Front

Den Kalde Krigen Ina

 • Kommunisme

  Kommunisme
  Kommunismen var preget av planøkonomi, som gikk ut på at staten bestemte hva som skulle produseres av varer og tjeneste, hvor mye som skulle produseres av hva og hvordan det skulle distribueres. Bedriftene var statseide og overskuddet skulle tilbake til samfunnet. Idenne styreformen var alle garantert arbeid, men man måtte arbeide der staten bestemte. Arbeiderne hadde heller ikke streikerett. Nesten alt ble sensurert. Og du kunne bare stemme på ett parti som var kommunistisk.
 • 2. Verdenskrig slutter

  2. Verdenskrig slutter
 • kald krig

  kald krig
  Den kalde krigen (1945–1991) var en rivalisering som utviklet seg etter andre verdenskrig mellom de somm hadde ulike ideologier og politiske systemer. På den ene siden var Sovjetunionen (USSR) og dens allierte, ofte kalt for Østblokken. På den andre siden var USA og dens allierte, ofte kalt for Vestblokken. Konflikten ble kalt den kalde krigen fordi den aldri førte til direkte kamper eller en «varm» krig.
  (På bildet: Churchill, Roosevelt og Stalin.)
 • Period: to

  Den Kalde Krigen

  Historisk linje over den kalde krigen 1945-1989
 • Dominoeffekten

  Dominoeffekten
  Motstandere av Sovjetunionen fryktet at hvis kommunismen fikk først slått rot i Asia så ville hele Asia gå under, akkurat som dominobrikker, bare ett lite dytt på den ene brikken vil gjøre at alle brikkene etter hvert faller ned også.
 • Jernteppet

  Jernteppet
  Jernteppet var en mur som delte Tyskland i to og som skilte Øst- og Vest- Europa fra hverandre. Vest- Europa var Selvstendige og Øst- Europa var kommunistiske. Det var store sosiale forskjeller. Seierherrene under 2. Verdenskrig delte Tyskland på fire, Frankrike, England, USA og Sovjet. I 1948 kom et forslag om at de i vest skulle slå sammen sonene. Stalin fryktet dette og blokkerte alle veier til Berlin, etter 318 dager åpnet Stalin blokkaden. I 1949 blir Vest-Tyskland dannet av vestmaktene.
 • NATO

  NATO
  NATO ble dannet i Washington, D.C. 4. april 1949 av 12 vestlige land. Grunnen var frykt for Sovjets økende maktposisjon i Europa, spesielt etter at kommunistene tok over i Tsjekkoslovakia i 1948. Kjernen av traktaten er artikkel V, som sier at et angrep på et NATO-land er et angrep på hele alliansen. da den kalde krigen på 1950-tallet tok av og utbruddet av Koreakrigen, ble Vest-Tyskland inkludert som medlem i 1955. Sovjetunionen svarte på dette med opprettelsen av Warszawapakten.
 • Våpenhvile

  Våpenhvile
  I Juni 1950 angriper Nord- Korea og Kina, Sør- Korea, som støttes av de vestlige maktene. I Juli 1950 undertegnes det våpenhvile mellom landene, denne avtalen står fortsatt i dag.
 • Warszawapakten

  Warszawapakten
  Warszawapakten var en millitær allianse som beskyttet alle som var på lag med Sovjetunionen.
  Dette var Sovjetunionens versjon av NATO. Pakten ble underskrevet i Warszawa 14. mai 1955.
  3.november 1956 erklærte Ungarns nye statsminister Imre Nagy, at Ungarn ville trekke seg ut fra pakten. 4. November ble landet invandert av Sovjetunionen. 1. Juli 1991 ble pakten oppløst.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Cubakrisen var en krise i 1962 mellom Sovjetunionen og Cuba på den ene siden og USA på den andre. Krisen oppsto etter at Sovjet hadde utplassert missiler med atomladninger på Cuba. Den mest anspente perioden begynte den 16. oktober 1962, da president John F. Kennedy fikk se bevis på sovjetiske installasjoner for avfyring av atomvåpen. Krisen varte i tolv dager til den 28. oktober 1962. Denne krisen oppfattes som den perioden hvor den kalde krigen var nærmest å utvikle seg til en atomkrig.
 • Månelandingen

  Månelandingen
  <a href='' >http://www.youtube.com/watch?v=RMINSD7MmT4</a>
  Sputniksjokket:
  Sovjetunionen blir første nasjon til å sende en mann ut i verdensrommet, Juri Gagarin.
  først hadde de sendt ut hunden Laika. USA ble sjokkerte av dette og bestemte seg for å bli de første som sendte en mann på månen.
  Neil Armstrong var den første mannen på månen.
 • Kapitalisme

  Kapitalisme
  I kapitalismen gjaldt demokratiske prinsipper og en kapitalistisk økonomi. Forskjellen til planøkonomien er stor. Under kapitalismen kan folk selv velge hva de vil jobbe med, og bedriftene eies av det private. Overskuddet av produksjonen går til eierne. Arbeiderne har streikerett. I USA var det, og er det fortsatt i dag, religionsfrihet og tale- og trykkefrihet. Det er tillatt med mange partier, og det avholdes frie valg.
 • Spor som henger igjen

  Spor som henger igjen
  Det er fortsatt spor fra den kalde krigen som henger igjen som f.eks: -Russland (Sovjet) er fortsatt kommunistisk
  -USA og Russland er fortsatt mot hvferandre
  -man merker forskjell på Øst- og Vest-Tyskland på hus og økonomi
  -Det er fortsatt småkriger som fåregår i Afghanistan og de landene der fordi folk som ikke har noe tilknytning til det landet har maktkampen og konflikten sin der.
  Det er kanskje spor etter både 2. verdenskrig og den kalde krigen, men ting har blitt forbedret som økonomi.