Kalde krigen

Den kalde Krigen

 • 1945

  1945
  Den kalde krigen starta i 1945.
  Den kalde krigen var i hovedsak mellom USA og Sovjetunionen
  Landa kjempa for kvart sitt politiske system
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  USA ga pengar og våpen til land som kjempa imot komunismen
 • Marshallplanen

  Marshallplanen
  Økonomisk hjelpepakke til det krigsherja Europa
 • Period: to

  Den kalde Krigen

 • Jernteppe

  Jernteppe
  Begrepet jernteppe vart brukt då Winston Churchill held tale i USA.
  Han meinte Europa var delt opp i to på grunn av grensen mellom Øst og Vest-Tyskland
 • Vest-Tyskland vart oppretta

  Vest-Tyskland vart oppretta
  USA, Storbrittania og Frankrike slo sammen sonene sine til ein Vest-tysk stat
 • Berlinblokaden og Luftbru

  Berlinblokaden og Luftbru
  Sovjetunionen blokkerte alle vestmaktenes innfartsveger til Vest-Berlin. Berlin fekk fleire tusen tonn med forsyningar fra fly
 • NATO Oppretta

  NATO Oppretta
  Forsvars alliansen NATO vart oppretta.
  Medlemslanda forplikta å hjelpe kvarandre.
 • Deling av Tyskland

  Deling av Tyskland
  I mai 1949 vart den tyske demokratiske republikk eller Øst-Tyskland danna. Tyskland vart eit del land.
 • Terrorbalansen

  Terrorbalansen
  Sovjetunionen og USA hadde så mange våpen at dei skulle skremme kvarandre frå å gå til åtak
 • Sovjetunionens første atombombe

  Sovjetunionens første atombombe
  Sovjetunionen detonerer sin første atombombe
 • Allianse

  Allianse
  Kina og Sovjetunionen lagde ein allianse, dei skulle støtte kvarandre men samarbeidet slo sprekkar
 • Sør-Korea innvadert

  Sør-Korea innvadert
  I Juni 1950 blei Sør-Korea innvadert av Nord-Korea.
  Det blei 3 år med blodig krigføring.
  Korea er framleis delt ved den 38ne breiddegraden.
 • Stalin død

  Stalin død
  Sovjetunionens leiar Josef Stalin død 1953.
  Stalin brukte makt og undertrykking for å hald kontrollen
 • Genevekonferansen

  Genevekonferansen
  Delte Vietnam i to. Nord--Vietnam vart kommunistisk og Frankrike styrte i sør.
 • Sputnik sjokket

  Sputnik sjokket
  Satellitten Sputnik var skoten opp i verdensrommet og vart kalla sputnik sjokket fordi USA ikkje var forberet
 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen
  Krig mellom Nord og Sør Vietnam. USA deltok aktivt i krigen og støtta sør vietnam. Nord Vietnam vart støtta av Sovjetunionen og Kina.
  Sidan 1945 har ingen krig hatt så mange drepte.
  USA tapte Vietnam krigen
 • Cubakrisa

  Cubakrisa
  Konfrontasjon som oppsto mellom USA og Sovjetunionen på grunn av opptrapping av det sovjetiske millitære engasjement på cuba.
  Det vart nesten atomkrig og heile verden var liv redde.
 • John F Kennedy president

  John F Kennedy president
  John F Kennedy valt valt til USAs president
 • Førstemenneske i verdensrommet

  Førstemenneske i verdensrommet
  Den russiske kosmonauten Jurij Gagarin var det første menneske i verdensrommet.
 • Berlinmuren

  Berlinmuren
  Dei delte Berlin i to ved hjelp av piggtrå sperringar og bygde berlinmuren.
 • Kennedy død

  Kennedy død
  President John F Kennedy ble skutt og døde
 • Kulturrevolusjoen

  Kulturrevolusjoen
  Kulturen skulle gå gjennom ein kommunistisk revolusjon.
  Det vart treffningar på grensa mellom Sovjetunionen og Kina of mange soldatar vart drepne
 • Månelandinga

  Månelandinga
  Dei amerikanske astronautane Neil Armstrong og Buzz Aldrin landa med månefartøytet "Eagle"
 • Watergate skandalen

  Watergate skandalen
  Ein politisk skandale.
  5 menn blei tekne på fersk gjerning da dei braut seg inn i hovudkvarteret til det demokratiske partiet. Dei skulle plasere avlyttningsutstyr der. Seinare viste det seg at presidenten Richard M Nixon var innblanda i avfera og måtte gå av som president
 • Kommunistane tok makta i Afhganistan

  Kommunistane tok makta i Afhganistan
  Sovjetunionen støtta det nye styret.
 • Møte mellom stormaktene

  Møte mellom stormaktene
  USA (Reagan) og Sovjetunionens (Gorbatsjov) presidenter møttes fleire gonger og vart samde om nedrustningsavtaler
 • Ny president i Sovjetunionen

  Ny president i Sovjetunionen
  Mikhail Gorbatsjov ny President i Sovjetunionen.
  Han introduserte omgrepa "glasnost" (openheit) og "perestroika" (omstrukturering)
 • Nedrustningsavtale

  Nedrustningsavtale
  Sovjetunionen og USAs president underteikna nedrustningsavtale for å redusere talet på atomvåpen i dei to landa
 • Krigen i Afghanistan

  Krigen i Afghanistan
  Etter ein lang og blodig krig tok Sovjetunionen styrkane sin ut i 1989
 • Kommunistane trekkjer seg

  Kommunistane trekkjer seg
  Kommunistleirane trekkjer seg frå å styre Øst-Europa.
  Sovjetunionen ønste ikkje lenger å blande seg inn i politikken i landa i Øst-Europa
 • Krigen er over

  Krigen er over
  Presidentane Gorbatsjov og Bush møttes på Malta for å erklære at krigen var over
 • Berlinmurens fall

  Berlinmurens fall
  I 1989 falt berlinmuren. Øst-Tyske styresmakter opna for at folk fritt kunne krysse grenseovergangane mellom øst og vest tyskland
 • Sovjetunionen oppløst

  Sovjetunionen oppløst
  Sovjetunionen vart oppløst som stat. Republikkane som hadde vore med i unionen erklærte seg som sjølvstendige.
  Gorbatsjov hadde vorte ein leiar utan land, 1991 gjekk han av.