  Under den kalde krigen ble øst-europa underlagt av kommunismen, spesielt Sovjet.
 • Demokrati og Kapitalisme

  Demokrati og Kapitalisme
  Demokrati og Kapitalisme betyr at folket har firhet. Man kan eie sin egen bedrift og overskuddet tilhører eierene, arbeiderene har streikerett, bedriften kan gå konkurs og arbeiderene miste jobben, tale-, trykke- og ytringsfrihet, religionsfrihet, frie valg og flere politiske partier. 'Under den kalde krigen ble Vest-Europa selvstendige.
 • Berlinermuren blir laget

  Berlinermuren blir laget
  Berlinermuren, en 41,5 km lang fysisk sperre laget av betong, piggtråd og elektriske gjerder satt opp av de østtyske myndighetene(DDR) som skilte Øst-Berlin og Vest-berlin for å skjerme DDR's innbyggere mot Facsisme. Årsaken av å bygge muren var å hindre at befolkningen i øst flyktet over til den demokratiske vesten.
  Jern-teppet sperret nesten alle veier til Vest-Tyskland men det var ett lite "hull", gjennom den østtyske byen Berlin. så Sovjet stengte av Berlin med berlinermuren.
 • Utrykket "Kald Krig"

  Utrykket "Kald Krig"
  Utrykket "Kald Krig" er ikke en ordentlig krig, men det er veldig mye propaganda og propaganda bilder, det er en det krangler, slåsskamper og uenigheter men det er ikke skyting.
  Det er forskjellen på "Kald Krig" og "Varm Krig", "Varm Krig" skyting og full krig."Kald Krig" mest propaganda men også en del uenigheter. Den kalde Krigen (1960-89) var veldig nære på ågå over til varm krig.
 • Cuba-krisen

  Cuba-krisen
  Cubakrisen
  En strid som handlet om at begge supermaktene (USA og Sovjet) hadde nok atomvåpen til å ødelegge den andre motparten og resten av verden.
  Dette dreide seg om Cuba( Sovjets allierte) som kun lå 14 km fra kysten i USA. Den 16.oktober 1962 fikk USA's president John F.Kennedy bevis på at Sovjet hadde atomvåpen plassert på Cuba. Dette kunne sprenge USA i filler.
  Det var da det holdt på å gå fra kald til varm krig.
 • John F. Kennedy

  John F. Kennedy
  John Fitzgerald Kennedy ble født 29. mai 1917 i Brookline.
  Kennedy ble valgt til president i 1961 i en alder av 43 år, den nest yngste presidenten etter Theodor Roose velt.
  Det var mange hendelser i hans presidentperiode:
  Invasjonen i Grisebukta, utplassering av raketter på Cuba, Berlinermuren, Romkappløpet, det afroamerikanske borgerrettsbevegelsen og starten av Vietnam-krigen.
  Han ble drept på en flyplass i Dallas, Texas 22. November 1963 av Lee Harvey Oswald.
 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen
  I 1955 ble Vietnam delt i to: Sør- og Nord- Vietnam. Nord-Vietnam gikk til opprør mot styret til Sør- Vietnam for å forene Vietnam under kommunistisk styret. USA fryktet dominoeffekten og at kommunismen ville bli spredd i hele Sørøstasia. USA involverte seg og støttet Sør-Vietnameserne. Til tross for amerikas massive støtte til Sør- Vietnameserne tok ikke konflikten slutt og USA trakk seg ut av Vietnam 1973. I 1975 ble hovedstaden i Sør-Vietnam Saigon inntatt av nord-vietnameske styrker.
 • Dominoeffekten

  Dominoeffekten
  Dominoeffekten er et amerikansk utrykk som ble burkt under den kalde krigen. Det handler om at hvis et land kom under kommunistisk styre ville nabolandene også følge etter.
  USA fryktet Sovjetunionen ville kunne føre kommunismen så langt at de kunne spre den over hele verden.
 • Truman-doktrinen

  Truman-doktrinen
  Trumandoktrinen ble oppfunnet av den amerikanske presidenten Harry S. Truman for å forhindre dominoeffekten og hjelpe alle land som følte seg truet eller ble angrepet av Sovjetunionen eller andre kommunister. Denne terioen ble først brukt i sørøstaisa under Vietnamkrigen så ikke nabolandene skulle bli kommunistiske og kommunistblokken et geopolitisk overtak.
 • Berlinermuren faller

  Berlinermuren faller
  Berlinermurens fall
  Berlinermuren falt natten mellom torsdag 9.november og fredag 10.november 1989. Årsaken til Berlinermurens fall var det sterke presset fra befolkningen omå innføre reisefiirhet og den økende flukten fra Øst-Tyskland til Vest-Tyskland.
  Etter en pressekonferanse med politibyråmedlemmet Günter Schabowski som ble direktesendt på TV. Han nevnte et nytt reisereglement, dette ble ikke vedtatt før radioene meldte "muren er åpnet"
 • Mine kilder

  Mine kilder
  Lund, Erik & Indresøvde, Eivind. "Historie 10", Cappelen Damm, 1999.Kapittel 2: Den kalde krigen side: 29-52.