Den kalde krigen

By Theodor
 • Den ungarske revolusjonen ble slått ned'

  Den ungarske revolusjonen ble slått ned'
  Opprøret ble slått ned, og flere ungarere flyktet fra landet. Sovjeterne trakk .... Bøndene ble imidlertid slått ned i en blodig krig og straffet med evig livegenskap. ... Da nyhetene om februarrevolusjonen i Paris og om Wien-oppstanden 13. mars 1848 nådde Budapest, utløste de en ublodig revolusjon i Ungarn.
 • Jernteppet (Iron Curtain) begrepet innført

  Jernteppet (Iron Curtain) begrepet innført
  etter den annen verdenskrig ble «jernteppet» brukt om politikken som gikk ut på å holde Sovjetunionen og de stater som fulgte den sovjetiske ledelsen, isolert fra resten av verden. Ordet ble først brukt i denne betydningen av den tyske propagandaminister Joseph Goebbels i ukeavisa Das Reich 25. februar
 • U.S.A atombombing Japan

  U.S.A atombombing Japan
  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. og 9. august 1945 over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. De to atombombene drepte minst 120 000 mennesker av direkte dødelig stråling, brannskader og skader av fallende og flyvende gjenstander.
 • Marshallhjelpens opprinnelse

  Marshallhjelpens opprinnelse
  Marshallplanen, offisielt European Recovery Program (ERP), også kalt Marshallhjelpen, var et amerikansk hjelpeprogram rettet mot Europa som ble satt i gang i 1947 etter andre verdenskrig av den amerikanske utenriksministeren George C. Marshall (derav navnet).
 • Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia

  Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia
  Kommunistene hadde også informanter innen andre partier. Den 25. februar 1948 tok kommunistpartiet, med støtte fra mesteparten av regjeringen, over makten i Tsjekkoslovakia. Sosialdemokratene og det sosialistiske KSS ble tvangsoppløst og innlemmet som avdelinger av fellespartiet. Dette var et statskupp,
 • Berlinblokaden

  Berlinblokaden
  Berlinblokaden (på tysk kalt Berlin-Blockade eller Erste Berlin-Krise) refererer til da Sovjetunionen blokkerte alle vestmaktenes innfartsveier til Vest-Berlin mellom 24. juni 1948 og 12. mai 1949, i et forsøk på å presse vestmaktene til å avskaffe den tyske mark i Vest-Berlin.
 • NATOs oppretelse

  NATOs oppretelse
  North Atlantic Treaty Organization er en forsvarsallianse av 29 land i Europa og Nord-Amerika. NATO ble opprinnelig startet i frykt for kommunistisk ekspansjon, men har etter den kalde krigens slutt reformert seg for å takle det nye trusselbildet.
 • Tyskland deles

  Tyskland deles
 • Trumandoktrine lansert

  Trumandoktrine lansert
  Var et politisk prinsipp som ble etablert av president Harry S. Truman i 1947 som et svar på stadig økt innflytelse fra Sovjetunionen, senere også Kina. Poenget var at amerikansk utenrikspolitikk skulle ha oppdemming mot kommunismen som et hovedprinsipp. Truman presenterte politikken i en tale
 • Warsawapakten

  Warsawapakten
  Warszawapakten var under den kalde krigen en militærallianse mellom Sovjetunionen og land i den tidligere østblokken i Europa.
 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen
  Vietnamkrigen, også kalt andre indokinesiske krig, startet da FNL-geriljaen som var støttet av Nord-Vietnam, gikk til opprør mot det sørvietnamesiske styret for å forene Vietnam under kommunistisk ledelse.
 • Suez krisen

  Suez krisen
  Suez krisen, benevnelse på det israelsk-britisk-franske angrepet på Egypt i oktober 1956.
 • Sputnik- oppskyting

  Sputnik- oppskyting
  Sovjetunionens oppskyting av Sputnik 1-satellitten for 60 år siden markerte startskuddet på romkappløpet mellom Moskva og Washington.
 • Gagarin første menneske i rommet

  Gagarin første menneske i rommet
 • Berlinmuren satt opp

  Berlinmuren satt opp
  Den ble satt opp av myndighetene i DDR den 13. august 1961. Murens historie begynte natten mellom 12 og 13. august i 1961 under Cubakrisen. De østtyske myndighetene (DDR) hadde beordret at byggingen av Berlinmuren skulle begynne, og dermed stengte de østtyske myndighetene grensen mellom Øst- og Vest-Berlin
 • Cuba krisen

  Cuba krisen
  Cubakrisen er konfrontasjonen som oppstod mellom USA og Sovjetunionen i oktober 1962 på grunn av opptrappingen av det sovjetiske militære engasjement på Cuba. Krisen brakte de to supermaktene til randen av atomkrig.
 • Armstrong første menneske på månen

  Armstrong første menneske på månen
  Neil Armstrong er fotograf. 20. juli 1969 landet de første menneskene på månen. Dette var amerikanerne Neil Armstrong og Edwin Aldrin. Romekspedisjonen het Apollo 11, og de ble verdenskjent etter denne turen.
 • Gorbatsjov statsleder i Sovjet

  Gorbatsjov statsleder i Sovjet
  Sovjetunionens statsleder: ... I 1970 ble han partiformann i den nordkaukasiske region og fikk medlemskap i Det øverste sovjet. ... Gorbatsjov var med sine 54 år ..
 • SALT-avtalen undertegnet

  Forhandlingene var lenge fastlåste, men i mai 1972 ble det enighet om å fryse antall utskytingspunkter for strategiske atomraketter og begrense installasjonene av rakettforsvar (ABM) rundt disse. Avtalen ble undertegnet 26. mai 1972 av USAs president Richard Nixon og Sovjetunionens generalsekretær Leonid Bresjnev.
 • Den afghansk-sovjetiske krig

  Den afghansk-sovjetiske krig
  Den afghansk-sovjetiske krig, som pågikk i perioden 1979–89, var en væpnet konflikt mellom den marxistiske regjeringa i Afghanistan og Sovjetunionen på den ene siden, og islamistiske opprørere fra "mujahedin" på den andre.
 • START- avtale signert.

  Forhandlingene om START ble påbegynt i 1982 og avtalen undertegnet 1991 av presidentene George H. W. Bush og Mikhail Gorbatsjov. Den skulle redusere de strategiske atomvåpen med cirka 1/3 til maksimalt 1600 våpenbærere på hver side, det vil si land- og sjøbaserte interkontinentale raketter,
 • Glasnost

  Glasnost
  -Glasnost er en betegnelse på den reformpolitikk og liberalisering som ble innledet på flere områder i det sovjetiske samfunnet etter at Mikhail Gorbatsjov overtok som partisjef i 1985.Gorbatsjov lanserte i 1985 glasnost som slagord for sin politikk.
 • Berlinmuren revet

  Berlinmuren revet
  Dette var starten som ledet til at grensen ble åpnet. 9. november 1989 bestemte myndighetene i Øst-Tyskland å la sperringene falle. Folk skulle igjen kunne ferdes fritt mellom øst og vest i Berlin. Det var Gorbatsjov som snakket om glasnost og perestrojka.
 • Sovjetunionens oppløsning

  Sovjetunionens oppløsning
  Oppløsningen av Sovjetunionen var en prosess som begynte med Mikhail Gorbatsjovs maktovertagelse i 1985 og endte med landets sammenbrudd på tampen av 1991.
 • Tyskland samlet

  Tyskland samlet
  Stat og politikk. Tyskland er en føderal republikk med 16 forbundsstater. Landets forfatning ble vedtatt i den vesttyske forbundsdagen i den daværende vesttyske hovedstaden Bonn den 23. mai 1949. 3. oktober 1990 sluttet det tidligere DDR seg til denne forfatningen. Dermed var Tyskland igjen samlet.
 • Polen første østeuropeiske land demokratiske

  Polen første østeuropeiske land demokratiske
  Både Mieszko og hans etterfølgere sørget for at Polen ikke kom i noe kirkelig avhengighetsforhold til Tyskland, og landet ble egen kirkeprovins fra ... Den økte russiske innflytelsen skapte uro hos andre stormakter, og det førte til den første delingen av Polen mellom Russland, Preussen og Østerrike (1772).
 • STÅLE TØMMERÅS!!!

  STÅLE TØMMERÅS!!!
  Utrolig ivrig twittrer