1250625 7 1316111277187

Den kalde krigen Celine

By celeid
 • Period: to

  Den kalde krigen

  Historisk linje over den kalde krigen fra 1945 til 1989.
 • Andre verdenskrig tar slutt

  Andre verdenskrig tar slutt
  Etter mange år med dødsfall og katastrofer tar 2. verdenskrig slutt. Etter dette begynner det en ny krig. En krig der våpen ikke blir tatt i bruk. Den kalde krigen.
 • Jernteppet

  Jernteppet
  Winston Churchill sin tale om jernteppetEtter 2. verdenskrig hadde fredskonferansene som mål at Tyskland ikke lenger skulle true freden i Europa. Sovjetunionen var ett av de landene som hadde lidd mest under krigen, og ville ha vennligsinnede regjeringer rundt seg. Sovjetunionen ønsket seg en kommunistisk regjering i øst, mens de i vest ville ha kapitalisme. Jernteppet ble dannet på grunn av forskjellige politiske ståsteder og forskjellige styreformer. Den første som brukte betegelsen "jernteppet" var Winston Churchill
 • Marshallhjelpen

  Marshallhjelpen
  Det var mange land i Europa som hadde problemer med å få økonomien på plass etter 2. verdenskrig. Under disse omstendighetene var kommunismen et reelt politisk ståsted. Derfor oprettet utenriksministeren i USA, Marshall, Marshallhjelpen. Denne hjelpen var for alle i Europa, også Sovjetunionen. Sovjetunionen nektet å ta i mot hjelpen, og forbød alle på østsiden av jernteppet om å ta det imot.
  Vesteuropa fikk derfor bedre ønonomi enn østeuropa.
 • Trumandoktrinen

   Trumandoktrinen
  I 1947 brøt det ut borgerkrig i Hellas, og det var fare for at kommunismen skulle ta over. Truman som var president i USA rundt denne tiden sa i Kongressen i USA at han ville hjelpe Hellas og støtte andre land som følte seg truet av kommunismen. Da ble trumandoktrinen opprettet.
 • Berlinblokaden

  Berlinblokaden
  Berlinblokaden varte fra 24.juni 1948 og varte helt frem til 12. mai 1949. Etter Tyskland ble delt opp i fire forskjellige soner styrt av vestmaktene og Sovjetunionen. Det ble også Berlin. Berlin lå hele 16 mil inn i den Sovjetiske sonen. I 1948 ville vestmaktene innføre en felles valuta i sine soner, noe Stalin ikke likte. Han stengte alle veier, jernbaner og kanaler inn til Berlin i håp om å sulte folket. Da flydde heller vestmaktene over til Berlin i fly. Dette ble kalt en luftbro.
 • NATO grunnlegges

  NATO grunnlegges
  På grunn av berlinblokaden var skille mellom øst og vest blitt enda større. Ti vesteuropeiske land skrev under på NATO-traktaten sammen med USA og Canada 4. april 1949. Hvis noen angrep et av edlemslandene av NATO, betød det at de også angrep resten av medlemslandene.
 • Stalin dør

  Stalin dør
  Josef Stalin døde den 1. mars 1953. Den ekskommunistiske Argothanov hevdet at han ble myrdet, men det ble konkludert med at han fikk slag. Nikita Khrusjtsjov tok over makten i Sovjetunionen etter Stalin.
 • Warsawpakten dannes

  Warsawpakten dannes
  Warsawapakten var en militærallianse som Sovjetunionen opprettet. Alle land på østsiden var med i denne pakten. Hvis noen prøvde å bryte pakten ble de slått ned av maktapparatet i Sovjetunionen. Traktaten var svaret på NATO som ble opprettet av land på vestsiden.
 • Sputnik

  Sputnik
  Sovjetunionen skyter opp Sputnik i verdensrommet. det førte til at Sovjet hadde et stort overgrep på USA når det gjalt våpen og fremkommelighet. De sendte også opp hunden Kudryavka i verdensrommet.
 • Grisebukta

  Grisebukta
  John F. Kennedy sendte soldater inn i Kuba for å styrte Fidel Castro av makten. Kuba fikk nemlig hjelp av Sovjetunionen da USA startet å boikotta Kubanske varer. USA tapte slaget, og ble ett av USA's største nederlag.
 • Berlinmuren bygges

  Berlinmuren bygges
  Øst-Berlin var redde for at befolkningen som bodde der skulle flykte over til Vest-Berlin. Østmaktene mente at alle NATO-landene og spesielt Vest-Tyskland var kapitalistiske, noe de ikke likte.
  Det var også mye bedre i Vest-Tyskland fordi USA hjalp de landene med økonomiske problemer. Dette ble kalt Marshall hjelpen, og var lokkende for mange som også befant seg på Østsiden.
 • Prøvestansavtale som forbyr atomvåpen i atmosfæren

  Prøvestansavtale som forbyr atomvåpen i atmosfæren
  I 1963 opprettes en prøvestansavtale som forbyr atomprøver i atmosfæren. Denne avtalen signeres av USA, Sovjetunionen og Storbritannia. Prøvesprengingene fortsetter, men under jorda.
 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen
  Sør-Vietnam og Nord-Vietnam er uenige i hvordan landet skal styres. Både Sør og Nord-Vietnam vil ha kommunisme i landet, men det utføres kun i Nord-Vietnam. I Sør dannes gruppen Vietcong, som er for kommunismen.
  USA sender soldater for å sloss i Sør-Vietnam mens Sovjetunionen sender krigsutstyr til Nord-Vietnam. Det hele ender med at de amerikanske troppene forlater Vietnam, og landet får kommunistisk styre.
 • USA til månen

  USA til månen
  One small step for man, one giant leap for mankindNeil Armstrong setter sine ben på månen med Apollo 11. Nå har USA tatt igjen Sovjetunionen i kampen om hvem som har best utdannelse og hvem som først kom til å lande på månen.
 • Stjernekrigen

  Stjernekrigen
  USA planla å føre atomvåpen ut i verdensrommet, I 1987 blir Gorbatsjov og Reagan enige om å trekke tilbake kjernefysiske raketter fra Europa.
 • Berlinmuren faller

  Berlinmuren faller
  Berlinmuren blir revet9. november 1989 blir Berlinmuren revet, og øst og vest Berlin gjenforenes.
 • Sovjetunionen blir oppløst

  Sovjetunionen blir oppløst
  Sovjetunionen blir oppløst i 1991. Dette skjer gradvis etter hvert som Mikhail Gorbatsjov også tar over styringen i landet. De hadde også en vedlig dårlig økonomi på grunnlag av at de brukte mesteparten av pengene de hadde på våpen. Sovjet kunne ikke lenger ta igjen USA når det gjalt opprustning av landet. USA hadde i tilegg en mye bedre økonomi.
 • BRD og DDR

  BDR står for Bundesrepublik Deutschland og var vesttyskland før berlinmuren. DDR står for Deutsche Demokratische Republik og var østtyskland før berlinmuren.
  BRD og DDR så forskjellig på muren. DDR kalte den Die Antifaschistische Schutzwand og BRD kalte den bare Die Maue.
 • Kommunisme

  Kommunisme
  Kommunisme er en styreform og et politisk ståsted. I en kommunistisk stat bestemmer staten over alt, og man eier ikke noe selv. Hvis du har lite skal du få mer, men hvis du har mye må du gi fra deg. Sovjetunionen hadde kommunisme som styreform. Kina er det eneste fungerende landet i dag som blir styrt av kommunisme.
 • Planøkonomi

  Planøkonomi
  Planøkonomi er når staten bestemmer hva som skal produseres. Staten bestemmer også hvordan det skal produseres, hvor mye som skal produseres og hvor mye det skal koste, Planøkonomi er det motsatte av markedsøkonomi.