The cold war

Kalde krigen

 • Jaltakonferansen/ Fødselen til den Kalde Krigen

  Jaltakonferansen/ Fødselen til den Kalde Krigen
  Jaltakonferansen var et møte mellom de tre seier hærrene av 2. Verdenskrig USA president Franklin D. Roosevelt,Storbritannias statsminister Winston S. Churchill og Sovjetunionens partisjef Josef Stalin, og innebar at de tre stormaktene etter Tysklands nederlag skulle overta hver sin del av landet.
 • Fn dannes

  Fn dannes
  De forente nasjoner er en internasjonal organisasjon som offisielt ble etablert 24. oktober 1945, som en etterfølger av Folkeforbundet, for å stoppe krig og danne en plattform for dialog. FN-pakten var da ratifisert av de fem faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd, USA, Frankrike, Kina, Sovjetunionen og Storbritannia.
 • Berlin Blokaden

  Berlin Blokaden
  Sovjetunionen blokkerte alle vestmaktenes-(USA, Frankrike og Storbritannia) innganger til Vest-Berlin
 • Sputnik Sjokket

  Sputnik Sjokket
  Sputniksjokket gikk ut på at Sovjetunionen vant kappløpet om å sende en satellitt opp i verdensrommet først. Sovjetunionen vant med å sende opp satellitten Sputnik 1 som var den første satellitten til å gå i bane rundt jorda.
 • U-2 affæren

  U-2 affæren
  U2 var et spionfly som ble brukt av USA og ble skutt ned over Sovjetunionen på vei til Bodø. Siden U2 skullle til Bodø tenkte Sovjetunionen at Bodø var en fare for dem, de truet Norge med å sprenge Bodø med atombomber hvis de kom til å fortsette med å bruke Bodø som en flyplass for USA
 • Berlinmuren bygd

  Berlinmuren bygd
  Berlinmuren var en 155 km lang fysisk sperre av betong, piggtråd og elektriske gjerder satt opp av de østtyske myndighetene i DDR, som skilte Vest-Berlin fra Øst-Berlin og resten av DDR. Formålet med muren var offisielt å beskytte DDRs innbyggere mot fascisme.
 • Cuba krisen

  Cuba krisen
  Cubakrisen var en krise i 1962 mellom Sovjetunionen og Cuba på den ene siden og USA på den andre. Konflikten begynte med at USA hadde utplassert sine mellomdistansemissiler i Tyrkia og Italia, som pekte mot Sovjetunionen.Sovietunion skulle prøve det samme, men ble stoppet av USA. Denne hendelsen er viktig fordi, hvis Sovjietunionen hadde fått plasert missilene sine på cuba, ville USA følt eg truet og kankjse gått i angrep mot cuba som, kunne ha endt i en stor atomkrig mellom USA og Sovjetunionen
 • Period: to

  Vietnam krigen

  Vietnamkrigen var en krig som begynte som et opprør i Sør-Vietnam, utviklet seg til en krig mellom Nord- og Sør-Vietnam. Vietnam ktigen ver en viktig hendelse, fordi dette var USA første store nederlag, det førte til mange spørsmål som, : Kunne USA ha vunnet krigen? Hvordan? Var den umoralsk?. Hvis Vietnam krigen ikke hadde kjedd, ville det ha ført for mye konfortabelhet mot USA , og da vill det kanksje ført til at USA gått i krig mot Sovjetunionen, og det ville ha ført til den 3 verdenskrigen.
 • Neil Armstrong første mann på månen

  Neil Armstrong første mann på månen
  Neil Alden Armstrong var en amerikansk astronaut og den første personen som gikk på månen. Han og mannskapet kom opp til månen med apollo 11, som var et romskip og et romekspedisjon.
 • Period: to

  Den afghansk-sovjetiske krig

  Den afghansk-sovjetiske krig, som pågikk i perioden 1979–89, var en væpnet konflikt mellom den marxistiske regjeringa/Den demokratiske republikken Afghanista i Afghanistan og Sovjetunionen på den ene siden, og islamistiske opprørere fra "mujahedin" på den andre.
 • Gorbatsjov blir leder i Sovjetunionen

  Gorbatsjov blir leder i Sovjetunionen
  Mikhail S. Gorbatsjov er en russisk og tidligere sovjetisk politiker, som var den siste statslederen i Sovjetunionen fra 1985 til 1991.
 • Berlinmuren revet ned

  Berlinmuren revet ned
  Berlinmuren var et symbol på delingen av Tyskland. I november 1989 ble muren åpnet, og i løpet av 1990 var mesteparten av muren revet. Soldater fra både Vest- og Øst-Tyskland i gang med rivingen, 11. november 1989.
 • Mikhail Gorbatsjov

  Mikhail Gorbatsjov
  Mikhail Gorbatsjov, Født: 2. mars 1931 ,i Privolnoje, Russland, er en russisk politiker, og var Sovijetunionens siste leder. Gorbatsjov var en av de viktigste personen i Den kalde krigen, fordi han var en av personen som endet den Kalde krigen, og ble tilomed utdelt Nobel Fredspris i 1990, for sitt internasjonale virke og sin rolle i avslutningen av den kalde krigen. Vis Gorbatsjov ikke hadde blitt enig om å ende den Kalde Krigen ville den fortsatt holdt på og vært mye værre en vi kunne ha tenkt
 • Perspektiver på den kalde krigens slutt

  Perspektiver på den kalde krigens slutt
  Motstand mot regimene i østblokken pga. svak økonomi og mangel på friheter.
  USA vant rustningskappløpet, men Reagan og Gorbatsjov ble venner.
  Den unipolare verden etter USSrs oppløsning, mens NATO ekspandert østover.
  Kommunisme falt i flere land, men noen regimer er igjen ( og noen geriljaer )
  Den kalde krigens slutt bidro til globalisering som har knyttet verden sammen ( inkludert Kina)
 • Sovjetunionen oppløses

  Sovjetunionen oppløses
  Sovjetunionen kunne aldri måle seg med USAs blomstrende økonomi, og på slutten av 1980-tallet var det klart at sovjeterne ikke kunne delta i våpenkappløpet på en måte som var økonomisk bærekraftig . Etter en serie hendelser i 1991, blant annet med et kuppforsøk mot Gorbatsjov i august, gikk det tidligere så mektige Sovjetunionen i fullstendig oppløsning i løpet av høsten. Ved årsskiftet gikk Gorbatsjov av, og Boris Jeltsin ble president i Russland.