Den Kalde Krigen-Maren

By MARKOL
 • Våren 1945

  Våren 1945
  2.Verdenskrig slutter og Europa har vært igjennom store ødeleggelser og raseringer.
  Og Den Kalde Krigen starter.
 • Period: to

  Den Kalde Krigen

  Tidslinje over Den Kalde Krigen 1945-1989.
 • "Jernteppet"

  "Jernteppet"
  "jernteppet" er en linje som deler Europa fra hvem som er underlagt av kommunismen.
  Begrepet ble for første gang brukt av Joseph Goebbels, senere ble det brukt av rikskansler grev Lutz Schwerin von Krosigk. Storbritannias statsminister Winston Churchill brukte også begrepet i en tale.
 • Marshallhjelpen

  Marshallhjelpen
  Marshallhjelpen var et tilbud til alle europeiske, til og med Sovjetunionen. Hjelpen gikk ut på at USA skulle bidra økonomisk for å få landene i riktig retning. Alle de vestlige landene untatt Finland og Spania takket ja til Marshallhjelpen. Mens Sovjetunionen sa nei, da de ikke ville legge sin økonomi i en
  felles internasjonal kontroll. Da nektet Stalin alle de øst-europeiske landene om å motta støtten også.
 • Berlinblokaden

  Berlinblokaden
  Berlinblokaden var et forsøk på a sulte ut Vest-Berlin. Dette var en av de største krisene under Den Kalde Krigen.
  Stalin var redd for at Vestmaktene skulle slå sammen sonene sine og da blokkerte han alle mulige veier inn til Berlin. For at folkene i Vest-Berlin skulle få forsyninger så måtte de fly varene over.
 • NATO

  NATO
  NATO ble grunnlagt 4. april 1949 i Washinton D.C. av 12 vestlige land. Det ble grunnlagt fordi folk fryktet at Sovjetunionen hadde så stor makt i Europa spesielt etter den kommunistiske okkupasjon i Tjekkoslovakia i 1948.
  I 1949 var det en felles militær forsvarsorganisajon for Vestmaktene. Og i 1955 ble Vest-Tyskland inkludert som medlem.
 • Berlinblokaden avbrytes

  Berlinblokaden ble avbrutt fordi Stailn innså at planen hans ikke funket.
 • Stalins død

  Stalins død
  5.mars i 1953 døde Stalin.
  Noen mener at han døde av et slag som lammet den høyre siden av kroppen, mens andre mener at han ble myrdet.
  Mange av hans metoder levde videre i Sovjetunionen.
  Stalins død markerte slutten på massehenrettelsene og utrenskningskampanjene i Sovjet.
 • Warszawapakten

  Warszawapakten
  Warszawapakten ble lagd som en forsvarspakt mot NATO.
  pakten ble underskrevet i Warszawa, Polen 14. mai 1955. Og trådte til krefter 5. juni samme år.
  Sovjetunionen hadde allerede inngått forsvarsavtaler med flere medlemsland i pakten.
  3.november 1956 erklærte Ungarns nye statsminister Imre Nagy at Ungarn ville trekke seg fra Warzawapakten. 4.november ble landet invadert av Sovjetunionen. Og ca. 4 000 ungarere ble drept, flere tusen fengslet og omtrent 200 000 flyktet.
 • Dominoeffekten

  "dominoeffekten" er et begrep på hvordan flere land falt under eller ble okkupert av Sovjetunionen/kommunismen.
 • Berlinmuren blir bygget

  Berlinmuren blir bygget
  Den ble bygget av de østtyske myndighetene i DDR fra 13. august 1961.Begrunnelsen for at den ble bygget for å hindre at Øst-Berlinerne skulle flykte til Vest-Berlin.
  Muren var 45,1 km lang og var lagd av betong, piggtråd og elektriske gjerder. Det var også sand der for å kunne avsløre om noen hadde sneket seg over. Og hvis vakten hadde latet som om han ikke hadde sett fotsporene, ville vakten bli hardt straffet, og det endte ofte med døden.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Cubakrisen var en krise i 1962 mellom Cuba og Sovjetunionen.
  Denne krisen oppstod når John F. Kennedy fant ut at Sovjetunionen holdt på å utplassere mellomdistanseraketter på Cuba. Sovjetunionen hadde også sendt et skip til Cuba med atomladninger. Den verste tiden var da John. F. Kennedy så fotografiske bevis på sovjetiske installasjoner. Krisen varte i 12 dager, 14.-28. oktober.
  Denne krisen blir oppfattet som den tiden da Den Kalde Krigen var nærmest til å utvikle seg til en atomkrig.
 • John F. Kennedy Cubakrisen (tale)

  John F. Kennedy Cubakrisen (tale)
 • Kommunisme og planøkonomi

  Sovjetunionen er et eksempel på det.
  *Bedriftene eies av staten, og overskuddet tilhører samfunnet.
  *Arbeiderne har ikke streikerett.
  *Alle er garantert arbeid, men de må arbeide der staten bestemmer.
  *Staten kontrollerer massemediene.
  *Religionsutøvelse er enten forbudt eller nedtrykt.
  *Bare kommunistpartiet er tillatt.
  *Hemmelig politi og store fangeleirer.
 • Invasjonen av Tsjekkoslovakia

  Invasjonen av Tsjekkoslovakia
  I året 1968 masjerte store troppestyrker fra Sovjetunionen og andre østeuropeiske land inn i Tsjekkoslovakia fordi Sovjetunionen ikke stolte på lederen i landet. Lederen var Alexander Dubcek. Invasjonen varte i 1 måned, 20.august-20.september.
  Invasjonen endte med at Tsjekkoslovakia måtte undertenge på Moskva-protokollen og at landet var under millitær
  okkupasjon fram til 1991.
 • avspenningstiåret

  1970-tallet blir kalt avspenningstiåret. Selv om det ligger en forenkling i dette, skjedde det mye bra på 70- tallet. Det ble lagd en konferanse om sikkerhet og samarbeid i Europa, noe som resulterte i Helsingfors- erklæringen i1973. Vest-Tysklands nye øst-politikk var også bra, og Willy Brandt mottok på denne tiden fredsprisen for dette.
 • Kapitalisme og demokrati

  USA er et eksempel på det.
  *Bedriftene eies av private, og overskuddet tilhører eierene.
  *Arbeiderne kan streike hvis de vil det.
  *Bedriftene kan gå konkurs, og arbeiderne mister jobben.
  *De har tale- og trykkefrihet.
  *De har religionsfrihet.
  *Det er tillatt med mange partier, frie valg.
  *Rettsikkerthet og uavhengige domstoler.
 • Mikhail Gorbatsjov og Ronald Reagan

  Mikhail Gorbatsjov og Ronald Reagan
  I 1985 kom Mikhail Gorbatsjov til makta i Sovjetunionen. Han ville gi innbyggerne mer frihet. Men selv om det ble mer frihet så ble økonomien dårligere for folk flest.
  Mikhail Gorbatsjov og den amerikanske presidenten Ronald Reagan, startet forhandlinger om nedrustning av atomvåpen, noe som førte til et bedre forhold mellom USA og Sovjetunionen. Det ble slutt på det voldsomme våpenkappløpet.
 • Arne Treholt blir pågrepet

  Arne Treholt blir pågrepet
  Den viktigste hendelsen i Norge under Den Kalde Krigen var da Arne Treholt ble arrestert og siktet for spionasje 20.januar 1984.
  20. juni i 1985 ble han dømt til 20 års fengsel for landssvik og spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak, i det som ble kjent som Treholt-saken.
 • Berlinmuren blir revet

  Berlinmuren blir revet
  Berlinmuren falt om natten mellom 9.november og 10.november. Grunnen til murens fall var det sterke presset fra folket. Murens fall ble utløst gjennom en pressekonferanse holdt av Günter Schabowski. Det samlet det seg flere 1000 østberlinere ved grenseovergangene og ville at muren skulle åpnes.Seint om natten så flere åpningen på tv'en og dro mot grenseovergangene. Men den store flokken av folkemasser fra øst til vest kom om formiddagen 10.november.Østberlinerne ble godt motatt i Vest-Berlin.
 • Berlinmurens fall

  Berlinmurens fall