Den kalde krigen - Jannicke

 • Russiske revolusjonen

  Russiske revolusjonen
  Kommunistene tar makten i sovjetunionen.
  U.S.S.R = sovjetunionen
 • Hva betyr den kalde krigen?

  Hva betyr den kalde krigen?
  Kald krig betyr at det var en spenning mellom USA og Sovjetunionen hele tiden. Den ene rustet opp og den andre rustet opp, ingen måtte være svakere enn den andre. Og det var ikke en ordentlig krig, de bare truet hverandre.
 • Jernteppet

  Jernteppet
  Jernteppet var et begrep som refererte til delingen av Europa i en vestlig, demokratisk del, og en østlig, Sovjetkontrollert kommunistisk del. Det var veldig vanskelig å komme seg inn og ut av landene som var under jernteppet. De var redde for at de som reiste ikke ville vende tilbake.
  Jernteppet ble raknet i oktober 1989 på samme tid når berlinmuren falt.
 • Våren 1945

  Aksemaktene: Tyskland, Italia og Japan.
  De allierte vant krigen : Storbritannia, Frankrike, USA og sovjetunionen.
  Europa ble organisert på nytt for å bygge opp kontinentet.
 • Period: to

  Den kalde krigen

  Historisk linje over den kalde krigen 1945-1989.
 • Kommunismen

  Kommunismen
  Kommunismen er en politisk ideologi som er bygd på av ideer fra Karl Marx og Friedrich Engels.
  En kommunist er en som er med i et kommunistisk parti, eller ønsker at et komunistisk samfunn skal bli ordentlig.
  Josef Stalin ble sett som en viktig ideologi.
  -Bedriftene eies av staten
  -Arbeiderne har ikke streikerett
  -Alle er garantert arbeid, men må arbeide der staten bestemmer
  -Staten kontrollerer massemedia
  -Religion er forbudt
  -Bare kommunistparti
  -hemmelig politi/fangeleiere
 • Kapitalisme

  Kapitalisme
  Kapitalisme er demokrati hvor folket bestemmer.
  Bedriftene eies av private.
  Arbeiderne får streikerett
  Hvis bedriftene går konkurs, mister arbeiderne jobben.
  Religionsfrihet
 • Marshallhjelpen

  Marshallhjelpen
  Marshallhjelpen: USA gir økonomiskstøtte til europeiske land for å få handelen på fote igjen. Sovjet fikk også tilbudet men takket nei og gjorde så alle de Østeuropeiske landene også måtte si nei.
  - Tyskland som var blitt delt mellom seierherrene etter krigen utviklet seg forskjellig. Vestmaktene hjalp dem på fote med næringslivet, de ville i 1948 innførte lik valuta i sine soner slik at handelen skulle gå lettere.
 • Deling av Tyskland

  Deling av Tyskland
  Vestmaktene slår sammen og vest-Tyskland dannes.
  Vest-Tyskland = Bondens republlikk doitchland
  Sovjetunoinen danner : Øst-Tyskland
  Øst Tyskland = Doitche demokratiske republikk
 • NATO

  NATO
  North Atlantic Treaty Organization ble dannet av vestmaktene, hvor de lover at hvis et av medlemslanda blir angrepet regnes det som et angrep på alle medlemslanda. NATO er en felles militær forsvarsorganisasjon. Og vestmaktene tar opp vest tyskland.
 • Korea-krigen

  Korea-krigen
  Korea-krigen varte fra 1950-1953. Nord korea og Sør Korea er delt i 2 og er fiender så i det er Nord Korea og Kina som angriper Sør Korea. Og i 1953 underskriver landa våpenhvile.
  Mao Tse-Tung var kommunistlederen i Kina.
 • Dominoeffekten

  Dominoeffekten
  Dominoeffekten var at når den amerikanske regjeringen mente at mange land i Sørøst-Asia var så svake at de kunne velte over ende som dominobrikker og bli kommunistiske hvis først Vietnam falt.
 • JosephStalin

  JosephStalin
  Joseph Stalin ble født 18.desember 1878 og var statsleder for sovjetunonen fra 6.mai 1941 til han døde 5.mars 1953. Når Stalin døde tok Khrusjtsjov over sovjet.
 • Warszawapakten

  Warszawapakten
  Pakten var en militærallianse mellom sovjetunionen og den østlige delen av Europa og ble underskrevet 14.Mai 1955 og
  ble oppløst 1.juli 1991. Pakten ble underskrevet i warszawa.
  Offisielle navnet på pakten : «Traktaten for vennskap, samarbeid og gjensidig assistanse»,
 • Cuba

  Cuba
  Cuba var et av de landa som ble venneland av Sovjetunionen. Fidd Castro er den mannen som har makten i Cuba og fikk alliert seg med Sovjet. USA støtter Fidd´s motstandere. Og CIA iverksetter invasjon av grisebukta i 1961 og i 1962 sender sovjet et skip med raketter til Cuba for å hjelpe dem. Da slår de tilbake til USA! Men senere bomber USA hovedstaden i Cuba, Havana og setter inn 1500 mann.
 • Vietnam-krigen

  Vietnam-krigen
  Vietnam-krigen starter i 1964 og varte til 1975. Vietnam var delt i sør og nord vietnam i 1955.
  Kommunistlederen var Ho Chi Minh og. Og utover så lenge krigen varte fikk kommunistene stadig større makt og det var et våpen de brukte og fryktet i vietnamkrigen som heter Nepalm. Nepalm er en slags brennende væske som slippes fra fly og er dødelig. Usa var med, og Nixon tok over som president etter kennedy i 1963. Usa trakk seg ut av vietnam og vietnameserne fikk til slutt en sensasjonell seier.
 • Månelandingen

  Månelandingen
  Neil Armstrong var den første som var på månen. Når han landet sa han : Det er et lite steg for et menneske, et stort sprang for menneskeheten
 • Ronald Reagen

  Ronald Reagen
  Var amerikansk president i 1980. Ronald doblet forsvarsbudsjettet og hadde en stor frykt for at det skulle bli stjernekrig. Han mente at sovjetunionen var et ond imperium, og i 1984 så boikotter vestmaktene OL i Moskva.
 • Slutten av den kalde krigen

  Slutten av den kalde krigen
  På slutten av den kalde krigen sprekker sovjetunionen innenfra, Misnøyen og likegyldigheten vokste blant folk i Sovjetunionen. folket trodde bare mindre og mindre på kommunistpartiet.
  Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991. Landet får en stor fattigdom blant befolkningen, folket flyktet over til vesten, store forsvarsbudsjetter ruinerer det siste av økonomien, sovjet taper også om datateknologien.
 • Kilder

  bjørshol s. og dame, el (2002) historie 10, Oslo: gyldendal
  http://no.wikipedia.org/wiki/Warszawapakten
 • Berlin

  Berlin
  Berlin lå 16 mil inne i sovjetunionen, og i 1948 kom det er forslag om fellesvaluta i vestmaktenes soner.
  Stalin blokkerte alle veiene inn til berlin for at vestmaktene ikke skulle komme over. Men Stalin skjønte til slutt at det ikke fungerte med en slags blokkade siden vestmaktene kjørte med fly over, så han han oppga blokkaden etter 318 dager.
  Berlin muren ble bygd i 1961 og var et skille mellom øst- og vest-berlin. Og i 1989 ble nesten hele muren revet ned, litt står igjen i dag.
 • venn eller fiende

  venn eller fiende
  Fiendene under den kalde krigen var sovjetunionen og USA. For de så var det veldig viktig å få venneland for å kunne slå motstanderen. Men det de gjorde var å hindre hverandre i å skaffe seg venneland/allierte slik at de ikke vant. Men det begge var redde for var at de skulle bruke atom våpen og fordi både Sovjet og USA brukte mye penger på våpen. De fryktet også atombomber.
 • Mikhail Gorbatsjov

  Mikhail Gorbatsjov
  I 1985 ble Mikhail Gorbatsjov valgt til generalsekretær i kommunistpartiet. Og det var Gorbatsjov som tok initiativ til et møte med president Reagan. I 1987 ble de enige om den første nedrustningsavtalen under "Den kalde krigen".
  Gorbatsjov ville også endre kommunismen. Han brukte slagordet glasnost(åpenhet) og perestrojka(reformer).