Den kalde krigen

By kr1098
 • Jernteppet (Iron Curtain)

  Jernteppet (Iron Curtain)
  Jernteppet var et begrep som ble brukt for å beskrive skillet mellem det sovjetvennlige Øst-Europa og det USAvennlige Vest-Europa under den kalde krigen.
 • USAs atombombing av Japan

  USAs atombombing av Japan
  Rett etter andre verdenskrig Bombet Amerika de to byene Hiroshima og Nagasaki i Japan med atombomber.
 • Tyskland delt

  Tyskland delt
  Etter Tyskland tapte andre verdenskrig ble landet delt mellom landene som vant krigen. Disse landene var Sovjetunionen, USA, England og Frankrike.
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  I 1947 var både Hellas og Tyrkia usikre på om de skulle bli kommunistiske land. Da bestemte den amerikanske presidenten Harry S. Turman seg for å gripe inn og redd disse landene fra kommunismen. Derfor holdte han en tale som han håpet ville få disse landene til og ikke bli kommunistisk. Denne talen ble kalt Trumandoktrinen.
 • Marshallhjelpen lansert

  Marshallhjelpen lansert
  Marshallhjelpen var en plan laget av USAs utenriksminister George Marshall. Planen gikk ut på at USA skulle tilby økonomisk hjelp til landene i Europa som var blitt rammet av andre verdenskrig. Til gjengjeld måtte de bli med i en ny organisasjon (OEEC) som skulle samarbeide om frihandel i Europa.
 • Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia

  I Tsjekkoslovakia ble det avholdt demokratisk valg, der kommunistene fikk omtrent 40% av stemmene. Men i 1948 gjorde kommunisten statskupp og tok makten alene der også.
 • Berlinblokaden

  Berlinblokaden
  Berlinblokaden er et begrep som blir brukt for da sovjetunionen blokkerte alle veier fra Vest-Tyskland inn til Vest-Berlin. Denne blokaden varte fra 24.juni 1948 til 12.mai 1949.
 • NATOs opprettelse

  NATOs opprettelse
  NATO eller North Atlantic Treaty Organisasjon som det egentlig heter er en forsvarsallianse som ble etablert i 1949 under den kalde krigen. Et viktig prinsipp for NATO var at et angrep på ett av medlemslandene skulle regnes som et angrep på hele organisasjonen. Norge er fortsatt i dag et medlem av NATO.
 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen
  Vietnam var i likhet med korea delt i en kommunistisk stat i nord og en kapitalistisk stat i sør. I 1959 gjorde en del kommunister som bodde i sør et oppgjør mot regjeringen. Opprørerne fikk støtte av resten av kommunisten, og det så ut som hele Vietnam skulle bli kommunistisk. USA bestemte seg da for å ta inngrep. I 1964 sente derfor USA soldater til vietnam, og startet en krig. USA klarte likevel ikke å nedkjempe kommunistene. USA fikk mye kritikk og begynte trekke seg ut av Vietnam i 1973.
 • Warszawapakten opprettet

  Warszawapakten opprettet
  Warszawapakten var en forsvarsallianse startet av sovjetunionen i 1955, med de østeuropeiske landene som medlem. Warszawapakten var et slags svar på amerikas NATO.
 • Sputnikoppskytingen

  Sputnikoppskytingen
  Sputnik var den første kunstige satelliten som gikk i bane rundt jorden. Sputnik ble skutt op av Sovjetunionen i 1957.
 • Berlinmuren ble satt opp

  Berlinmuren ble satt opp
  Berlinmuren ble satt opp mellom daværende Øst-Berlin og Vest-Berlin. Det var myndighetene i Øst-Tyskland som bestemte at muren skulle bli satt opp. Muren ble et slags symbol på den kalde krigens deling av Europa.
 • Gagarin første menneske i rommet

  Gagarin første menneske i rommet
  Jurij Gagarin var den første menneske til og successfult bli skytt opp i verdensrommet og gå å bane rundt jorden. Dette gjorde at Sovjetunionen vant romkappløpet mot USA.
 • Cuba-krisen

  Cuba-krisen
  Cuba-krisen startet da Sovjetunionen plasserte atomvåpen på Cuba etter Cuba hadde blitt kommunistisk. Dette gjorde amerika bekymret og derfor plaserte de skip rundt Cuba. Da ble sovjetunionen irritert, og den kalde krigen har aldri vært nærmere og bli en varm krig.
 • Armstrong første menneske på månen

  Armstrong første menneske på månen
  Den amerikanske Neil Armstrong var det første menneske på månen etter et langt romkappløp mellom USA og Sovjetunionen.
 • SALT-avtalen signert

  SALT var forhandlingene mellom Sovjetunionen og USA for å begrense produksjonen og utplasseringen av atomvåpen.
 • Gorbatsjov statsleder i Sovjet

  Gorbatsjov statsleder i Sovjet
  Mikhail Sergejevitsj Gorbatsjov var den siste statslederen i Sovjetunionen. Han var statslederen i Sovjetunionen fra 1985 til 1991. Gjennom sin politikk hjalp han til med å avslutte den kalde krigen.
 • Berlinmuren revet

  Berlinmuren revet
  9 november 1989 bestemt DDRs (som var det offisielle navnet på den østlige delen av Tyskland) myndigheter med øyeblikkelig virkning å gi muligheten for fri reise mellem Øst- og Vest-Berlin. I løpet av 1990 var derfor mesteparten av muren fjernet. Dette blir i dag kalt "Berlinmurens fall".
 • Tyskland samlet

  I 1990 ble hele Tyskland gjenforent etter å ha vært delt i Vest- og Øst-Tyskland under den kalde krigen.
 • Sovjetunionens oppløsning

  Sovjetunionens oppløsning
  Etter den kalde krigen begynte Sovjetunionen å gå i oppløsning. Prossesen startet med Mikhail Gorbatsjovs maktovertagelse i 1985 og endt med landets sammenbrud i 1991.
 • START-avtalen signert

  START-avtalen var en nedrustningsavtale mellom USA og sovjetunionen. START står for strategic arms reduction talks, og går ut på at begge landene skal redusere og begrense landets strategiske atomvåpen.