Den kalde krigen Karoline

By karkri
 • Tyskland deles i fire soner 1

  Tyskland deles i fire soner 1
  Etter at Tyskland kapitulerte ble det bestemt under Jalta-konferansen bestemt at landet skulle deles til seierherrene. Det som var ønsket mest av alt var å nå få det fredelig. USA, Storbritannia, Sovjetunionen og Frankrike delte landet i fire soner. Og fikk den delen av Tyskland som lå de nærmest. De skulle ha ansvar for hver sin del av landet og styre det. De delte også inn Berlin i fire soner, som lå 16 mil inne i Sovjetunionen sin sone. Det betydde at de måtte frakte forsyninger dit.
 • Tyskland deles i fire soner 2

  Tyskland deles i fire soner 2
  Storbritannia, Frankrike og USA prøvde sitt beste for å bygge opp igjen næringslivet i sin sone. Mens Sovjetunionen derimot brukte innbyggerne i sin stat til å bygge opp sitt eget land. Stalin ble redd for at Tyskland skulle deles i to når han så de andre samarbeide, og lagde en blokkade som satte stopper for vestmaktenes forsyninger.De måtte derfor bruke fly, og de ville ikke Sovjet skyte i fare for krig. Etter 318 dager åpnet Stail veiene igjen, og innså at slaget var tapt.
 • Period: to

  Tidslinje over den kalde krigen

  Historisk tidslinje som viser hendelser i løpet av den kalde krigen 1945-1989.
 • Begynnelsen av den kalde krigen

  Begynnelsen av den kalde krigen
  9.August 1945 ble de to siste atombumbene sluppet og 2 verdens krig var over. Det var nå det vi kaller for den kalde krigen begynte. Sammarbeidet mellom de allierte sluttet også, grunnen var frykt fra Sovjet som hadde blitt angrepet av Tyskaland tidligere. De delte Tyskalnd i fire deler. Dette førte til utfordringer, uenigheter og konflikter. Det ble en kamp mellom det vi kaller supermaktene (USA og Sovjetunionen) om å være best. Europa deles i to, Øst og Vest. USA mot Sovjetunionen.
 • Jernteppet 1

  Jernteppet 1
  Under den kalde krigen brukte Joseph Goebbels begrepet "jernteppet"for første gang i ukeavisen. Jernteppet er et begrep som viser skille i delingen av Europa. På den vestlige siden lå den demokratiske delen og på øst siden lå den kommunistiske delen som ble styrt av Sovjetunionen.
 • Jernteppet 2

  Jernteppet 2
  Dette bildet viser hvor skilde i Europa lå, det som er markert rødt domineres av Sovjet, det som er markert blått er land som er i allianse med USA (land som er med i NATO). Landene som er grå er nøytrale og er ikke med på noe spessiell side i den kalde krigen. Tyskalnd ble delt i to så Vest-Tyskland lå på den ene siden av jernteppet med Øst-Tyskland lå i den andre siden.
 • Marshallplanen

  Marshallplanen
  Marshallplanen ble laget av Geogre C. Marshall fra USA Hensikten var å bygge opp igjen et levedyktig næringsliv i verden. Alle land fikk tilbud om den økonomiske organisasjonen, men Sovjet nektet selvfølgelig hjelp og nektet også alle andre bak jernteppet å mota hjelp. Tilsammen meldte 18 land seg inn, og USA utbetalte 13 milliarder dollar, 10% av dette var lån. Planen forsterket delingen av Europa.
 • NATO

  NATO
  NATO sin hjemmesideDen 4. April ble organisasjonen North Atlantic Treaty Organization også kalt NATO oprettet av 12 vestlige land. Grunnlaget for at NATO ble laget var frykt for Sovjetunoionens økende makt i Europa. NATO ble altså laget som en forsvarsallianse for vestmaktene, og ville rykke inn i landene som var medlemer hjelpe og forsvare de om det skulle bli for ille. Formålet til NATO var å sikre medlemslandene for militære angrep og skape et militært og politisk samhold. Sovjetunionen lagde da Warszawapakten
 • Warszawapakten

  Warszawapakten
  Warszawapakten ble laget for landene i Øst-Europa. Dens egentlige navn er "Trakten for vennskap, samarbeid og gjensidig assistanse. Dette var en militærallianse mellom Sovjetunionen og Øst-Europeiske land, det var også et tilbake trekk til Vest-Europa etter at de lagde NATO. Pakten ble underskrevet den 14. Mai 1955 i Warszawa, og ble tatt i bruk 5. Juni samme år.
 • Vietnamkrigen 1

  Vietnamkrigen 1
  Krigen begynte da landet i 1955 ble delt i Sør og Nord. Og Sør ville da ha hjelp av USA, som også gjerne ville hjelpe for å ikke spre kommunismen noe mer i landet. USA hadde store krigsmaskiner, og lå føre i teknologi mot Vietnam som kun hadde høygaffler og nesten ikke våpen. Etterhver begynte USA å slippe ned Napalm fra fly og over Vietnam. Dette er en brennende veske som etser gjennom huden og kan føre til død. Den brant også under vann, det var som et teppe av brann.
 • Vietnamkrigen 2

  Vietnamkrigen 2
  Vietnam lagde ganger under bakken og forsvarte seg med høygaffler, de var sjangseløse trodde de. Men til tross for dette klarte ikke USA å vinne, og da president Nixon forsto dette og sa "Bring the boys home" etter dette trakk de seg ut av landet uten og ha vunnet.
 • Dominoeffekten

  Dominoeffekten
  Sør-Vietnam ønsket hjelp fra USA mot kommunistene. Det var den amerikanske regjeringen kom med utrykket dominoeffekten. De mente at land i Sørøst-Asia var så svake av seg at de ville dette sammen om Vietnam gjorde det. Da ville landene et etter et felle/bøye seg for kommunismen. Dette var det de fryktet og kalte dominoeffekten.
 • Kommunisme

  Kommunisme
  Kommunisme går ut på at staten skal eie alt. Det finnes ingen privatbedrifter, det er ikke streikerett og garantert arbeid til alle. Men hvor man får arbeid er ikke nødvendigvis nærme hjemmet, det kan være langt unna. Men idèen er at det ikke er storeforskjeller når det gjelder økonomien til folk. Det er også staten som bestemmer hva som skal komme ut i media og ikke. Kommunisme er derfor en styreform hvor staten sitter med all makt. Motsettningen til kommunisme er kapitalisme.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Cubakrisen begynte i 1962 mellom Cuba og Sovjetunionen mot USA, den begynte fordi Sovjet hadde utplassert atomladninger på Cuba kun 160 kilometer unna USA. Krisen begynte 16.oktober da Kennedy fikk se fotografi bevis på sovjetiske innstallasjoner for avfyring av atomvåpen, krisen varte frem til 28.oktober Den sovjetiske lederen Khrusjtsjov beordret da til demontering av installasjonene hvis USA lovet og ikke angripe/invandre Cuba.
  Dette er perioden hvor det var nærmest å utvilke seg til krig.
 • John F. Kennedy

  John F. Kennedy
  John Fizgerald Kennedy (29. Mai 1917) var den 35. persidenten i USA og var det under den kalde krigen. Derfor hadde han hendelser som blandt annet utplassering av raketter på Cuba, romkappløpet, byggingen av Berlinmuren og begynnelsen av Vietnamkrigen. Han fikk både ris og ros i sin kariere som president, fler i USA mente at han var " soft on communism" derfor prøvde han å være tøff over Sovjet. 22.November 1963 ble han skutt på en flyplass og døde. Etter bare å ha vært president en kort stund.
 • Planøkonomi

  Planøkonomi
  Planøkonomi er det motsatte av markedsøkonomi. Det er altså bestemt hva som skal produseres, og hvor mye det skal koste.Eks. Det neste året skal det produseres 200 00 sorte sko, som skal koste 300 kroner. Det som ofte skjer i planøkonomi er at det blir for mye av noe, og for lite av noe annet, fordi de ikke tar hensyn til om varene blir solgt eller ikke. I og med at bedriftene eies av statsen kan de heller ikke gå knokurs. Det kommer ny teknologi men fortsetter og følge planene, uansett.
 • Begrepet kald krig

  Begrepet kald krig
  Kald krig er krig uten våpen, bomber og krigsmaskiner. Det er en krig hvor ingen blir skutt og drept. Det er en krig hvor det er et annspendt forhold mellom de ulike partene, og ligger ann til å bli varm krig. Altså krig med våpen. Det kald krig går ut på er å prøve å være best og være de som får til mest, rett og slett bedre enn motstanderen. Det er uvennskap, og motstandere i kald krig, men ingen våpen.
 • Første mann på månen 1

  Første mann på månen 1
  Supermaktene kjempet om å få til mest. Både med våpen og teknologi. Så sovjetunionen sendte Gagari Juriy til verdensrommet. Da ikke lenge etter slo USA tilbake, de ville ikke være noe dårligere og sendte Neil Armstrong til månen med romfartøyet Apollo 11. Han var den første mannen til å sette sine føtter på månden 21 Juli 1969. Han sier "One small step for man, a giant leap for mankind" Sa han og satt ned det Amerikanske flagget.
 • Første mann på månen 2

  Første mann på månen 2
  Første skritt på månen video
  Dette var et stort steg for verden, ingen hadde noen gang gjordt noe slikt. Det skal mye sikkerthet og planlegging til for å kunne utføre noe som dette.
 • Kapitalisme/demokrati

  Kapitalisme/demokrati
  Kapitalisme/demokrati var det USA brukte under den kalde krigen, det omvendte av Sovjet. Folket styrer landet. Bedriftene eies av private, det er streikerett, ytringsfrihet. Alle kan ha en innvirkning på hvordan landet skal styres, det vil si et land med mye mer frihet for folket. Det som kan bli sett på som negativt i et land med kapitalisme er at det er større forskjeller på folk. Noen har jobb, andre ikke. Noen har penger, alt de trenger og mye mer, mens andre det motsatte.
 • Markedsøkonomi

  Markedsøkonomi
  Kan også kalles for kapitalistisk økonomi. Privatpersoner eier bedriftene og konkurrerer mot hverandre både i samme og andre land om å lage/selge varer folket vil ha. De lager varer etter forespørsler fra forbrukere.Ofte flyttes bedrifter til andre land hvor arbeidskraften er billig og de skaper et stort overskudd. Ikke alle klarer å gjøre det så bra og kan da gå konkurs og de ansatte vil miste jobben. Markedsøkonomi er det størst utbredte økonomiske stystem verden har.
 • Nikita Khrusjtsov

  Nikita Khrusjtsov
  Khrusjtsjov(1894-1971) var en sovjetisk politiker, han har både vært førstesekretær (1953-1964) og ministerpresident (1958-1964) Han tok også et oppgjør med stallin i 1956. Han var også Sovjetunionens leder under Cubakrisen. Han gjorde sammen med Kennedy avtalen om å ta rakettene ut av Cuba, mot at han ikke skulle gjøre angrep mot Cuba. Khrusjtsov hadde sagt at han ønsket "fredelig sameksistens" med de vestlige. Men han protesterte mot at USA hadde rakettbaser i Tyrkia like ved Sovjet.
 • FN under den kalde krigen

  FN under den kalde krigen
  Under den kalde krigen ble FN for det meste ganske lammet i saker hvor det gjaldt sikkerhet og fred. I og med at stormaktene hadde vetorett, dette brukte de som oftest mot hverandre i hverandres sak og la ned veto. Det gjorde at det var umulig å få noe flertall i sikkerhetsrådet. FN var maktesløse når det gjaldt trusselen ovenfor atomvåpnene. Mens når det gjaldt nød og hjelp gjorde de et stort arbeid
 • Berlinmurens fall

  Berlinmurens fall
  Berlinmurens fall skjedde mellom 9. og 10. November 1989. Grunnen til at muren ble rivd var et stort ønske fra befolkningen om å få reisefrihet Uten noen konkrete ordre å forholde seg til of folke mas bestemte grensevaktene og åpne grenseovergangene. På fjernsynet kunne man se berlinmuren falle ned ved bruk av slegger og hamrer. Store folkemasser strømmet over grenseovergangen formiddagen 10. november.
 • Slutten på den kalde krigen

  Slutten på den kalde krigen
  Sovjetunionen sprekker i alle rettninger, det blir store klasse skiller og mange mister troen på kommunismen. De fleste i Sovjetunionen drakk vodka hver dag, og det ble etterhvert mafian som styrte. I 1987 hadde de allerede begynt å trekke rakettene ut av Europa. Ved et møte i Malta i 1989 markerte presidentene slutt på den kalde krigen. Det gikk nedover med Sovjet, folk begynte å stå frem og kritisere. I 1991 ble Sovjetunionen oppløst. USA var den eneste supermakten igjen.
 • Kilder

  Kilder
  Lund, Erik og Indresøved, Eivind (1999) "Historie 10" Oslo: H. Aschenhoug & Co.