450px flag of the chechen republic.svg

Tsjetsjenia Konflikten

 • Bakgrunn

  Bakgrunn
  Tsjetsjenia var en av statene i det nordlige kaukus området frem til 1800-tallet. Russerne erobret dette området på midten av 1800-tallest og ble senere meldt inn i sovjetunionen.
 • Sovjetunionen blir oppløst

  Sovjetunionen blir oppløst
  Den 26. desember 1991 ble sovjetunionen oppløst som førte til at Tsjetsjenia erklærte seg selv uavhengige, dette godtok ikke Russland men de grep ikke inn militært.Tsjetsjenia erklærte seg selv som Den tsjetsjenske republikken Ichkeria. Ingen andre enn nabolandet Georgia annerkjente uavhengiheten. Med tiden blir økonomien i landet dårligere og dårligere.
 • Ingusjetia forlater Tsjetsjenia

  Ingusjetia forlater Tsjetsjenia
  I 1992 forlater Republikken Ingusjetia Tsjetsjenia for å melde seg inn i Russland. Etter det så var Tsjetsjenia en ekstremt liten stat. bare halvparten så stor som Nederland.
 • President Dudayev blir mislikt

  President Dudayev blir mislikt
  Presidenten var ikke så flink til å skape fred, spesielt ikke med russland. Han fjærnet både det russiske alfabete og russisk undervisning i skolen. Dette førte til demonstrasjoer og mange russiske innbyggere flyktet ut av landet. I 1993 planlegger paralementet i Tsjetsjenias hovedstad en motkamp mot Dudayev, men før forslaget ble behandlet så oppløste president Dudayev paralementet
 • Period: to

  Den Første Krigen

  I oktober 1994 Startet den første krigen i Tsjetsjenia, dette var en borgerkrig for å støtte de Russiske myndighetene. Russiske innbyggere planla et kupp for å invadere landet og var i hovedstaden allerede i november. Tsjetsjenia slo tilbake og stoppet dette kuppet. Etter dette nederlaget ble russerne ydmykt og bestemte at nokk var nokk.
 • Russland Angriper

  Russland Angriper
  I Desember 1994 startet Russlands president Boris Jeltsin et stort millitært angrep på Tsjetsjenia. Boris planla angrepet som et raskt angrep på hovedstaden Grozny og skape ro i landet. Desverre for Boris var dette angrepe en fjasko, millitæret var dårlig forbrett både taktisk og politisk, mange russiske soldater frikjente seg fra tjeneste og mente at det var feil og drepe folk av "sine egene".
 • Tsjetsjenia Samler seg

  Tsjetsjenia Samler seg
  Etter Russernes nederlag bestemte Russland seg for å drepe opprøret i Tsjetsjenta, dette førte til at Tsjetsjenias innbyggere samlet seg og støttet president Dudayev i sitt verk.
 • Bombe Angrep

  Etter to nederlag bestemte Russlands presient Boris at nokk var nokk, han startet en aksjon hvor han bombet ned Tsjetsjenias hovedstadt i flere dager, i løpet av bare fem uker var det mellom 27 000 og 35 000 menesker døde.
 • Russland prøver hardt å få tilbake makten

  Vidre utover i 1995 fortsatte Russerne å jobbe med å skaffe kontroll over resten av republikken, krigen ble bare mer og mer brutal.
 • Dudayev faller

  Dudayev faller
  Tsjetsjenias president Dudayev blir drept under et russisk fly angrep i april 1996, hans etterfølger ble general Aslan Maskhadov. Aslan ville ikke gi opp krigen mot de Russiske overmaktene mens i Russland begynte krigen å bli mer og mer upopulær.
 • Fredsavtalen blir skrevet

  I Juli 1996 tvang overmaktene fram en midlertidig fredsavtale, men at Tsjetsjenia skulle fortsette som egen stat var de fortsat uenige om.
 • Tsjetsjenisk gruppe angriper Russland

  Etter Russernes ødelegelse under den første krigen var mange inbyggere pårørt og iritert på Russerne, blandt dem var en mann som het Shamil Basajev. Shamil var veldig imor Russerne og klarte i August 1999 å lede rundt 1000 man inn i et privat overaskelses angrep på den Russiske nabostaten Dagestan. Dette likte ikke Russerne.
 • Period: to

  Den andre krigen

  Etter den første krigen hadde Russerne blitt mer varsomme med taktikken. De rykket nå inn med større og bedre utrystede styrker en i den første krigen. Selv om Tsjetsjenians president Aslan hadde tilbydt Russerne flere fredsavtaler ville ikke President Putin Snu. Tsjetsjenia slet selv med økonomien etter den første krigen og hadde derfor større problemer under denne krigen.
 • Russerne erobrer Grozny

  I februar 2000 hadde Russerne erobret Tsjetsjenias hovedtad Grozny for godt. Værken Aslan eller Shamil klarte å erobre tilbake hovedstade.
 • Period: to

  Terroren begynner

  Etter å ha godtat nederlaget i Tsjetsjenia begynner Shamil Basajev med terror angrep mot Russland. Flere hundre dødsfall skjedde under disse angrepene, og terroren holdt på fram til 2006 da Shamil Basajev blir drept av Russiske styrker.
 • Putin erklærer krigen som over

  Putin erklærer April 2002 at krigen er offisielt over, men Shamil Basajev driver fortsatt vidre med Terror angrep mot Russland selv om han har mistet Tsjetsjenia.
 • Tsjetsjenias president blir drept

  I Mars 2005 blir Tsjetsjenias president Aslan Maskhadov drept av Russiske stuyrker.
 • Normalisert

  I 2009 erklærer Russland konflikten mellom Tsjetsjenia som "Normalisert"
 • Dagens Konflikt

  Idag eksisterer det fortsatt opprørs grupper i Tsjetsjenia, det blir fortsatt slosset for Tsjetsjenias rettigheter selv om det bare er civile grupper, det skjer fortsatt mange dødsfall. Konsekvensene av konflikten har vært brutale, mange har mistet livet og rasisme i Russland og intoleranse for nye mennesker har blitt mye høyere. FN sendte ingen styrker inn i denne konflikten.