Article topimage usa bombing

Den Kalde Krigen

 • Berlinblokkaden

  Berlinblokkaden
  En blokkade i Vest-Tyskland av Sovjetunionen for å prøve å presse vestmaktene ut av Vest-Tyskland. De skulle sulte dem og blokkaden varte fra 24. juni 1948 til 12. mai 1949.
 • Koreakrigen

  Koreakrigen
  En krig mellom nord- og sør- Korea som varte fra 25. juni 1950 til 27. juli 1953. I dag er Korea fortsatt en splittet nasjon mellom nord og sør.
 • FN blir opprettet

  FN blir opprettet
  FN, eller De Forente Nasjoner, blir opprettet for å opprettholde fred i verden.
 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen
  Etter at Vietnam hadde blitt splittet i sør og nord, hjalp USA sør-Vietnam fordi de var redde for at kommunismen i nord skulle ta over landet. Til slutt trakk USA troppene sine ut av landet på grunn av mye døde soldater og kommunismen vant.
 • Sputniksjokket

  Sputniksjokket
  Sputniksjokket er et resultat av romkappløpet mellom USA og Sovjetunionen. Det var en 80kg satelitt som skjørte i bane runt jorda sent opp av Sovjetunionen, som var et stort sjokk for USA og resten av verden.
 • U2 Spionflyet

  U2 Spionflyet
  U2 er et Amerikansk spionfly som var hemmelig stasjonert i Bodø. Det var Norges forsøk for å prøve å skape et bedre forhold med USA, men også fordi Norge var medlem av NATO. Flyet fløy over Sovjetunionen for å avsløre hemmeligheter.
 • U2 Affæren

  U2 Affæren
  Et U2 fly på vei fra Pakistan til Bodø ble skutt ned av Sovjetunionen. Dette skapte veldig stor frykt for krig i Norge og de var redd for at Sovjetunionen skulle bombe Bodø. Hvis U2 ikke var stasjonert i Norge ville det ha spart mye frykt og spenning i landet, spesielt i Bodø. Dette er viktig fordi det gav oss mye viktig hemmelig informasjon om Sovjetunionens planer som var essensielt for andre verdenskrig og resten av verden.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  USA's president John F. Kennedy finner ut at Sovjetunioen har atombombe-oppskytningsramper i Cuba. De kan lett sende atombomber på store byer i USA. Kennedy melder full alarm og sender en blokkade med flåter til øya. De var sekunder unna atomkrig, men Kennedy var tålmodig. USA og Sovjetunionen lagde en avtale og det ble ikke krig. Dette er viktig fordi det viser hvor nærme vi var atomkrig. Hvis Kennedy ikke var tålmodig så ville det bli død og terror i hele verden på grunn av atomkrig.
 • Cubakrisen: Avtalen

  Cubakrisen: Avtalen
  Avtalen mellom USA og Sovjetunionen innebærte at begge landene skulle fjerne atombombe oppskytningsrampene sine. USA sine oppsktningsramper var stasjonert i Tyrkia. Presidenten John F. Kennedy og lederen i Sovjetunionen Gorbatsjov sendte brev til hverandre der de til slutt ble enige om at de skulle begge fjerne oppskytingsrampene sine.
 • Neil Armstrong, den første mannen på månen

  Neil Armstrong, den første mannen på månen
  Den første mannen på månen lander, Neil Armstrong. Dette var beviset på at USA hadde vunnet romkappløpet.
 • NATO's dobbelvedtak

  NATO's dobbelvedtak
  Det hadde blir funnet ut av Sovjetunionen hadde satt ut mange atomvåpen, og NATO prøvde da å lange en avtale med dem som sa: vi setter også ut atmvåpen hvis dere har, men vi kan fjerne dem hvis dere fjerner deres atomvåpen. De prøve først i 1979, men Sovjetunionen fjernet ikke atomvåpene før i 1983
 • Mikhail Gorbatsjov blir leder i Sovjetunionen

  Mikhail Gorbatsjov blir leder i Sovjetunionen
  Mikahil Gorbatsjov tar over som leder i Sovjetunionen. Han skulle endre det hele med å skape fri vilje og frihet til egne meninger i landet. Uten Gorbatsjov så ville nok Den Kalde Krigen ha pågått mye lengre. USA's president Ronald Reagan lagde en avtale med Gorbatsjov som endret veien for hele krigen, og uten den avtalen kunne det ha blitt atomkrig. Hvis Gorbatsvjov ikke ville skape frihet i landet ville Sovjetunionen ha vart et kommunistisk land med frykt og muligens en ny krig.
 • Berlinmuren rives

  Berlinmuren rives
  Etter et splittet Tyskland siden 1945 og byggelsen av muren 13. august 1961, så blir muren som splittet dem endelig revet. Dette er et stort steg for endelsen av krigen.
 • Sovjetunionen oppløses

  Sovjetunionen oppløses
  Etter at Sovjetunionen sammen med kommunsimen hadde begynt å opprustes, så oppløste Mikhail Gorbatsjov landet.