Den kalde krigen

Den kalde krigen. Simen M

 • Period: to

  Den kalde krigen

  Historisk linje over den kalde krigen 1945-1989
 • Den kalde krigen starter

  Den kalde krigen starter
  Den 9. September i år 1945 er 2. Verdenskrig offisielt avsluttet. USA, Storbrittania og Sovjetunionen har holdt to konferanser og bestemmer seg for å dele Tyskland i fire deler. Delene gikk til de fire store seiersherrene som var USA, Stotbrittania, Frankrike og Sovjetunionen. Berlin ble også delt i fire deler.
 • Planøkonomi

  Planøkonomi
  Planøkonomi kan du kalle sosialistisk økonomi eller kommandoøkonomi. Staten eier bedriftene og staten bestemmer hva som skal produseres, hvor mye de skal produsere og hva varen skal koste. Myndighetene legger planer for hva de skal produsere over en bestemt tidsperiode og prisen skal være slik at alle kan betale. Målet var å skaffe et rettferdig samfunn med likhet. Arbeiderne har ikke streikerett, men alle er garantert en jobb. Det ble ofte misnøye, siden det ikke ble laget nødvendige produkter.
 • Jernteppet

  Jernteppet
  Etter at 2. Verdenskrig var over bestemte seiersherrene at Tyskland aldri mer skulle kunne true freden i Europa. Sovjetunionen skulle ha innflytelse i Øst-Europa. Sovjetunionen ville etter hvert ha kommunistiske regjeringer i de østeuropeiske statene. Stalin hadde seks millioner sovjetiske soldater i Øst-Europa, og landene kunne ikke gjøre annet enn å overgi seg til kommunismen. Det var Winston Churchill fra Stotbritannia som brukte utrykket "jernteppet" i en tale i USA i år 1946.
 • Marshallplanen

  Marshallplanen
  Etter 2. Verdenskrig var mange land i Europa ødelagte. i mange land var det lite mat og bolignød. USA gav ett tilbud til alle land i hele Europa om hjelp til gjenoppbygging av landet sitt. Hvis et land skulle ha hjelp var betingelsen fra USA at landet skulle gå inn i en økonomisk organisasjon og samarbeide. Sovjetunionen nektet alle land i Øst-Europa å ta i mot Marshallhjelp. USA hadde på fire år gitt 13 milliarder dollar til 16 europeiske land. Pengene ble brukt på mat, maskiner og transport.
 • Berlinblokaden, del 1

  Berlinblokaden, del 1
  Vestmaktene ville ha felles valuta i sine soner, slik at de lettere kunne utvikle næringslivet. Stalin ble redd for at Tyskland ville bli delt i 2 stater og han ville tvinge vestmaktene til å oppgi planene sine ved å stenge veier, jernbaner og kanaler inn til vestmaktenes soner i Berlin. Vestmaktene fikk ikke lenger fraktet forsyningene til vestberlinerne og de to millioner vestberlinerne var i ferd med å bli overlatt til kommunistisk styre.
 • Berlinblokaden, del 2

  Berlinblokaden, del 2
  Hvis vestmaktene hadde brutt muren med makt hadde det oppstått krig, noe ingen ønsket ville skje. Vestmaktene hadde en siste løsning og det var å opprette en luftbro til Berlin gjennom tre luftkorridorer til de tre sonene. Planen gikk som den skulle og de klarte å forsyne vestberlinerne. Sovjeterne turte ikke å skyte ned flyene. Det kunne utløst en krig. Etter 318 dager skjønte Stalin at slaget var tapt og han opphevet blokaden av Berlin i Mai 1949.
 • NATO

  NATO
  NATO er en forkortelse for North Atlantic Treaty Organization. NATO er en felles militær forsvarsorganisasjon for vestmaktene. I år 1955 blir Vest-Tyskland tatt opp i NATO. NATO ble grunnlagt siden Sovjetunionen hadde en økende maktposisjon i Øst-Europa. NATO-traktaten, et angrep på et NATO-land var et angrep på alle.
 • BRD og DDR

  BRD og DDR
  Vestmaktene slår sammen sine områder og danner Vest-Tyskland. De kaller det Bundesrepublik Deutschland (BRD). Sovjet svarer like etterpå ved å danne sitt område til Øst-Tyskland. De kaller det Deutsche Demokratische Republik (DDR). DDR ble dannet 7.oktober 1949.
 • Kapitalisme

  Kapitalisme
  Et annet ord for kapitalisme er markedsøkonomi. Det er de private som eier bedriftene. Bedriftene lager det forbrukerne vil ha og de blir enige om en pris. Det som er viktig for bedriftene er å gå i overskudd. Det mange eiere gjør er å flytte bedriftene til land med billig arbeidskraft slik at eierne får størst mulig overskudd og forbrukerne får billige varer. Arbeiderne har streikerett. Bedriften kan gå konkurs, og arbeiderne mister jobben. Kapitalisme er det systemet som er mest vanlig i dag.
 • Warszawapakten

  Warszawapakten
  Warszawapakten var Sovjetunionens motrekk til NATO. Det var en militærallianse hvor alle landene i Øst-Europa var med. Pakten ble offisielt oppløst 1. Juli 1991
 • Sputnik

  Sputnik
  Sputnik 1 var den første kunstige satelitten til å nå bane og den ble sendt opp av sovjetunionen. En kunstig satelitt er et romfartøy som kretser rundt en planet. Det var Sputnik 1 som startet romkappløpet. USA trodde at de lå lenger framme enn Sovjet da det kom til teknologi, så de fikk seg ett sjokk da Sovjet hadde sendt opp Sputnik 1. Det førte til et utdanningssjokk, der hvor USA prioriterte realfag i det amerikanske skolesystemet. Dette var nødvendig for å ta igjen Sovjet i teknologien.
 • Første mennesket i verdensrommet

  Første mennesket i verdensrommet
  Jurij Gagarin var navnet på mannen som var det første mennesket i verdensrommet. Han var en romfarer fra Sovjetunionen og han ble sendt opp i romfartøyet Vostok 1. Teknisk sett var bananfluene de første dyrene i verdensrommet i 1946, de ble sendt opp av amerikanerne. Det første pattedyret var en hund ved navn Laika, den ble send opp av Sovjetunionen i 1957. Laika døde kort tid etter at den kom ut i verdensrommet, siden det ikke var tilstrekkelig med teknologi på den tiden.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Fidel Castro tar makten i Cuba og allierer seg med Sovjetunionen i 1959. Det var USA mot Cuba og Sovjet. Sovjet var på vei til å sende mellomdistanseraketter til Cuba. Kennedy stoppet da all handel med Cuba og opprettet en blokade. Hvis Sovjet hadde prøvd å bryte blokaden, ville amerikanerne svare med motangrep. Hadde blokaden blitt brutt var det en stor sjanse for at det ville brutt ut en atomkrig. Amerikanske og Sovjetiske diplomater klarte å forhandle og de sovjetiske båtene snudde.
 • John Fitzgerald Kennedy

  John Fitzgerald Kennedy
  Ich bin ein BerlinerJohn F. Kennedy ble født 29. Mai 1917 i Brookline og døde 22. November 1963. Han var USAs 35. President og han var president fra år 1961-1963. Kennedy ble stemt fram som president siden folket trodde at han kunne stå i mot kommunismen. Han er kjent for sitatet "Ich bin ein Berliner". Kennedy ble myrdet i Dallas av Lee Harey Oswald, drapet var planlagt.
 • Første mann på månen

  Første mann på månen
  Første månelanding 1969Neil armstrong ble det første mennesket som satte sin fot på månen. Han kom til månen med Apollo 11, som var en amerikansk romekspedisjon. Skrittene på månen ble sett på av over 500 millioner mennesker. Ordene som Neil Armstrong sa da han gikk på månen var "That's one small step for a man, one giant leap for mankind. Dette sitatet er kjent verden over.
 • Ronald Reagan

  Ronald Reagan
  Ronald Reagan var født 6. Januar 1911 og døde 5. Juni 2004. Han var USAs 40. President og han satt fra 20. Januar 1981 til 20. Januar 1989. Han beskrev Sovjetunionen som et ondskapens imperium, og støttet alle land og bevegelser som gikk mot kommunismen. Han doblet forsvarsbudsjettet og det ble stor frykt for stjernekrig. Stjernekrig var et romvåpenprogram som gikk ut på å plassere atomvåpen i verdensrommet. Den kalde krigen hadde aldri vært kaldere.
 • Mikhail Sergejevitsj Gorbatsjov

  Mikhail Sergejevitsj Gorbatsjov
  Han ble født 2. Mars 1931 og ble 81 år. Han var leder for Sovjetunionens kommunistiske parti fra 1985 til Mars 1990. i år 1987 trekkes kjærnefysiske raketter ut av Europa etter avtale med Reagan. Gjennom sin politikk med reformer og åpenhet bidro han til Sovjetunionens sammenbrudd og dermed avsluttningen av den kalde krigen.
 • Den kalde krigen er over

  I år 1987 ble Reagan og Gorbatsjov enige om den første nedrustningsavtalen under den kalle krigen. Gorbatsjov godtok at landene i Øst Europa forkastet kommunismen og gjorde seg uavhengige av Sovjetunionen. Sovjetunionen gikk i oppløsning i år 1991, og Gorbatsjov måtte gå av. Det ble dannet et forbund av stater med Russland som den største og viktigste staten. Bare en supermakt var igjen , USA.
 • Kilder

  Kilder
  Lund Erik
  Indresøvde Eivind
  Opplag 1999, Historie 10, Aschehoung.
  Powerpoint: Den kalde krigen
  http://no.wikipedia.org/wiki/Berlinblokaden
  http://no.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong
  http://no.wikipedia.org/wiki/Romkappløpet
 • Berlinmurens fall, del 1

  Berlinmurens fall, del 1
  Berlinmuren ble satt opp 13. August 1961 og ble rivd 9. November 1989. Muren var en 45,1 km lang sperre av betong, piggtråd og elektriske gjerder satt opp av DDR for å skille Vest-Berlin fra Øst-Berlin. Grunnen til at muren ble bygget var for å forhindre at befolkningen flyktet til det demokratiske Vesten. Levestandarden i Øst-Berlin var mye dårligere enn i Vest-Berlin og det brakte misnøye blandt Øst-berlinerne.
 • Berlinmurens fall, del 2

  Mange fra Øst-Berlin ønsket å flykte over til Vest-Berlin. Folket i Øst gravde tuneller under bakken, kjørte gjennom, luftballonger og gled over med vaiere. Det ble strengere bevoktning av muren og det ble vanskeligere og komme over. Murens fall ble utløst gjennom en pressekonferanse holdt av politbyråmedlemmet Günter Schabowski, som ble overført direkte til tv. DDR og BRD gjenforenes til Tyskland.