Den kalde krigen

Den kalde krigen Peder

 • Period: to

  Den kalde krigen

  Historisk linje over den kalde krigen 1945-1989
 • Berlin

  Berlin
  Berlin ble delt som Tyskland ble etter krigen. Berlin lå 16 mil inne i sovjetisk sone. Storbritannia, Frankrike og USA måtte derfor gjennom den sovjetiske sonen for å komme til Berlin.
  Dette skulle komme til å bli veldig problematisk.
 • Planøkonomi

  Planøkonomi
  I planøkonomi eier staten bedriftene og overskuddet går til samfunnet. Alle er garantert arbeid, men de kan ikke velge hvor de skal jobbe. Religion er forbudt eller undertrykt. det er bare kommunistpartiet som er tillatt.
 • Berlinblokkaden

  Berlinblokkaden
  Stalin fryktet at vestmaktene ville slå sammen sonene og derfor blokkerte hjan alle veier inn til Berlin. Derfor måtte vestmaktene fly foryninger inn til Berlin, dette ble kalt "luftbroen". Etter 318 dager oppga Stalin blokaden.
 • BRD

  BRD
  BündesrepublikkenDeütchland er et annent navn på Vest-Tyskland. dette ble dannet da de vest-tyske maktene slo seg sammen i 1949.
 • DDR

  DDR
  Deütche Demokratische Republik er Øst-Tyskland, dette ble skapt like etter BRD ble dannet.
 • Frykten for atomkrig

  Frykten for atomkrig
  Det var en stor frykt for at det skulle bli atomkrig. De to supermaktene hadde en voldsom oprustning av våpen og atomvåpen. Det var en stor kamp om å skaffe seg atomvåpen, men også en stor frykt for at den andre supermakten skaffet seg det.
 • Jernteppet

  Jernteppet
  Jernteppet var et klart skille mellom øst og vest, det var skille mellom politikk, kultur, økonomi og samfunnssyn.
 • NATO

  NATO
  http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htmNATO står for North Athlantic Treaty Organization var en felles militærsk forsvarsorganisasjon for vestmaktene. NATO ble dannet i Washington D.C. 4. april 1949 av 12 vestlige land. Det ble dannet fordi det var frykt for Sovjets økende makt i Europa.
 • Warszawapakten

  Warszawapakten
  Warszawapakten var et mottrekk til vestens NATO. Det var en militærallianse som hele Øst-Europa var med i.
 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen
  Krigen mellom Vietnam og USA startet i 1955, dette var som David mot Goliat fordi USA hadde masse moderne våpen mens Vietnam gikk i møte med "høygaffel og ljå". Dette var den første og eneste gangen det er blitt brukt napalm. Når Nixon ble ny pressident ville han ikke krige så han sa de kjente ordene "Bring the boys home". Dermed ble det en sansasjonell seier til Vietnam.
 • McCarthy-isme

  McCarthy-isme
  McCarthy-isme var et annent begrep på antikommunisme.
 • Domino-effekten

  Domino-effekten
  Vesten mente at hvis Sovjet fikk feste i Asia ville alle landene falle som dominobrikker i kampen om venneland.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Cubakrisen var en krise mellom Sovjetunionen og Cuba på den ene siden og USA på den andre. Krisen oppsto etter at Sovjet hadde utplassert missiler med atomladninger på Cuba. Den mest anspente perioden begynte den 16. oktober 1962. Krisen varte i tolv dager til den 28. oktober 1962, da den sovjetiske lederen Nikita Khrusjtsjov beordret demontering av installasjonene mot at USA ikke kunne angripe Cuba.
 • Kommunisme

  Kommunisme
  Kommunisme var styreformen til Sovjet under den kalde krigen. dette vil si at det er staten som eier alt og de bestemmer alt som blir gjort i landet. kommunismen er veldig for at alle skal ha det likt, at alle skal tjene like mye, eie like mye o.s.v.
 • Månelandingen

  Månelandingen
  Amerikanske Neil Armstrong var den første mennen som gikk på månen, da han sto på det nederste trinnet før han gikk ned på månen sa han de berømte ordene "This is one small step for me, but a giant leap for mankind".
  Dette hadde en stor betydning i den kalde krigen fordi nå ledet USA kampen om verdensrommet som det var stor kamp om mellom USA og Sovjet. og ettersom Sovjet hadde første levende skapning, hunden "Laika", i verdensrommet, og første mannen i verdensrommet, Jurij Gagarin.
 • Marshallhjelp

  Marshallhjelp
  Marshallhjelp varat USA lånte ut pengertil andre land så de kunne starte industri. Dette virket veldig bra for de landene akkurat da, men USA skulle jo ha veldig høye renter, så det var kanskje ikke så lurt alikevel?
 • AKP ML

  AKP ML
  Arbeidernes kommunsitparti (marxist-leninistene) var et norsk kommunistisk parti på slutten av den kalde krigen.
  Det ble stiftet i 1972 og varte helt til 2007, da gikk de inn i partiet Rødt.
 • OL 1984

  OL 1984
  I1984 bleOL arrangert i Moskva, men ingen i vesten ble med, så det året var det bare østen-land som vant.
 • Ronald Reagan

  Ronald Reagan
  Amerikas 40. president - fra 1981 til 1989. Han dobblet forsvarsbudsjettet på grunn av frykten for "stjernekrig". Reagan sa også dette om Sovjet: "Sovjet er et ondt emperium". Da svarte Andropov: "USA skyver menneskeheten mot avgrunnens rand".
 • Berlinmuren faller

  Berlinmuren faller
  Natten den 10 November 1989 var det masse folk fra både vest- og øst-tyskland som rivde muren med hammere og slegger. Dette ses på som slutten på den kalde krigen, for nå var folk leie av å være avskillt fra venner ofg familie.
 • Kilder

  -Wikipedia(2012)Berlinmuren
  http://no.wikipedia.org/wiki/Berlinmuren
  -Wikipedia(2012)AKP ML
  http://no.wikipedia.org/wiki/Arbeidernes_kommunistparti
  -Simen's Powerpoint
  -Arbeidsboka mi
  -Wikipedia(2012)NATO
  http://no.wikipedia.org/wiki/Nato
  -Wikipedia(2012)Cubakrisen
  http://no.wikipedia.org/wiki/Kubakrisen