Bbveeon

Mellomkrigstiden

 • Den russiske revolusjon

  Den russiske revolusjon
  I Russland prøvde tsaren å styre ladet selv. Han mente at han hadde fått makten av Gud. Alle som var imot han, risikerte strenge straffer. Landet trengte store endringer. I 1905 ble det et stort opprør i Russland. For å roe ned folket måtte tsaren bli med på å dele makten sin med folkevalgt parlament. Det ble kalt dumaen.
 • Utviklingen i Sovjetunionen (Lenin, Stalin)

  Utviklingen i Sovjetunionen (Lenin, Stalin)
  Sovjetunionen var verdens største stat (areal) og den dekket ca 1/6 av jordas landoverflate. Før 1917 var det kongedømme, men i 1917 gjorde folket opprør og drepte kongen. De lagde en kommunistisk stat som de kalte Sovjetunionen. Det var Lenin og Stalin som var de to viktigste lederne i denne perioden. 15 land var med i denne unionen.
 • økonomisk krise i Tyskland

  økonomisk krise i Tyskland
  Krigen sendte landet ut i kaos, med matmangel og store forskjeller. En revolusjon etter russisk mønster truet den demokratisk valgte regjeringen med. Etter Tysklands "tap" fra krigen, var det økonomisk krise i landet. De hadde ikke de samme ressursene og byene som de hadde før. Det var vanskelig å bygge opp et fall som det, og de kunne heller ikke få makt fra andre land med det første.
 • Avslutningen av 1. verdenskrig og fredsavtalen

  Avslutningen av 1. verdenskrig og fredsavtalen
  I 1918 ga Tyskland og Østerrike-Ungarn opp. De skjønte at de ikke hadde en sjanse i krigen til slutt.Storbritannia, Frankrike og USA hadde seiret. Fredsforhandlingene var i Versailles utenfor Paris. Tyskland måtte gå med på harde krav og ta på seg hele skylden for krigen.
 • Gode tider i USA etter krigen

  Gode tider i USA etter krigen
  I 1920- årene var et vanskelig tiår for veldig mange. Men det var også mange av dem som kunne nyte livet. Det kom mange nye viktige oppfinnelser. Dette gjorde mye morsommere og spennende. Mange kunne skaffe seg biler tilogmed. Det ble lettere for husmødrene på den tiden, for de kunne ta i bruk støvsuger, vaskemaskin osv.. Velstanden og rikdommen økte mer og mer i USA.
 • Børskrakket i 1929

  Børskrakket i 1929
  I USA var det for mange mennesker som tok opp for store lån. Dette førte til at folk ikke kunne betale tilbake og banker slet. Aksjer sank dermed mye og dette gjorde at alle ville selge samtidig. Når alle vil selge, synker prisene enda mer, og aksjer mister alle verdier. Dette gjorde at folk fikk panikk og endte opp hjemløse og helt uten formue. De folkene som dette gikk utover, mistet hele formuen og mange av dem endte opp på gaten.
 • Mussolini og fremveksten av fascisme i Italia

  Mussolini og fremveksten av fascisme i Italia
  Rett etter første verdenskrig ble det dannet et nytt politisk parti i Italia - fascistpartiet. Lederen dems het Benito Mussolini. Målet til fascistene, var å "gjenopprette Italias storhet". Mange mektige og rike støttet fascistene. Dette var årene etter den russiske revolusjonen. Mange i den Italienske overklassen var veldig redde for at dette skulle skje i deres land. Fordi det var mye uro i landet på den tiden. Det er en av grunnene til at fascistpartiet hadde så stor fremvekst.
 • Viktige hendelser i Norge i mellomkrigstiden

  Viktige hendelser i Norge i mellomkrigstiden
  Mellomkrigstiden i Norge var fra år 1918-1940. Helt i begynnelsen etter første verdenskrig var det økonomisk vekst. Alt gikk veldig bra i begynnelsen. Men på slutten av 1920-tallet gikk hele verden inn i en dyp økonomisk krise som følge av børskrakket i USA. I Norge ble det masse arbeidsledighet og fattigdom. På 20-tallet var Norge styrt av arbeiderpartiet, som var veldig inspirert av Sovjetunionen. Derfor var Norge veldig nærme på å bli et kommunistisk land.
 • Borgerkrig i Spania

  Borgerkrig i Spania
  Borgerkrigen i Spania ble utkjempet mellom 1936-1939. Krigen var mellom den spanske republikk og nasjonalistene, ledet av general Franco. Det var en veldig blodig krig med mange, mange tusen døde på begge sider. Krigen endte med at nasjonalistene vant og general Franco ble leder, og styrte helt frem til han døde. Mange Nordmenn kjempet på republikkens side. Hitler som hadde makten på den tiden, han støttet nasjonalistene.
 • Hitlers vei til makten og nazismens fremgang

  Hitlers vei til makten og nazismens fremgang
  I mars 1938 marsjerte tyske soldater over grensen til Østerrike. Østerrike forsvant fra kartet. I 1930-årene var Tsjekkia og Slovakia en stat, altså Tsjekkoslovakia. Det bodde både tsjekkere, slovaker og tyskere i denne staten. Hitler krevde at området der sudettyskerne bodde, skulle tilhøre Tyskland. Dette godtok Frankrike og Storbritannia, så alt skjedde uten at Tsjekkoslovakia kunne gi sin mening. Et halvt år etter, så begynte Tyskland å legge press på Polen. 1 verdenskrig begynte..
 • Viktige hendelser for jødene

  Viktige hendelser for jødene
  Mer enn seks millioner jøder ble drept under andre verdenskrig. Jødene hadde noen viktige hendelser under den tiden.
  -Noen svært få av dem som hadde jøder som slaver, ble veldig glade i dem. Som f.eks Oscar Schindler. Han hjalp dem, ga dem mat og stell. Dette ble veldig viktig for jødenes historie gjennom den tiden.
  -Noen jødiske gutter som var på et jødisk barnehjem i Oslo. Noen få timer senere skulle Tyskerne hente dem. Både de og jentene på barnehjemmet kom seg unna til Sverige.