Hilter mellomkrigstiden

Mellomkrigstiden

 • Den russiske revolusjonen- Marsrevolusjonen

  Den russiske revolusjonen- Marsrevolusjonen
  I mars 1917 startet Marsrevolusjonen. Det russiske folket var misfornøyd med Tsaren. Første verdenskrig var en krise og krigen ble svært upopulær blant russerne. Det var protester, og de militære troppene nektet å skyte mot demonstrantene. Tsaren gikk av og det ble utnevnt en provisorisk regjering, men den var også svært upopulær. Sovjeter ble opprettet av soldater og arbeidere.
 • Den russiske revolusjonen- Novemberrevolusjonen

  Den russiske revolusjonen- Novemberrevolusjonen
  Utover i 1917 fikk bolsjevikene økt oppslutning i Russland. Bolsjevikene var ikke- demokratiske. Lenin fikk kontroll over bolsjevikene. Trotskij klarte å organisere en ny hær. Dermed stormet de Vinterpalasset og møtte ikke mye motstand. Lenin kom da til makten.
 • Fredsoppgjøret etter 1.VK

  Fredsoppgjøret etter 1.VK
  Fredsoppgjøret ble gjennomført av de seirende partene Storbritannia, USA, Frankrike og Italia, som møttes rundt forhandlingsbordet i Paris. Avtalen som ble resultatet, kalles Versailles-traktaten. Denne avtalen fikk negative følger for mange land, deriblant Tyskland. De måtte betale krigserstatning, gi fra seg landområder og redusere hæren. Dette la grunnlaget for fremveksten av nazismen, og var en avgjørende faktor for 2.VK.
 • Slutten på den russiske revolusjonen

  Slutten på den russiske revolusjonen
  Den russiske revolusjonen endte i 1922. Kommunistene vant over demokratene. Målet ble et kommunistisk verdenssamfunn. Sovjetunionen ble opprettet i 1922 og oppløst i 1990. Da Lenin døde overtok Stalin makten.
 • Fascismen i Italia

  Fascismen i Italia
  Italia var ikke fornøyde med oppgjøret etter 1.VK. Kommunistene forsøkte å okkupere fabrikker og militante høyregrupperinger gikk til motangrep. Mussolini utnyttet dette kaoset og opprettet det italienske kampforbudet som ble til Fascistpartiet. Han ble kalt føreren og soldatene hans ble kjent som svartskjorter. Fascistene avviklet det parlamentariske systemet og arbeiderne mistet streikeretten. Fascismen kjennetegnes av vold, der politiske motstandere ble drept eller satt i fangeleirer.
 • Børskrakket i USA

  Børskrakket i USA
  Middelklassen vokste og USA fikk en økonomisk vekst. Folk flest fikk tilgang på biler og kjøleskap. Mange investerte i aksjer, men 24.oktober 1929 begynte aksjekursene å falle. Dette skapte panikk og bankene gikk konkurs. Konsekvenser av krakket var økonomisk depresjon og arbeidsledighet. Redusert verdenshandel og politisk uro ble det også. President Franklin D. Roosevelt ville ha økonomisk vekst og lagde the New Deal. Den økonomiske krisen spredte seg til andre deler av verden.
 • Japan ruster opp

  Japan ruster opp
  Japan hadde et stort ønske om å bli større og de startet en militær opprustning. Til dette trengte de enorme mengder råstoffer som de ikke hadde, derfor invaderte de flere områder av Kina. Japan ønsket å bli en regional leder og få kontroll over Sørøst-Asia. De andre stormaktene i området ble sett på som trusler. Angrepet på Pearl Harbor i 1941 skulle hindre USA i å stoppe Japans ekspansjon i Stillehavsområdet.
 • Nasjonalsosialismen

  Nasjonalsosialismen
  Nazismen er bygd opp på tanker og ideer om at det tyske er verdifullt og godt, mens påvirkning utenifra ville svekke folket. Tyskerne så på seg selv som overlegne, og raseblanding ville svekke deres gode egenskaper, og særlig farlig var jødeinnblanding. Hitler klarte å lage et fiendebilde av jøder og kommunister, og folket sto sammen med han i denne kampen.
 • Brann i riksdagsbygningen

  Brann i riksdagsbygningen
  Kommunistene fikk skylden for at riksdagsbygningen brant. Nazistene fikk derfor flertallet i riksdagen for å forby kommunistpartiet. Hitler fikk også en fullmakt til å utstede nye lover på egen hånd. Deretter begynte forfølgelsen av motstanderne i større omfang. Hitlers propaganda startet og alle deler av samfunnet skulle Nazifiseres.
 • Den spanske borgerkrigen

  Den spanske borgerkrigen
  Det var valg i 1936 med en koalisjonsregjering kalt en folkefront regjering, som ville forsterke de sosiale tiltakene. Motstanden var stor fra overklassen, kirken og det militære. De spanske soldatene i Marokko ble ledet av Franco, og de reiste tilbake til Spania for å ta over landet. De fikk våpenhjelp fra Italia og Tyskland. Borgerkrigen i Spania varte fra 1936 til 1939 og endte med at nasjonalistene fikk overtaket.
 • Krystallnatten

  Krystallnatten
  Krystallnatten fant sted 9-10.november 1938. Jødiske butikkvinduer ble knust, jødiske synagoger brent og nazistene ranet til seg alt de kunne få tak i. Dette førte til at jødeforfølgelsen ble trappet opp.
 • Vinterkrigen

  Vinterkrigen
  Sovjet prøvde å forhandle med Finland om å avgi landområder. Finland nektet, så Sovjetiske troppet rykket inn og finske byer ble bombet. Frankrike og Storbritannia ville sende troppestyrker gjennom Norge og Sverige, men regjeringene nektet. Dette skapte stor frustrasjon blant mange. Finnene klarte å kjempe imot i en periode, men måtte gi etter. De undertegnet en fredsavtale i 1940, der de måtte gi fra seg store landområder.
 • Den tysk-sovjetiske ikkeangrepspakten

  Den tysk-sovjetiske ikkeangrepspakten
  Sovjet og Tyskland inngikk en hemmelig avtale om å ikke angripe hverandre når Tyskland skulle invadere Polen og Sovjet invadere Finland og de baltiske landene. Dette gjorde at Tyskland ikke trengte å frykte en tofrontskrig (som hadde svekket dem under 1.VK) og det gjorde at de kunne begynne å samle det tredje riket.