Dkk

Den kalde krigen

 • Supermakt

  Supermakt er et begrep som ble brukt om USA og Sovjetunionen under den kalde krigen. Uttrykket spilte på at supermaktene lå så langt foran andre nasjoner med hensyn til militærmakt og politisk og militær innflytelse at de stilte i en klasse for seg selv.
 • ABC-våpen

  ABC-våpen (også kalt ikke-konvensjonelle våpen) er et samlebegrep som brukes om de tre hovedgruppene av «utradisjonelle» våpentyper: atomvåpen, biologiske våpen og kjemiske våpen. ABC-våpen er konstruert for å drepe et stort antall mennesker, hovedsakelig sivile. ABC-trusselen tvinger også militært personell til å bruke beskyttelsesutstyr som begrenser deres bevegelsesfrihet og utholdenhet.
 • Jernteppet

  Jernteppet
  Under den kalde krigen var jernteppet et begrep som refererte til delingen av Europa i en vestlig, demokratisk del, og en østlig, sovjetkontrollert kommunistisk del. Det er i denne betydningen uttrykket ble alminneliggjort av Winston Churchill.
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen var et politisk prinsipp som ble etablert av president Harry S. Truman i 1947 som et svar på stadig økt innflytelse fra Sovjetunionen, senere også Kina.
 • Marshallplanen

  Marshallplanen, også kalt Marshallhjelpen, offisielt European Recovery Program (ERP), var et amerikansk hjelpeprogram for Europa som følge av ødeleggelsene under andre verdenskrig. Planen ble vedtatt av Kongressen i USA i 1948. Den er oppkalt etter den amerikanske politikeren George C.
 • Koreakrigen 2

  Etter opprettelsen av de to koreanske republikkene i 1948 måtte FNs spesielle kommisjon for Korea konstatere at det ikke var mulig å nå frem til en samling av landet, som forutsatt. De amerikanske og sovjetiske okkupasjonstroppene trakk seg ut i 1948. I nord hadde russerne bygd opp en slagkraftig nordkoreansk hær på 135 000 mann. Sør-Koreas hær på 98 000 var mest som en politistyrke å regne.
 • Den kalde krigen

  Den kalde krigen var den politiske og militære rivaliseringen som utviklet seg etter den andre verdenskrig mellom Østblokken (ledet av Sovjetunionen og bestående av sovjetvennlige regimer) og Vestblokken (dominert av USA og bestående av vesteuropeiske land og disse landenes allierte). Epoken varte omtrent 40 år; fra slutten av 1940-årene til slutten av 1980-årene.
 • Avhopper

  En avhopper er en person som gir opp lojalitet til en stat eller politisk enhet i bytte mot lojalitet til en annen stat/enhet. Ordet er ofte brukt synonymt med forræder, hvertfall hvis avhopperen bringer med seg hemmeligheter eller konfidensiell/hemmelighetsstemplet informasjon.
 • Koreakrigen

  Koreakrigen
  Koreakrigen var en væpnet konflikt som varte fra 25. juni 1950 til 27. juli 1953 da en våpenhvile trådte i kraft. Teknisk sett pågår konflikten fremdeles ettersom det aldri ble etablert en varig fredsavtale etter at kamphandlingene opphørte.
 • Nato/Warsawapakten

  Warszawapakten var under den kalde krigen en militærallianse mellom Sovjetunionen og land i den tidligere østblokken i Europa. Den bestod både av reelt uavhengige stater og stater som til tross for formell selvstendighet de facto var styrt fra Sovjetunionen.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen var en krig som foregikk i årene 1957–1975. Krigen begynte som et opprør i Sør-Vietnam, utviklet seg til en krig mellom Nord- og Sør-Vietnam og ble dernest en amerikansk intervensjonskrig. Grenseområdene i Laos og Kambodsja ble tidlig trukket inn.
 • Romkappløpet

  Romkappløpet
  Romkappløpet var en uformell rivalisering mellom USA og Sovjetunionen som varte fra rundt 1957 til 1975. Supermaktene (USA og USSR) konkurrerte om å utforske verdensrommet og få første kunstige satellitt og menneske ut i rommet, og deretter få mennesker til månen.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen var en krise i 1962 mellom Sovjetunionen og Cuba på den ene siden og USA på den andre. Konflikten begynte med at USA hadde utplassert sine mellomdistansemissiler i Tyrkia og Italia, som pekte mot Sovjetunionen. Sovjetunionen oppdaget dette og svarte med å utplassere missiler med atomladninger på Cuba.
 • Blokade

  BeskrivelseBlokade brukes om en situasjon når et land eller et område får stengt sine tilførsler av varer og tjenester som ledd i en konflikt med et annet land. Blokade kan skje i forbindelse med krig, men det kan og finne sted før, etter eller uten væpnet konflikt
 • Cubakrisen 2

  Cubakrisen er en av de største hendelsene under den kalde krigen der det var størst fare for militær konfrontasjon, slik at den kalde krigen kunne blitt en «varm» krig.
 • Vietnamkrigen 2

  Fra første stund mottok den sør-vietnamesiske regjeringen støtte og rådgivning fra USA, og fra 1964 deltok USA aktivt i krigen på Sør-Vietnams side. Sørkoreanske, australske og flere andre lands tropper deltok på USAs og Sør-Vietnams side. Nord-Vietnam mottok på sin side omfattende hjelp fra Kina og Sovjetunionen. Om lag to millioner vietnamesere, en halv million kambodsjanere og laoter, og 58 220 amerikanere mistet livet.
 • Våpenkappløpet

  Våpenkappløpet
  På det geopolitiske nivået i det 20. århundre, utviklet USA og Sovjetunionen flere og bedre kjernevåpen under den kalde krigen. Rett etter andre verdenskrig lå USA bak Sovjetunionen når det gjaldt mellomdistanseraketter, men de klarte å ta igjen det teknologimessige ved hjelp av tyske forskere. Våpenkappløp er en militær opprustning mellom to eller flere stater. Når et land ser en mulig militær konflikt i fremtiden, kan det prøve å forberede denne ved å produsere mer våpen og øke styrken
 • Napalm

  Napalm blir vanligvis brukt om en gruppe brennbare væsker eller geléer som blir brukt i krig, også kalt brannbomber. Det ble brukt for første gang ved St. Lo under invasjonen i Normandie, og ble videreutviklet og brukt av det amerikanske forsvaret under Koreakrigen og Vietnamkrigen.
 • Glasnost

  er et ord som først ble tatt i bruk av Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov på slutten av 1980-tallet. Glasnost kom i 1985, to år før perestrojka, «omstrukturering», og betegnelsene blir ofte brukt sammen siden de har tilknytning til hverandre.
 • Terrorbalanse

  Terrorbalanse, betegnelse på den form for maktbalanse som under en stor del av Den kalde krigen, som varte fra begynnelsen av 1950-årene og til slutten av 1980-årene, preget forholdet mellom vestmaktene, ledet av USA, og Sovjetunionen og dets allierte.
 • Nedrustning

  Nedrustning er en betegnelse som brukes når militæret i et land ruster ned. Det motsatte av nedrustning er opprustning og betyr at et land velger å bruke mer penger på militæret. Når det gjelder nedrustning er det spesielt kjernefysiske våpen som får mest oppmerksomhet
 • Kommunistfrykt

  Under den kalde krigen var antikommunismen en sentral bestanddel i NATO-landenes politikk, og var spesielt motivert av frykten for Sovjetunionen. Innenfor NATO spilte antikommunismen en særlig sterk rolle i bl.a. USA og Vest-Tyskland. Høyreorienterte regjeringer rundt om i verden, bl.a. i Latin-Amerika, var også sterkt antikommunistiske. Den antikommunistiske kampen i Europa førte i 1989 til Berlinmurens fall og de kommunistiske regimenes sammenbrudd.
 • Frykt for vesten

  Østblokk- og vestblokklandene hadde forskjellig ideologi og økonomisk system. Østblokklandene var ettpartistater og med kommunistiske samfunn som mål, mens de fleste vestblokklandene var flerpartistater basert på markedsøkonomi. Konflikten ble kalt den kalde krigen fordi trusselen om utløsning av en global atomkrig mellom militæralliansene NATO og Warszawapakten (en «tredje verdenskrig») førte til at partene unngikk å føre direkte kamper («varm krig») mot hverandre.
 • Oppløsningen av Sovjetunionen

  Etter en serie hendelser i 1991, blant annet med et kuppforsøk mot Gorbatsjov i august, gikk det tidligere så mektige Sovjetunionen i fullstendig oppløsning i løpet av høsten. Ved årsskiftet gikk Gorbatsjov av, og Boris Jeltsin ble president i Russland.