Den kalde krigen

Den kalde krigen

 • Jernteppet (Iron Curtain) begrepet ble innført

  Jernteppet var et viktig begrep under den kalde krigen. Det var et begrep på separasjonen av det vestlige, demokratiske Europa og det østlige kommunistiske Europa.
 • USAs atombombing av Japan

  USAs atombombing av Japan
 • Marshallhjelpen

  Marshallhjelpen
  Marshallhjelpen var et amerikansk økonomisk hjelpeprogram, som skulle få Europa på beina igjen etter 2.verdenskrig. Planen ble oppkalt etter USAs daværende utenriksminister, George C. Marshall.
 • Trumandoktrinen lanseres

  Trumandoktrinen lanseres
  Trumandoktrinen var en erklæring som kom fra den amerikanske presidenten Harry Truman. Det gikk ut på å forsvare de frie landene som ble truet av kommunismen.
 • Kommunistene tar over makten i Tsjekkoslovakia

  I 1948 ble Tsjekkoslovakia et kommunistisk diktatur og en del av østblokken. Østblokken er en betegnelse på stater i Øst- og Sentral-Europa med planøkonomi og et kommunistisk samfunn.
 • Berlinblokaden

  Berlinblokaden
  Berlinblokaden var da Sovjetunionen blokkerte alle vestmaktenes innfartsveier til Vest-Berlin. Det var et forsøk fra Sovjet for å tvinge det alliertkontrollerte Vest-Berlin til å bli en del av den Sovjetiske okkupasjonen. Blokaden varte frem til 12.mai 1949.
 • Nato opprettes

  Nato opprettes
  North Atlantic Treaty Organization (NATO) er en organisasjon som opprinnelig ble startet i frykt for kommunistisk ekspansjon. Da den kalde krigen avsluttet har organisasjonen taklet nye trusselbilder. I dag ligger hovedkontoret til NATO i Brussel hvor Jens Stoltenberg er generalsekretær.
 • Warszawapakten

  Warszawapakten
  Warszawapakten var en militær allianse mellom Sovjetunionen og andre østliggende land. Det offisielle navnet var "traktaten for vennskap". Dette var en traktat som var rettet mot NATO som allerede var blitt opprettet av USA og andre land i Europa.
 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen
  Vietnamkrigen var en borgerkrig mellom Nord-Vietnam og Sør-Vietnam, men det var flere land som var involvert. Sovjetunionen og Kina var på lag med Nord-Vietnam, mens USA og de allierte hjalp Sør-Vietnam. Krigen handlet kort fortalt om hvem som skulle ha kontroll over Sør-Vietnam etter at Vietnam ble delt i to i 1954.
 • Sputnik skytes opp

  Sputnik 1 var den første kunstige satellitten i bane rundt jorden. Den ble skutt opp av Sovjetunionen og kom som en stor overraskelse på verden, spesielt USA. På denne måten viste Sovjetunionen at de hadde raketter som kunne nå USA.
 • Berlinmuren settes opp

  Berlinmuren settes opp
  Berlinmuren var en 45,1 kilometer lang mur som gikk tvers gjennom Berlin. Muren skulle skille det daværende Øst-Berlin og Vest-Berliln. Den ble voktet av soldater, som hadde ordre om å skyte de som prøvde å komme seg over muren.
 • Cuba krisen

  Cuba krisen var en krise med Sovjetunionen og Cuba på den ene siden og USA på den andre. Denne krisen oppstod da Sovjetunionen plasserte atomvåpen på Cuba, som er en øy som ligger nærme USA. Da USAs daværende president John F. Kennedy fikk se fotografiske bevis på dette ble det en anspent periode. Dette varte i tretten dager, til den sovjetiske lederen bestemte at alle våpnene skulle fjernes fra Cuba mot at USA ikke skulle angripe Cuba, og at de skulle fjerne sine våpen i Italia og Tyrkia.
 • Neil Armstrong

  Neil Armstrong
  Klokken 03:56 den 21.juli 1969 satte det første mennesket sin fot på månen. Han het Neil Alden Armstrong og var en amerikansk astronaut.
 • Gorbatsjov blir statsleder i Sovjetunionen

  Gorbatsjov blir statsleder i Sovjetunionen
  I 1985 ble Mikhail Gorbatsjov statsleder i Sovjetunionen, og han ble i 1990 president der. Gjennom sin politikk var Gorbatsjov med på oppløsningen av Sovjetunionen og dermed avslutningen av den kalde krigen. Han fikk i 1990 utdelt Nobels fredspris.
 • Glasnot

  Begrepet glasnost handler om den reformpolitikk og liberalisering som ble innledet i det sovjetiske samfunnet etter at Mikhail Gorbatsjov tok over som partisjef.
 • Perestrojka

  Perestrojka er et sovjetisk politisk slagord for reformpolitikken. Dette slagordet ble introdusert av Mikhail Gorbatsjov.
 • Berlinmuren rives ned

  Berlinmuren som i 28 år hadde delt Berlin i to ble endelig revet ned, under den demokratiske revolusjonen mot diktaturet i DDR. I dag kan man finne deler av muren på museer.
 • Sovjetunionens oppløsning

  Oppløsningen av Sovjetunionen var en prosess som startet da Mikhail Gorbatsjov kom til makten. Etter mange år med militær opprusting var økonomien i Sovjetunionen lav. På slutten av 1980-tallet var det klart at de ikke kunne delta i våpenkappløpet på en måte som var økonomisk bærekraftig.