Den kalde krigen

By as0266
 • Begrepet jernteppet ble innført

  Begrepet jernteppet ble innført
  Ordet ble først brukt av den tyske propagandaministeren i Joseph Goebbels, men ordet ble først lagt merke til ordentlig etter talen Winston Churchill holdt i Fulton i 1946
 • USA atombombet Hiroshima

  USA atombombet Hiroshima
  De to hovedgrunnene til at USA valgte å bombe de to sentrale byene i Japan var at de skulle spare amerikanske soldater sitt liv. De ville også vise hovedfienden sin, Sovjetunionen, at de hadde noe å bruke mot dem og for å vise sin styrke.
 • USA atombombet Nagasaki

  USA atombombet Nagasaki
  Det regnes at de to bombene kostet over 120 millioner mennesker livet. Flere døde også i ettertid av at de hadde pustet inn radioaktivt støv-og mat.
 • Trumandoktrien ble lansert

  Trumandoktrien ble lansert
  Et politisk prinsipp som ble etablert av president Harry S Truman i 1947 som et svar på stadig økt innflytelse fra Sovjetunionen, senere også Kina. Den daværende presidenten ville forhindre at flere land ble kommunistisk
 • Marshallhjelpen ble lansert

  Marshallhjelpen ble lansert
  Et amerikansk økonomisk hjelpeprogram ovenfor Europa etter andre verdenskrig. De landene i Europa fikk gaver og pengesummer for å hjelpe til at landene skulle komme seg på beina igjen etter krigen. Norge fikk ca 3. milliarder kroner med indirekte hjelp inkludert.
 • Kommunistene tok over makten i Tsjekkoslovakia

  Kommunistpartiet, som kommunistene kalte seg, hadde stor makt i regjeringen. 25.februar 1948 tok kommunistpartiet over Tsjekkoslovakia med store deler av regjeringen i ryggen. De gjorde statskuppet etter to år med planlegging.
 • Nato ble opprettet

  Nato ble opprettet
  Nato er en forsvarsoganisasjon som innebærer at hvis en eller flere av landene som er med i pakten, blir angrpet med våpen, angriper de også alle som er en del av NATO. Organisasjonen ble opprettet for at kommunismen ikke skulle spre seg noe mere enn det allerede hadde gjort
 • Warszawapakten ble opprettet

  Warszawapakten ble opprettet
  Warszawapakten var under den kalde krigen var en militærallianse mellom Sovjetunionen og land som tidligere var en del av østblokken i Europa.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  En krig mellom Nord- Vietnam og Sør- Vietnam fra ca. 1955-1975. Alt begynte med et opprør mot den sørvietnamesiske politikeren Ngo Dinh Diem. Dette utviklet seg til en borgerkrig som også USA ble involvert i senere
 • Suezkrisen

  Suezkanalen ble bygget på 1800-tallet og var en viktig del av reisen fra Europa til Asia. Kanalen hadde lenge blitt kontrollert av Frankrike og Storbritannia, men så bestemte Egypt seg for at de skulle kontrollere kanalen, gikk Israel over til Storbritannia og Frankrike sin side. Dette førte til en krigshandling som varte i 5 måneder, uten at Israel fikk reise gjennom kanalen
 • Berlinmuren ble satt opp

  Berlinmuren ble satt opp
  Berlinmuren ble satt opp tvers igjennom Berlin av myndighetene i Øst - Tyskland. Muren skilte Øst-og vest Berlin. Grunnen til at den ble satt opp var for at de skulle hindre at flere flyktninger skulle krysse grensen
 • Cuba - krisen

  En krise som oppsto mellom Sovjetunionen på den ene siden og USA på den andre. Denne krisen oppsto etter at Sovjetunionen hadde missiler med atomladninger på Cuba. Det var like før de to supermaktene førte til at det ble en atomkrig.
 • Neil Armstrong på månen

  Neil Armstrong på månen
  Neil Armstrong var den første personen som satte foten sin på månen. Han er kjent for denne setningen: "et lite skritt for mennesket, men et stort steg for menneskeheten"
 • SALT avtalen

  SALT avtalen
  En avtale mellom de to stormaktene USA og Sovjetunionen. De ble enige om at de skulle begynne å produsere mindre våpen, blant annet atomvåpen. I 1969 ble den første SALT-avtalen signert som har fått navnet SALT I. Senere kom det også flere avtaler der der den opprinnelige avtalen ble utvidet.
 • Perestrojka ble lansert

  Perestrojka ble lansert
  Et politisk slagord som ble brukt i Sovjetunionen under ledelse av partisjefen Mikhail Gorbatsjov. Gorbatsjov bestemte seg for at de skulle bruke mye penger i satsingen på vitenskap og teknologi.
 • Glastnost

  Glastnost
  Gorbatsjov lanserte dette ordet som et slagord for sin egen polikk. Dette begrepet innebar at ingyggerne i Sovjetunionen fikk betydelig mere ytringsfrihet. Han ville at media skulle se at landet deres var i en økonomisk krise, og ikke minst at innbyggerne også skulle få vite det.
 • Period: to

  Gorbatsjov statsleder i Sovjetunionen

  Var Sovjetunionens siste statsleder. Han var generalsekretær i det sovjetiske kommunistpartiet fra 1885 til 1990. Gorbatsjov fikk i 1990 Nobels fredspris for hans rolle i avslutningen av den kalde krigen
 • Berlinmuren ble revet

  Berlinmuren ble revet
  Den 9. november 1989 bestemte mydighetene i Øst - Tyskland at befolkningen som var en del av øst - Tyskland skulle ha fri tilgang til å komme seg gjennom muren. Senere den dagen ble også andre porter åpnet sånn at flere folk kunne komme seg ut samtidig
 • START avtalen ble signert

  START avtalen ble signert
  En avtale inngått mellom Sovjetunionen og USA for at begge supermaktene skulle redusere mengden med atombomber som de hadde lagd i tilfelle det skulle bli en 3.verdenskrig.
 • Sovjetunionens oppløsning

  Sovjetunionen hadde lenge klart å holde med i kampen mot USA, men til slutt hadde de ikke positive tall i økonomien sin. Mikhail Gorbatsjov ble valgt som ny partileder, men på grunnlag av presset befolkningen la på han, var det ikke lenger mulig å holde Sovjetunionen samlet. Sovjetunionen ble deretter oppløst og de landene som var blitt en del av unionen, ble selvstendige stater.